Arkiv

Archive for the ‘[Siste måned]’ Category

Tilvekst HiG-biblioteket april 2009

1 Balena, Francesco: Practical guidelines and best practices for Microsoft Visu 005.133 Balena, Francesco Practical guidelines and best practices for Microsoft Visual Basic and Visual C# developers. - Redmond, WA : Microsoft Press, c2005. - XXXIV, 570 s. ISBN 0735621721 (h.), 9780735621725 (h.) DOKID: 09ug00289 Oppstilling: HIG 005.133 Visual Basic/Bal 2 Balena, Francesco: Programming Microsoft Visual C# 2005 005.133 Balena, Francesco Programming Microsoft Visual C# 2005 : the base class library. - 2005 utg. - Redmond, Wash. : Microsoft Press, c2006. - XXI, 604 s. ISBN 0735623082 (h.), 9780735623088 (h.) DOKID: 09ug00288 Oppstilling: HIG 005.133 C++/Bal 3 Norusis, Marija J.: SPSS 16.0 statistical procedures companion 005.369 Norusis, Marija J. SPSS 16.0 statistical procedures companion. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2008. - XXII, 630 s. ISBN 978-0-13-606139-7 (h.), 0-13-606139-7 (h.) DOKID: 09ug00441 Oppstilling: HIG 005.369 Nor 4 Norusis, Marija J.: SPSS 16.0 advanced statistical procedures companion 005.369 Norusis, Marija J. SPSS 16.0 advanced statistical procedures companion. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2008. - XIV, 418 s. ISBN 978-0-13-606140-3 (h.), 0-13-606140-0 (h.) DOKID: 09ug00440 Oppstilling: HIG 005.369 Nor 5 Mui, Linda: X user tools 005.43 Mui, Linda X user tools. - Sebastopol, Calif. : O'Reilly, c1994. - xlii, 812 s. ISBN 1-56592-019-8 DOKID: 09ug00391 Oppstilling: HIG 005.43 Mui 6 Usable forms for the web 005.72 Usable forms for the web / Andy Beaumont, Jon James, Jon Stephens, Chris Ullman. - Glasshaus, 2002. - VII, 389 s. ISBN 1-904151-09-4 (h.) DOKID: 09ug00325 Oppstilling: HIG 005.72 Usa 7 Bishop, Matt: Computer security 005.8 Bishop, Matt Computer security : art and science. - Boston, Mass. : Addison-Wesley, 2002, c2003. - XLI, 1084 s. ISBN 0-201-44099-7 (ib.) DOKID: 09ug00472 Oppstilling: HIG Pensum 005.8 Bis 8 Seifert, Rich: The All-New Switch Book 005.8 Seifert, Rich, 1952 The All-New Switch Book : the Complete Guide to LAN Switching Technology. - 2nd. - John Wiley & Sons, 2008. - XXXI, 816 s. ISBN 0470287152 (ib.), 978-0470287156 (ib.) DOKID: 09ug00166 Oppstilling: HIG 005.8 Sei 9 Casey, Michael E.: Library 2.0 025.1 Casey, Michael E. Library 2.0 : the librarian's guide to participatory library service. - Medford, N.J. : Information Today, 2007. - XXV, 172 s. ISBN 978-1-57387-297-3 (h.) DOKID: 09ug00377 Oppstilling: HIG 025.1 Cas 10 Søndersrød, Vebjørn: Katalogdata 025.31 Søndersrød, Vebjørn, 1975- Katalogdata : juridiske problemstillinger knyttet til eierskap og produksjon. - Oslo : ABM-utvikling, 2009. - 40 s. - (ABM-skrift ; #53)Finnes også som: 091897645 ISBN 978-82-8105-070-9 (h.) DOKID: 09ug00432 Oppstilling: HIG 025.31 Søn 11 Bell, Suzanne S.: Librarian's guide to online searching 025.524 Bell, Suzanne S. Librarian's guide to online searching. - [2nd. rev. ed.]. - Westport, Conn. : Libraries unlimited, 2009. ISBN 9781591587637 (h.), 1591587638 (h.) DOKID: 09ug00261 Oppstilling: HIG 025.524 Bel 12 Farkas, Meredith G.: Social software in libraries 025.524 Farkas, Meredith G. Social software in libraries : building collaboration, communication, and community online. - Medford, N.J. : Information Today, 2007. - XXIV, 320 s. ISBN 978-1-57387-275-1 (h.) DOKID: 09ug00378 Oppstilling: HIG 025.524 Far 13 Woodward, Jeannette A: Creating the customer-driven academic library 027.7 Woodward, Jeannette A Creating the customer-driven academic library. - Chicago : American Library Association, 2009. - XI, 194 s. ISBN 978-0838909768 (h.) DOKID: 09ug00460 Oppstilling: HIG 027.7 Woo 14 Kirk, Henning: Med hjernen i behold 155.67 Kirk, Henning Med hjernen i behold : kognition, træning og seniorkompetencer. - København : Akademisk forlag, 2008. - 231 s. ISBN 978-87-500-3558-9 (h.) DOKID: 09ug00352 Oppstilling: HIG 155.67 Kir 15 Intervention and resilience after mass trauma 155.935 Intervention and resilience after mass trauma / edited by Michael Blumenfield, Robert J. Ursano. - Cambridge : Cambridge university press, 2008. - XVIII, 186 s. ISBN 978-0-521-88374-0 (ib.) DOKID: 09ug00239 Oppstilling: HIG 155.935 Int 16 Ripley, Amanda: Når katastrofen rammer 155.935 Ripley, Amanda Når katastrofen rammer : hvem overlever - og hvorfor?. - [Oslo] : Gyldendal, 2008. - 273 s. ISBN 978-82-05-38437-8 (ib.) : Nkr 379.00 DOKID: 09ug00345 Oppstilling: HIG 155.935 Rip 17 Helgeland, Anne: Aktør i eget liv 158.2 Helgeland, Anne Aktør i eget liv : en gestaltorientert og eksistensialistisk tilnærming til utvikling av relasjon og kommunikasjon mellom barn og voksne. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 168 s. ISBN 978-82-450-0248-5 (h.) : Nkr 279.00 DOKID: 09ug00375 Oppstilling: HIG 158.2 Hel 18 Hartling, Ole J.: Liv og død i menneskets hænder 174.2 Hartling, Ole J. Liv og død i menneskets hænder : vores etiske udfordring. - [København] : DR, c2008. - 204 s. ISBN 978-87-7680-811-2 (ib.) DOKID: 09ug00348 Oppstilling: HIG 174.2 Har 19 Charmaz, Kathy: Constructing grounded theory 300.72 Charmaz, Kathy Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis. - London : Sage, 2006. - XIII, 208 s. (Introducing qualitative methods) ISBN 978-0-7619-7352-2 (ib.), 0-7619-7352-4 (ib.), 978-0-7619-7353-9 (h.), 0-7619-7353-2 (h.) DOKID: 09ug00167 Oppstilling: HIG 300.72 Cha 20 Åbne samtaler 302.22 Åbne samtaler : snak ikke om det usnakkelige : interview med professor Tom Andersen og Jaakko Seikkula [videoopptak]. - Århus : Videnscenter for Socialpsykiatri, c2005. - 1 plate (DVD-video). DOKID: 09ug00400 Oppstilling: HIG v302.22 Åbn 21 Audestad, Jan A.: E-Bombs and E-Grenades 303.4833 Audestad, Jan A., 1942- E-Bombs and E-Grenades : the vulnerability of the computerised society ; kompendium. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2004. - VII, 247 s. DOKID: 09ug00473 Oppstilling: HIG Pensum q303.4833 Aud 22 Kultur- og kirkedepartementet : Mål og meining 306.449481 Kultur- og kirkedepartementet Mål og meining : ein heilskapleg norsk språkpolitikk : kortversjon av St.meld. nr. 35 (2007-2008). - Oslo : Kultur- og kyrkjedepartementet, 2009. - 47 s. DOKID: 09ug00433 Oppstilling: HIG 306.449481 Kul 23 Elstad, Jon Ivar: Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store 306.461 Elstad, Jon Ivar, 1948- Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store over hele landet?. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2009. - 60 s. - (NOVA notat ; nr. 3/2009) ISBN 978-82-7894-319-9 (h.) DOKID: 09ug00428 Oppstilling: HIG 306.461 Els 24 Kristiansen, Jan Erik: Dette er Norge 314.81 Kristiansen, Jan Erik Dette er Norge : hva tallene forteller. - Rev. utg. - Oslo : Statistisk sentralbyrå, 2009. - 45 s.Finnes også som: 090448294 ISBN 978-82-537-7515-9 (h.) DOKID: 09ug00397 Oppstilling: HIG 314.81 Kri 25 Jacobsen, Dag Ingvar: Perspektiver på kommune-Norge 320.8 Jacobsen, Dag Ingvar, 1959- Perspektiver på kommune-Norge : en innføring i kommunalkunnskap. - Bergen : Fagbokforl., c2009. - 263 s. ISBN 978-82-450-0788-6 (h.) : Nkr 359.00 DOKID: 09ug00363 Oppstilling: HIG 320.8 Jac 26 Kleiven, Magnar: Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? 331.257 Kleiven, Magnar, 1951- Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss?. - 2. utg. - Oslo : Idébanken- inkluderende arbeidsliv, 2008. - 88 s. DOKID: 09ug00353 Oppstilling: HIG 331.257 Kle 27 Blekesaune, Morten: Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten 331.39 Blekesaune, Morten, 1959- Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2009. - 67 s. - (NOVA rapport ; nr. 1/2009)Finnes også som: 092109179 ISBN 978-82-7894-295-6 (h.) DOKID: 09ug00427 Oppstilling: HIG 331.39 Ble 28 Treindustriens lille grønne 333.75 Treindustriens lille grønne / Treindustrien. - Oslo : Treindustrien : TreFokus : Norges skogeierforbund, 2009. - 15 s. DOKID: 09ug00438 Oppstilling: HIG 333.75 Lil 29 Research for Europe (Vol. 22984 av: EUR (Series) 337.142 Research for Europe : a selection of EU success stories / edited by Julia Acevedo Bueno. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. - 107 s. - (EUR ; 22984) ISBN 978-92-79-06980-2 (ib.) DOKID: 09ug00439 Oppstilling: HIG q337.142 Res 30 Norge : Offentleglova 342.06 Norge [Offentleglova (2006)] Offentleglova : med kommentarer. - Bergen : Fagbokforl., c2009. - 245 s. (Fagbokforlagets lovkommentarer) ISBN 978-82-450-0741-1 (ib.) : Nkr 499.00 DOKID: 09ug00324 Oppstilling: HIG Ref 342.06 Ber 31 Farskapsutvalget : Farskap og annen morskap 346.017 Farskapsutvalget Farskap og annen morskap : fastsettelse og endring av foreldreskap. - Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltnin- g, 2009. - 161 s. - (Norges offentlige utredninger ; NOU 2009:5) Finnes også som: 09185413x ISBN 978-82-583-1006-5 (h.) DOKID: 09ug00399 Oppstilling: HIG q346.017 Far 32 Wahl, Asbjørn: Velferdsstatens vekst - og fall? 361.65 Wahl, Asbjørn, 1951- Velferdsstatens vekst - og fall?. - Oslo : Gyldendal arbeidsliv, 2009. - 284 s. ISBN 978-82-05-38779-9 (h.) DOKID: 09ug00398 Oppstilling: HIG 361.65 Wah 33 Eldercare technology for clinical practitioners 362.19897 Eldercare technology for clinical practitioners / edited by Robin Felder, Majd Alwan. - Totowa, N.J. : Humana Press, 2008. - XIII, 221 s. (Aging medicine) ISBN 978-1588298980 (ib.) DOKID: 09ug00401 Oppstilling: HIG 362.19897 Eld 34 Fjermeros, Halvor: Åndssvak! 362.309 Fjermeros, Halvor, 1951- Åndssvak! : et bidrag til sentralinstitusjonenes og åndssvakeomsorgens kulturhistorie. - Oslo : Universitetsforl., c2009. - 334 s. ISBN 978-82-15-01362-6 (h.) : Nkr 349.00 DOKID: 09ug00349 Oppstilling: HIG 362.309 Fje 35 Kristiansen, Inger-Hege: Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser 362.74 Kristiansen, Inger-Hege, 1977- Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2009. - 57 s. - (NOVA notat ; nr. 5/2009) ISBN 978-82-7894-321-2 (h.) DOKID: 09ug00429 Oppstilling: HIG 362.74 Kri 36 Forskningskunnskap om ettervern (Vol. 2008:17 av: NOVA-rapport (trykt utg.) 362.76 Forskningskunnskap om ettervern / Elisiv Bakketeig, Elisabeth Backe-Hansen (red.). - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2008. - 344 s. - (NOVA rapport ; 17/2008)Finnes også som: 092260950 ISBN 978-82-7894-293-2 (h.) DOKID: 09ug00395 Oppstilling: HIG 362.76 For 37 Dewey, John: Democracy and Education 370.1 Dewey, John Democracy and Education : an introduction to the philosophy of education. - Book Jungle, 2008. - XII, 434 s. ISBN 1438503695 (h.), 978-1438503691 (h.) DOKID: 09ug00173 Oppstilling: HIG 370.1 Dew 38 Emosjoner i forskning og læring (Vol. 2009:1 av: Eureka forskningsserie 370.153 Emosjoner i forskning og læring / Rachel Jakhelln, Tove Leming og Tom Tiller (red.). - Tromsø : Eureka forlag, 2009. - 246 s. - (Eureka forskningsserie ; nr. 1-2009) ISBN 978-82-7389-206-5 (h.) DOKID: 09ug00365 Oppstilling: HIG 370.153 Emo 39 Winsvold, Aina: Kvalitet og kvantitet 372.21 Winsvold, Aina Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2009. - 146 s. - (NOVA rapport ; 2/2009) ISBN 978-82-7894-297-0 (h.) DOKID: 09ug00430 Oppstilling: HIG 372.21 Win 40 Loeng, Svein: Andragogikk 374 Loeng, Svein Andragogikk : en historisk og faglig gjennomgang. - Ny og utvidet utg. - Stjørdal : Læringsforlaget, 2009. - 154 s. ISBN 978-82-93003-00-7 (h.) DOKID: 09ug00454 Oppstilling: HIG 374 Loe 41 Giancoli, Douglas C.: Physics for scientists & engineers with modern physics 530 Giancoli, Douglas C. Physics for scientists & engineers with modern physics. - 4th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2009. - XIX, 1228 s. ISBN 978-0-13-157849-4 (Internationl ed.) ( h.), 0-13-157849-9 (International ed.) ( h.) DOKID: 09ug00390 Oppstilling: HIG q530 Gia 42 Lien, Jan R.: Mekanikk 530 Generell fysikk for universiteter og høgskoler / Jan R. Lien og Gunnar Løvhøiden. - Oslo : Universitetsforl., 2001. - 2 b. B. 1: Lien, Jan R. Mekanikk. 2001. - 400 s. ISBN 82-15-00005-3 (ib.) DOKID: 09ug00385 Oppstilling: HIG 530 Lil/I 43 Lillestøl, Egil: Varmelære og elektromagnetisme 530 Generell fysikk for universiteter og høgskoler / Jan R. Lien og Gunnar Løvhøiden. - Oslo : Universitetsforl., 2001. - 2 b. B. 2: Lillestøl, Egil Varmelære og elektromagnetisme. 2001. - 519 s. Finnes også som: 092295762 ISBN 978-82-15-00006-0 (ib.), 82-15-00006-1 (ib.) DOKID: 09ug00386 Oppstilling: HIG 530 Lil/II 44 [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Student workbook 530 Knight, Randall D. College physics : a strategic approach. - San Fransisco : Pearson - Addison Wesley, c2007. - XXXIV, 1043, [40] s. (Pearson international edition) ISBN 0-321-48498-3 (h.), 0-805-30634-x (h.) - Student workbook / Randall D. Knight, James H. Andrews. - c2007. - 2 b. Vol. 2:. - c2007. - 1 b. ISBN 0-8053-0626-9 (h.) DOKID: 09ug00388 Oppstilling: HIG q530 Kni 45 [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Student workbook 530 Knight, Randall D. College physics : a strategic approach. - San Fransisco : Pearson - Addison Wesley, c2007. - XXXIV, 1043, [40] s. (Pearson international edition) ISBN 0-321-48498-3 (h.), 0-805-30634-x (h.) - Student workbook / Randall D. Knight, James H. Andrews. - c2007. - 2 b. Vol. 1:. - c2007. - 1 b. ISBN 0-8053-8209-7 (h.) DOKID: 09ug00387 Oppstilling: HIG q530 Kni 46 Walker, James S.: Physics 530 Walker, James S. Physics. - 3rd ed. - Upper Saddle River N.J. : Pearson Education, c2007. - XLV, 1109, [68] s. ISBN 0-13-227019-6 (h.) DOKID: 09ug00384 Oppstilling: HIG q530 Wal 47 Dunn, Winnie: Bringing evidence into everyday practice 610.72 Dunn, Winnie Bringing evidence into everyday practice : practical strategies for healthcare professionals. - Thorofare, N.J. : Slack, c2008. - XXIII, 348 s. ISBN 978-1-55642-821-0 (h.), 1-55642-821-9 (h.) DOKID: 09ug00238 Oppstilling: HIG q610.72 Dun 48 Perspektiver på pleje 610.73 Perspektiver på pleje : værdier i praksis / redigeret af Torben E. Andreasen. - Århus : Philosophia, 2008. - 410 s. ISBN 978-87-88663-61-7 (h.) DOKID: 09ug00347 Oppstilling: HIG 610.73 Per 49 Høye, Sevald: The strength of cultural diversity 610.730699 Høye, Sevald, 1950- The strength of cultural diversity : the perspectives of family members and nurses on their encounters in intensive care units. - Stavanger : University of Stavanger, Faculty of Social Sciences, Department of Health Studies, 2009. - 1 b. (flere pag.). - (PhD thesis UiS ; no. 64) ISBN 978-82-7644-367-7 (h.) DOKID: 09ug00461 Oppstilling: HIG 610.730699 Høy 50 Using simulations for education, training and research 610.73071 Using simulations for education, training and research / Peter Dieckmann (ed.). - Lengerich : Pabst, 2009. - 220 s. ISBN 978-3-89967-539-9 (ib.) DOKID: 09ug00462 Oppstilling: HIG 610.73071 Usi 51 Appleton, Michael: Good end 610.7361 Appleton, Michael, 1932 Good end : end-of-life concerns and conversations about hospice and palliative care. - Tucson, Ariz. : Hats Off Books, c2005. - IX, 93 s. ISBN 1587364816 (h.) DOKID: 09ug00355 Oppstilling: HIG 610.7361 App 52 Bakken, Sonja: Barn på sykehus 610.7362 Bakken, Sonja Barn på sykehus : foreldrenes opplevelser og reaksjoner : en studie om hvordan det oppleves å være foreldre til et alvorlig sykt barn innlagt på sykehus. - Oslo : Universitetet i Oslo, 1996. - vi, 148 s. + vedlegg. - (Publikasjonsserie / Institutt for sykepleievitenskap ; 2/1997) DOKID: 09ug00393 Oppstilling: HIG 610.7362 Bak DOKID: 97ug01101 Oppstilling: HIG 53 Forde, Ralph Quinlan: Tibetansk medisin 610.9515 Forde, Ralph Quinlan Tibetansk medisin : helbredelsesmetoder fra Tibet. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2009. - 176 s. ISBN 978-82-04-15621-1 (ib.) : Nkr 342.00 DOKID: 09ug00366 Oppstilling: HIG 610.9515 For 54 Demensutredning i kommunehelsetjenesten 612.67 Demensutredning i kommunehelsetjenesten / skjemaene er utviklet av Demens nasjonalt kompetansesenter ; utviklingen er støttet av Helsedirektoratet. - Rev. - Tønsberg : Forlaget aldring og helse, 2009. - [13, 16], 7 s. (løse ark). DOKID: 09ug00312 Oppstilling: HIG q612.67 Dem 55 Folkesundhed 613 Folkesundhed : i et kritisk perspektiv / redaktion: Stinne Glasdam ; med bidrag af: Inga Axelsen ... [et al.]. - København : Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009. - 421 s. ISBN 978-87-17-04041-0 (h.) DOKID: 09ug00392 Oppstilling: HIG 613 Fol 56 Hage, Irene: Optimal helse for kvinner 613.0424 Hage, Irene Optimal helse for kvinner : ny viten om kropp, sunnhet og selvhelbredelse. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2009. - 332 s. ISBN 978-82-02-29008-5 (ib.) : Nkr 369.00 DOKID: 09ug00443 Oppstilling: HIG 613.0424 Hag 57 Primary health care 614.42 Primary health care : people, practice, place / edited by Valorie A. Crooks and Gavin J. Andrews. - Fernham, England : Ashgate, c2009. - XVI, 280 s. (Geographies of health) ISBN 978-0-7546-7247-0 (ib.), 0-7546-7247-6 (ib.) DOKID: 09ug00237 Oppstilling: HIG 614.42 Pri 58 Farmakologi, medicingivning og sygepleje 615.1 Farmakologi, medicingivning og sygepleje / Iben Lovring ... [et al.]. - 11. udg. - København : Dansk Sygeplejeråd / Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2009. - 404 s. ISBN 9788717040380 (h.) DOKID: 09ug00205 Oppstilling: HIG 615.1 Far 59 Hamran, Olav: Den fortrinlige Kundskab og Dygtighed 615.109 Hamran, Olav, 1966- Den fortrinlige Kundskab og Dygtighed : farmasi og farmasøyter i Norge 1858-2008. - Oslo : Press, 2008. - 311 s. ISBN 978-82-7547-308-8 (ib.) DOKID: 09ug00350 Oppstilling: HIG 615.109 Ham 60 Singh, Simon: Salvekvick och kvacksalveri 615.5 Singh, Simon Salvekvick och kvacksalveri : alternativ medicin under luppen. - Stockholm : Leopard, 2008. - 363 s. ISBN 978-91-7343-183-5 (ib.) DOKID: 09ug00376 Oppstilling: HIG 615.5 Sin 61 Dhawan, Atam P.: Principles and advanced methods in medical imaging and ima 616.0754 Dhawan, Atam P. Principles and advanced methods in medical imaging and image analysis : edited by Atam P Dhawan, H.K. Huang, Dae-Shik Kim. - World Scientific, 2008. - 850 s. ISBN 978-981-270-534-1 (h.), 981-270-534-1 (h.) DOKID: 09ug00170 Oppstilling: HIG 616.0754 Dha 62 Sprawls, Perry: Physical principles of medical imaging 616.0754 Sprawls, Perry Physical principles of medical imaging. - 2nd ed. - Madison, Wis. : Medical Physics Publishing, c1995. - XV, 656 s. ISBN 0-944838-54-5 (ib.) DOKID: 09ug00465 Oppstilling: HIG 616.0754 Spr 63 Freeman, Christina: Medical image interpretation and clinical reporting by non 616.0757 Freeman, Christina Medical image interpretation and clinical reporting by non-radiologists : the role of the radiographer. - 2nd ed. - London : College of Radiographers, 2006. - 18 s. ISBN 9781871101225 (h.) DOKID: 09ug00456 Oppstilling: HIG q616.0757 Fre 64 Bilous, Rudy W.: Forstå diabetes 616.462 Bilous, Rudy W. Forstå diabetes. - Oslo : Exlibriz, 2007. - 176 s. (Familielegen) ISBN 978-82-8173-026-7 (h.) DOKID: 09ug00369 Oppstilling: HIG 616.462 Bil 65 Type 1 - diabetes (Vol. 23:1 av: Medisinsk informasjon 616.462 Type 1 - diabetes / ansvarlig redaktør Atle Fretheim ; bidragsytere i dette nummeret: Tore Julsrud Berg, Per Medbøe Thorsby og Thorild Skrivarhaug. - Oslo : Medlex, 2009. - 31 s. - (Medisinsk informasjon ; årg. 23(2009)nr. 1) ISBN 978-82-7841-565-8 (h.) DOKID: 09ug00404 Oppstilling: HIG 616.462 Typ 66 Arntzen, Cathrine: Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre 616.83 Arntzen, Cathrine, 1969- "Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre" : å leve med apraksi etter hjerneslag. - Sem : Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2009. - 243, [18] s. ISBN 9788280611130 (h.) DOKID: 09ug00364 Oppstilling: HIG 616.83 Arn 67 Aarre, Trond F.: Psykiatri for helsefag 616.89 Aarre, Trond F., 1962- Psykiatri for helsefag. - Bergen : Fagbokforl., c2009. - 262 s. ISBN 978-82-7674-846-8 (h.) : Nkr 389.00 DOKID: 09ug00361 Oppstilling: HIG 616.89 Aar 68 Jordahl, Helge: Mestring av psykoser 616.8982 Jordahl, Helge Mestring av psykoser : psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø. - Ny rev. utg. - Bergen : Fagbokforl., 2009. - 251 s. ISBN 978-82-450-0834-0 (h.) DOKID: 09ug00362 Oppstilling: HIG 616.8982 Jor 69 Ayres, Jon: Forstå astma 616.97 Ayres, Jon Forstå astma. - Oslo : Exlibriz, 2007. - 132 s. (Familielegen) ISBN 978-82-8173-027-4 (h.) DOKID: 09ug00368 Oppstilling: HIG 616.97 Ayr 70 Clough, Joanne: Forstå allergi 616.97 Clough, Joanne Forstå allergi. - Oslo : Exlibriz, 2007. - 176 s. (Familielegen) ISBN 978-82-8173-029-8 (h.) DOKID: 09ug00370 Oppstilling: HIG 616.97 Clo 71 Kreftoverlevere 616.994 Kreftoverlevere : ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv / Sofie D. Fosså, Jon Håvard Loge, Alv A. Dahl (red.). - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 247 s. ISBN 978-82-05-39204-5 (h.) : Nkr 325.00 DOKID: 09ug00344 Oppstilling: HIG 616.994 Kre 72 Sammen om livet 616.994 Sammen om livet : "ha det meningsfylt i det meningsløse" / [tekster: Berit og Arvid Nesse ... et al.] ; [foto: Signe Christine Urdal] ; [maleri: Gunn Lisbet Gaarden]. - Sandnes : Kulturhuset Forlag, 2008. - 168 s. ISBN 978-82-92579-11-4 (ib.) DOKID: 09ug00354 Oppstilling: HIG 616.994 Sam 73 Den Vanskelige samtalen? (Vol. 1996:10 av: HiO-notat 616.994 Den Vanskelige samtalen? : kreftpasienters opplevelse av kommunikasjon med helse- og sosialarbeidere om tabuemner : prosjektrapport for gruppe 3-1996 / Reidun Warnes Mørk ... [et al.]. - [Oslo] : Høgskolen i Oslo, Avdeling for økonomi, kommunal- og sosiafag, 1996. - 51 s. - (HiO-notat ; 1996 nr 10) ISBN 82-579-0166-0 (h.) DOKID: 09ug00457 Oppstilling: HIG q616.994 Van 74 Sår 617.14 Sår : baggrund, diagnose og behandling / redaktion: Finn Gottrup, Tonny Karlsmark. - 2. udg. - København : Munksgaard, 2008. - 454 s. ISBN 978-87-628-0580-4 (h.), 87-628-0-580-0 (h.) DOKID: 09ug00263 Oppstilling: HIG 617.14 Sår 75 Børneanæstesi 617.96 Børneanæstesi / [redaktion] Steen W. Henneberg og Tom G. Hansen. - København : FADL, 2008. - X, 288 s. ISBN 87-7749-437-7 (ib.), 978-87-7749-437-6 (ib.) DOKID: 09ug00294 Oppstilling: HIG 617.96 Bør 76 Trauma anesthesia 617.96 Trauma anesthesia / edited by Charles E. Smith ; associate editor, John J. Como. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - XVII, 606 s. ISBN 9780521870580 (ib.) DOKID: 09ug00169 Oppstilling: HIG q617.96 Tra 77 Dehlin, Ove: Geriatrik 618.97 Dehlin, Ove Geriatrik. - 2. uppl. - [S.l.] : Studentlitteratur, 2007. - 415 s. ISBN 978-91-44-03849-0 (ib.) DOKID: 09ug00373 Oppstilling: HIG 618.97 Deh 78 Product design 620.11 Product design : why materials matters [elektronisk ressurs]. - New York : Insight Media, 1987. - 1 DVD (21 min). DOKID: 09ug00277 Oppstilling: HIG v620.11 Pro 79 Nanotechnology 620.5 Nanotechnology : an introduction [elektronisk ressurs]. - New York : Insight Media, 2007. - 1 DVD (25 min). DOKID: 09ug00280 Oppstilling: HIG v620.5 Nan 80 Kuo, Kenneth K.: Principles of combustion 621.402 Kuo, Kenneth K. Principles of combustion. - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2005. - XXVII, 732 s. ISBN 0-471-04689-2 (ib.) DOKID: 09ug00403 Oppstilling: HIG 621.402 Kuo 81 Mass, force, strain, torque and pressure measurement 624.18 Mass, force, strain, torque and pressure measurement [elektronisk ressurs]. - New York : Insight Media, 1995. - 1 DVD (30 min). DOKID: 09ug00279 Oppstilling: HIG v624.18 Mas 82 Measuring forces 624.18 Measuring forces [elektronisk ressurs]. - New York : Insight Media, 1992. - 1 DVD (17 min). DOKID: 09ug00278 Oppstilling: HIG v624.18 Mea 83 Wood 624.18 Wood [elektronisk ressurs]. - New York : Insight Media, 1993. - 1 DVD (16 min). DOKID: 09ug00282 Oppstilling: HIG v624.18 Woo 84 Marthinsen, Kerstin: Nyttige nettverk 658.4 Marthinsen, Kerstin Nyttige nettverk. - Oslo : Aschehoug, 2009. - 150 s. (Suksess på jobben) ISBN 978-82-03-23571-9 (ib.) : Nkr 349.00 DOKID: 09ug00444 Oppstilling: HIG 658.4 Mar 85 Aune, Asbjørn: Kvalitetsdrevet ledelse - kvalitetsstyrte bedrifter 658.562 Aune, Asbjørn, 1937- Kvalitetsdrevet ledelse - kvalitetsstyrte bedrifter. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2000. - 365 s. ISBN 978-82-417-1123-7 (h.), 82-417-1123-9 (h.) DOKID: 09ug00396 Oppstilling: HIG Pensum 658.562 Aun 86 Johannessen, Jon-Arild: Omdømme 659.2 Johannessen, Jon-Arild, 1949- Omdømme : rykter, sladder og tøvprat. - [Oslo] : Cappelen akademisk forl., 2009. - 281 s. ISBN 978-82-02-28356-8 (h.) : Nkr 398.00 DOKID: 09ug00446 Oppstilling: HIG 659.2 Joh 87 Lind, Per: Klima og trestabilitet 674 Lind, Per Klima og trestabilitet. - Oslo : Treteknisk, 2009. - [6]s. - (Fokus på tre ; nr. 46) DOKID: 09ug00434 Oppstilling: HIG q674 Kli 88 Svanæs, Jarle: Tre og næringsmidler 674.1 Svanæs, Jarle, 1973- Tre og næringsmidler. - Oslo : Treteknisk, 2009. - [6]s. - (Fokus på tre ; nr. 47) DOKID: 09ug00436 Oppstilling: HIG q674.1 Tre 89 Horn, Henning: Enøk i trelastindustrien 674.3 Horn, Henning Enøk i trelastindustrien. - Oslo : Treteknisk, 2009. - 6 s. - (Fokus på tre ; nr. 45) DOKID: 09ug00437 Oppstilling: HIG q674.3 Enø 90 Sandland, Knut Magnar: Yteherding 674.3 Sandland, Knut Magnar Yteherding : årsak og tiltak. - Oslo : Treteknisk, 2009. - 4 s. - (Fokus på tre ; nr. 48) DOKID: 09ug00435 Oppstilling: HIG q674.3 Yte 91 Scurfield, George: A stickful of nonpareil 686.1 Scurfield, George A stickful of nonpareil. - London : Printing Historical Society, 2009. - XV, 57 p. DOKID: 09ug00431 Oppstilling: HIG 686.1 Scu 92 [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Vervliet, Hendrik D. L.: The palaeotypography of the French Renaissa 686.224 Vervliet, Hendrik D. L. The palaeotypography of the French Renaissance : selected papers on sixteenth-century typefaces. - Leiden : Brill, 2008. - 2 b. ISBN 9789004169821 (ib.) Vol. 2: 2008. - 277 s. ISBN 9789004169821 (ib.) DOKID: 09ug00464 Oppstilling: HIG q686.224 Ver/II 93 [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Vervliet, Hendrik D. L.: The palaeotypography of the French Renaissa 686.224 Vervliet, Hendrik D. L. The palaeotypography of the French Renaissance : selected papers on sixteenth-century typefaces. - Leiden : Brill, 2008. - 2 b. ISBN 9789004169821 (ib.) Vol. 1: 2008. - VIII, 285 s. ISBN 9789004169821 (ib.) DOKID: 09ug00463 Oppstilling: HIG q686.224 Ver/I 94 Vervliet, Hendrik D. L.: The palaeotypography of the French Renaissance 686.224 Vervliet, Hendrik D. L. The palaeotypography of the French Renaissance : selected papers on sixteenth-century typefaces. - Leiden : Brill, 2008. - 2 b. ISBN 9789004169821 (ib.) DOKID: 09ug00315 Oppstilling: HIG q686.224 Ver 95 Structures 690 Structures [elektronisk ressurs]. - New York : Insight Media, 1999. - 1 DVD (20 min). DOKID: 09ug00281 Oppstilling: HIG v690 Str 96 Stewart, Garrett: The look of reading 701.1 Stewart, Garrett The look of reading : book, painting, text. - Chicago : University of Chicago Press, 2006. - XVII, 411 s. ISBN 978-0-226-77394-0 (ib.), 0-226-77394-9 (ib.) DOKID: 09ug00314 Oppstilling: HIG q701.1 Ste 97 Cuba Poster (Vol. 2004:303 av: Idea (Tokyo) 741.6 Cuba Poster / [Kiuonori Muroga, red.]. - Tokyo : Seibundo Shinkosha, 2004. - 164 s. - (Idea ; 303(2004)) ISBN 1101429032913 (h.) DOKID: 09ug00407 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 98 Edward Fella (Vol. 2006:318 av: Idea (Tokyo) 741.6 Edward Fella / [Kiyonori Muroga, red.]. - Tokyo : Seibundo Shinkosha, 2006. - 228 s. - (Idea ; 318(2006)) ISBN 4910014290969 (h.) DOKID: 09ug00408 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 99 Emigre (Vol. 2006:314 av: Idea (Tokyo) 741.6 Emigre : a graphic history of Emigre Magazine 1984-2005 / [Kiuonori Muroga, red.]. - Tokyo : Seibundo Shinkosha, 2006. - 187 s. - (Idea ; 314(2006)) ISBN 4910014290167 (h.) DOKID: 09ug00411 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 100 Idea archive 02 (del av: Idea (Tokyo) 741.6 Idea archive 02 : Milton Glaser. - Tokyo : Seibundo Shinkosha, 2004. - 115 s. - (Idea) ISBN 4-416-60-400-9 (ib.) DOKID: 09ug00405 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 101 Maps and diagrams (Vol. 2007:324 av: Idea (Tokyo) 741.6 Maps and diagrams / [Kiyonori Muroga, ed.]. - Tokyo : Seibundo Shinkosha, 2007. - 176 s. - (Idea ; 324(2007)) ISBN 4910014290976 (h.) DOKID: 09ug00414 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 102 Otl Aicher (Vol. 2007:322 av: Idea (Tokyo) 741.6 Otl Aicher : journal culture / [Kiyonori Muroga, red.]. - Tokyo : Seibundo Shinkosha, 2007. - 195 s. - (Idea ; 322(2007)) ISBN 4910014290570 (h.) DOKID: 09ug00412 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 103 Poynor, Rick: Jan van Toorn 741.6 Poynor, Rick Jan van Toorn : critical practice. - Rotterdam : 010 Publishers, 2008. - 240 s. ISBN 978-9064505652 (h.) DOKID: 09ug00451 Oppstilling: HIG q741.6 Poy 104 The conditions of graphic design (Vol. 2006:316 av: Idea (Tokyo) 741.6 The conditions of graphic design / [Kiyonori Muroga,red]. - Tokyo : Seibundo Shinkosha, 2006. - 255 s. - (Idea ; 316(2006)) ISBN 4910014290563 (h.) DOKID: 09ug00413 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 105 Typo-graphics of Herb Lubalin (Vol. 2008:329 av: Idea (Tokyo) 741.6 Typo-graphics of Herb Lubalin : the man who spoke with a pencil / [Kiyonori Muroga, ed.]. - Tokyo : Seibundo Shinkosha, 2008. - [190] s. - (Idea ; 329(2008)) ISBN 4910014290785 (h.) DOKID: 09ug00415 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 106 Typography today (del av: Idea (Tokyo) 741.6 Typography today / concept and design Helmut Schmid. - Ny utgave. - [Tokyo] : Seibundo Shinkosha, 2003. - 183 s. - (Idea) ISBN 4-416-60302-9 (h.), 978-4-416-60302-4 (h.) DOKID: 09ug00410 Oppstilling: HIG q741.6 Ide 107 Antonelli, Paola: Humble masterpieces 745.2 Antonelli, Paola Humble masterpieces : 100 everyday marvels of design. - London : Thames & Hudson, 2006, c2005. - 209 s. ISBN 0-500-28603-5 (h.), 978-0-500-28603-6 (h.) DOKID: 09ug00332 Oppstilling: HIG 745.2 Ant 108 Inclusive buildings, products & services 745.2 Inclusive buildings, products & services : challenges in universal design / editor: Tom Vavik. - Trondheim : Tapir Academic, 2009. - [16], 288 s. ISBN 978-82-519-2344-6 (h.) DOKID: 09ug00402 Oppstilling: HIG 745.2 Inc 109 Design philosophy papers 745.4 Design philosophy papers : collection four / edited by Anne-Marie Willis. - Ravensbourne : Team D/E/S Publications, 2008. - 94 s. ISBN 978-0-9758498-4-2 (h.) DOKID: 09ug00313 Oppstilling: HIG 745.4 Des 110 Cresci, Giovanni Francisco: A Renaissance alphabet 745.61 Cresci, Giovanni Francisco [Perfetto scrittore. Pt. 2. English] A Renaissance alphabet : Il perfetto scrittore, parte seconda. - Madison : University of Wisconsin Press, [1971]. - XXII, [51] p. ISBN 0299057615 (ib.) DOKID: 09ug00317 Oppstilling: HIG 745.61 Cre 111 Marucchi, Orazio: Christian epigraphy 745.61 Marucchi, Orazio Christian epigraphy : an elementary treatise, with a collection of ancient Christian inscriptions, mainly of Roman origin. - Cambridge : Elibron Classics, 2004. - XII, 460 s., pl. (Elibron Classics Series) ISBN 1421269732 (h.) DOKID: 09ug00394 Oppstilling: HIG 745.61 Mar 112 Three classics of Italian calligraphy 745.61 Three classics of Italian calligraphy : an unabridged reissue of the writing books of Arrighi, Tagliente and Palatino / with an introduction by Oscar Ogg. - New York : Dover Publications, 1953. - X, 272 s. DOKID: 09ug00316 Oppstilling: HIG 745.61 Thr 113 Dalen, Ove: Effektiv nettskriving 808.00285 Dalen, Ove Effektiv nettskriving. - Oslo : Cappelen akademisk, c2009. - 248 s. ISBN 978-82-02-28786-3 (h.) : Nkr 398.00 DOKID: 09ug00447 Oppstilling: HIG 808.00285 Dal

Reklamer
Kategorier:[Siste måned]

Tilvekst HIG-biblioteket mars 2009

torsdag 16 april 2009 Legg igjen en kommentar

1 Horgen, Svend Andreas: Webprogrammering i PHP 005.276 Horgen, Svend Andreas, 1978- Webprogrammering i PHP. - 3. utg. - [Trondheim] : TISIP ; Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 402 s. (Gyldendal-TISIP-serien) ISBN 978-82-05-39358-5 (h.) : Nkr 449 DOKID: 09ug00265 Oppstilling: HIG Pensum 005.276 PHP/Hor 2 Jarrett, Caroline: Forms that work 005.72 Jarrett, Caroline Forms that work : designing web forms for usability. - Morgan Kaufmann, 2008. - XII, 228 s. ISBN 978-1558607101 (h.) DOKID: 09ug00195 Oppstilling: HIG 005.72 Jar 3 Vyncke, Eric: LAN switch security 005.8 Vyncke, Eric LAN switch security : what hackers know about your switches. - Indianapolis, IN : Cisco Press, c2008. - XXI, 340 s. (Cisco Press networking technology series) ISBN 9781587052569 (h.), 1587052563 (h.) DOKID: 09ug00190 Oppstilling: HIG 005.8 Vyn 4 Zhang, Jin: Visualization for information retrieval 006.6 Zhang, Jin Visualization for information retrieval. - Springer, 2007. - VII, 294 s. (Information Retrieval Series) ISBN 978-3540751472 (ib.) DOKID: 09ug00259 Oppstilling: HIG 006.6 Zha 5 Chapman, Nigel: Digital multimedia 006.7 Chapman, Nigel Digital multimedia. - 3rd ed. - Chichester : Wiley, c2009. - xi, 724 s. ISBN 978-0-470-51216-6 (h.), 0-470-51216-4 (h.) DOKID: 08ug04374 Oppstilling: HIG Pensum 006.7 Cha 6 Bell, Suzanne S.: Librarian's guide to online searching 025.524 Bell, Suzanne S. Librarian's guide to online searching. - Westport, Conn. : Libraries unlimited, 2006. - 268 s. ISBN 1-59158-326-8 (h.) DOKID: 09ug00260 Oppstilling: HIG 025.524 Bel 7 Mennesket 128 Mennesket : arven fra opplysningstiden / Ellen Krefting & Anne Beate Maurseth [red.]. - Oslo : Scandinavian Academic Press, 2008. - 299 s. ISBN 978-82-304-0027-2 (ib.) : Nkr 349.00 DOKID: 09ug00208 Oppstilling: HIG 128 Men 8 Della Rocca, Michael: Spinoza 170 Della Rocca, Michael Spinoza. - London : Routledge, 2008. - XII, 341 s. (Routledge philosophers) ISBN 0-415-28330-2 (h.), 978-0-415-28330-4 (h.), 0-415-28329-9 (ib.), 978-0-415-28329-8 (ib.) DOKID: 09ug00320 Oppstilling: HIG 170 Del 9 Thyssen, Ole: Værdiledelse 174.4 Thyssen, Ole Værdiledelse : om organisationer og etik. - 5., [rev.] udg. - København : Gyldendal, 2007. - 356 s. ISBN 978-87-02-05930-4 (ib.), 978-87-02-04335-8 (ib.) DOKID: 09ug00296 Oppstilling: HIG 174.4 Thy 10 Beyond social capital 302.22 Beyond social capital : a crital approach / edited by Irene van Staveren and Peter Knorringa. - Routledge, 2007. - 144 s. ISBN 978-0415456739 (ib.) DOKID: 09ug00321 Oppstilling: HIG 302.22 Bey 11 Koop, Andreas: NSCI 302.23 Koop, Andreas NSCI : das visuelle Erscheinungsbild der Nationalsozialisten 1920-1945. - Verlag Hermann Schmidt, 2008. - 152 s. ISBN 978-3874397681 (ib.) DOKID: 09ug00207 Oppstilling: HIG 302.23 Koo 12 Frønes, Ivar: Moderne barndom 305.23 Frønes, Ivar, 1946- Moderne barndom. - 2. utg. - Oslo : Cappelen akademisk forl., c2007. - 166 s. ISBN 978-82-02-27558-7 (h.) : Nkr 278.00 DOKID: 09ug00213 Oppstilling: HIG 305.23 Frø 13 Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbruket (Vol. 2007:4 av: Utredning for DN 333.95 Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Rogaland, med en vurdering av kunnskapsstaus / [A. Norderhaug ... [et al.]]. - Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 2007. - 222 s. - (Utredning / Direktoratet for naturforvaltning ; 2007-4) ISBN 978-82-7072-732-2 (h.) DOKID: 09ug00311 Oppstilling: HIG q333.95 Nor 14 Tranøy, Joar: Hvordan utrede andre? 361.3 Tranøy, Joar, 1954- Hvordan utrede andre? : en innføring i utredningsmetode for spesialpedagoger og sosialarbeidere. - [Oslo] : Universitetsforl., c2008. - 111 s. ISBN 978-82-15-01442-5 (h.) : Nkr 199.00 DOKID: 09ug00310 Oppstilling: HIG 361.3 Tra 15 Den livgivende relation 361.32 Den livgivende relation : en film om matchning [videoopptak]. - København : Socialt Udviklingscenter SUS, 2006. DOKID: 09ug00305 Oppstilling: HIG v361.32 Den 16 Når velferd blir politikk 361.61 Når velferd blir politikk : partier, organisasjoner og opinion / Ann-Helén Bay, Axel West Pedersen og Jo Saglie (red.). - Oslo : Abstrakt forl., 2009. - 296 s. ISBN 978-82-7935-247-1 (h.) : Nkr 365.00 DOKID: 09ug00217 Oppstilling: HIG 361.61 Når 17 Health, illness and culture 362.1 Health, illness and culture : broken narratives / edited by Lars-Christer Hydén and Jens Brockmeier. - New York : Routledge, 2008. - VI, 189 s. (Routledge studies in health and social welfare ; 2) ISBN 978-0-415-98874-2 (ib.), 0-415-98874-8 (ib.) DOKID: 09ug00299 Oppstilling: HIG 362.1 Hea 18 Medisinalmeldingene 1804 (Vol. 2004:6 av: Rapport fra Helsetilsynet (trykt utg.) 362.1 Medisinalmeldingene 1804 : et tilbakeblikk på første årgang av en tradisjonsrik rapport. - Oslo : Statens helsetilsyn, 2004. - 87 s. - (Rapport fra Helsetilsynet ; 6/2004) DOKID: 09ug00358 Oppstilling: HIG q362.1 Med 19 Schjønsby, Hans Petter: Sundhedscollegiet 1809-1815 362.1 Schjønsby, Hans Petter Sundhedscollegiet 1809-1815 = Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge. - Oslo : Helsetilsynet, 2009. - 82 s. - (Rapport fra Helsetilsynet ; 1/2009) DOKID: 09ug00357 Oppstilling: HIG q362.1 Sch 20 Økonomi og helse 362.1068 Økonomi og helse / Inger Johanne Pettersen ... [et al.]. - 2. utg. - Oslo : Cappelen, 2008. - 267 s. ISBN 978-82-02-26332-4 (h.) : Nkr 398.00 DOKID: 09ug00212 Oppstilling: HIG 362.1068 Øko 21 Petersen, Helle: Det kommunikerende hospital 362.11 Petersen, Helle Det kommunikerende hospital. - København : Børsen, 2008. - 126 s. (Kort til viden) ISBN 978-87-7664-317-1 (h.) DOKID: 09ug00042 Oppstilling: HIG 362.11 Pet 22 On the edge 362.11068 On the edge : om förbättringsledarskap i hälso- och sjukvård / Lena Fritzén, red. - Växjö : Växjö University Press, 2006. - [6],232 s. ISBN 91-7636-516-6 (h.) DOKID: 09ug00286 Oppstilling: HIG 362.11068 Ont 23 Normann, Trine: Om rehabilitering 362.178 Normann, Trine, 1935- Om rehabilitering : mot en helhetlig og felles forståelse?. - 2. utg. [3. utg.?]. - Oslo : Kommuneforl., 2008. - 174 s. ISBN 978-82-446-1313-2 (h.) : Nkr 350.00 DOKID: 09ug00219 Oppstilling: HIG 362.178 Nor 24 Hagen, Bente: Konfrontasjon 362.29 Hagen, Bente, 1945- Konfrontasjon : den nødvendige samtalen : alkoholmisbruk - arbeidsplassen. - [Nesttun] : RusKompetanse, c2008. - 87 s. ISBN 978-82-92655-05-4 (h.) DOKID: 09ug00270 Oppstilling: HIG 362.29 Hag 25 Huus, Gitte: Opptrappingsplanen for rusfeltet 362.29 Huus, Gitte Opptrappingsplanen for rusfeltet : statusrapport 2008. - Oslo : Helsedirektoratet, 2009. - 140 s. (Rapport / Helsedirektoratet) ISBN 978-82-8081-148-6 (h.) DOKID: 09ug00290 Oppstilling: HIG q362.29 Opp 26 Grinderud, Paal-André: Alene - nå igjen 362.292 Grinderud, Paal-André, 1962- Alene - nå igjen. - Oslo : Gyldendal, 1992. - 178 s. ISBN 82-05-20589-2 (ib.) DOKID: 09ug00342 Oppstilling: HIG 362.292 Gri 27 Holden, Børge: Utfordrende atferd og utviklingshemning 362.3 Holden, Børge, 1957- Utfordrende atferd og utviklingshemning : atferdsanalytisk forståelse og behandling. - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2008. - 284 s. ISBN 978-82-05-39069-0 (h.) DOKID: 09ug00264 Oppstilling: HIG 362.3 Hol 28 Gjertsen, Hege: Aldring med funksjonshemning 362.3084 Gjertsen, Hege Aldring med funksjonshemning : begreper, teorier og tilnærminger. - Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2008. - 43 s. ISBN 9788280611116 (h.) DOKID: 09ug00383 Oppstilling: HIG 362.3084 Gje 29 Gjertsen, Hege: Så man møter veggen mange ganger 362.3084 Gjertsen, Hege "Så man møter veggen mange ganger" : aldring med funksjonshemning og lokalmiljø. - Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2008. - 168 s. ISBN 9788280611123 (h.) DOKID: 09ug00381 Oppstilling: HIG 362.3084 Gje 30 Gjertsen, Hege: Aldring med funksjonshemning 362.3084 Gjertsen, Hege Aldring med funksjonshemning : begreper, teorier og tilnærminger. - Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2008. - 43 s. ISBN 9788280611116 (h.) DOKID: 09ug00382 Oppstilling: HIG 362.3084 Gje 31 Gerontechnology 362.6 Gerontechnology : growing old in a technological society / edited by Gari Lesnoff-Caravaglia. - Springfield, Ill. : Charles C. Thomas, c2007. - X, 314 s. ISBN 0398076928 (h.), 0398076936 (h.) DOKID: 09ug00196 Oppstilling: HIG 362.6 Ger 32 Langsether, Åsmund: Fragmentert og koordinert 363.5 Langsether, Åsmund, 1940- Fragmentert og koordinert : organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, [2008]. - 134 s. - (NOVA rapport ; 18/08)Finnes også som: 091729971 ISBN 978-82-7894-294-9 (h.) DOKID: 09ug00276 Oppstilling: HIG 363.5 Lan 33 Aarland, Kristin: Boligeie blant husholdninger med lave inntekter 363.5 Aarland, Kristin, 1972- Boligeie blant husholdninger med lave inntekter. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2008. - 86 s. - (NOVA rapport ; 15/2008) ISBN 978-82-7894-291-8 (h.) DOKID: 09ug00284 Oppstilling: HIG 363.5 Aar 34 Sandlie, Hans-Christian: Utenfor de boligsosiale ordningene 363.582 Sandlie, Hans-Christian, 1969- Utenfor de boligsosiale ordningene. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2009. - 96 s. - (NOVA notat ; nr. 1/09)Finnes også som: 091726298 ISBN 978-82-7894-317-5 (h.) DOKID: 09ug00285 Oppstilling: HIG 363.582 San 35 Vygotsky i pedagogikken 370.15 Vygotsky i pedagogikken / Ivar Bråten (red.). - [Oslo] : Cappelen akademisk forl., c1996. - 189 s. ISBN 82-456-0073-3 (h.) DOKID: 09ug00188 Oppstilling: HIG 370.15 Vyg 36 Strand, Tormod: Suaads reise 392.1 Strand, Tormod, 1964- Suaads reise : en dokumentar om kjønnslemlestelse. - [Oslo] : NRK, 2008. - 290 s. ISBN 978-82-8178-277-8 (ib.) DOKID: 09ug00274 Oppstilling: HIG 392.1 Str 37 Becker Jensen, Leif: På patientens præmisser 610.69 Becker Jensen, Leif På patientens præmisser : en brugsbog om skriftlig patientinformation. - 2. udgave. - Fredriksberg : Samfundslitteratur, 2007. ISBN 978-87-593-1319-0 (h.) DOKID: 09ug00048 Oppstilling: HIG 610.69 Bec 38 Klinisk forskningsmetode 610.72 Klinisk forskningsmetode : en grundbog / redigeret af Torben Jørgensen, Erik Christensen, Jens Peter Kampmann. - 2. udg. - København : Munksgaard, c2005. - 222 s. ISBN 87-628-0513-4 (h.) DOKID: 09ug00199 Oppstilling: HIG 610.72 Kli 39 Björkman, Eva: Medicinsk teknik för sjuksköterskor 610.73 Björkman, Eva Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar. - 3. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 367 s. ISBN 978-91-44-04794-2 (h.) DOKID: 09ug00220 Oppstilling: HIG 610.73 Bjø 40 Martinsen, Kari: Å se og å innse 610.7301 Martinsen, Kari, 1943- Å se og å innse : om ulike former for evidens. - Oslo : Akribe, c2009. - 179 s. ISBN 978-82-7950-104-6 (h.) : Nkr 290.00 DOKID: 09ug00292 Oppstilling: HIG 610.7301 Mar 41 Vårdkommunikation i teori och praktik 610.730699 Vårdkommunikation i teori och praktik / Rolf Stål (red.). - [Lund] : Studentlitteratur, 2008. - 170 s. ISBN 91-44-04856-4 (h.), 978-91-44-04856-7 (h.) DOKID: 09ug00224 Oppstilling: HIG 610.730699 Vår 42 Men in nursing 610.73081 Men in nursing : history, challenges, and opportunities / Chad E. O'Lynn and Russell E. Tranbarger, editors. - New York, N.Y. : Springer Publ., c2007. - XXII, 297 s. ISBN 0-8261-0221-2 (h.) DOKID: 09ug00297 Oppstilling: HIG 610.73081 Men 43 Hinds, C.J.: Intensive care 610.7361 Hinds, C.J. Intensive care : a concise textbook. - 3rd ed. - Edinburgh : Saunders Elsevier, 2008. - IX, 589 s. ISBN 9780702025969 (h.) DOKID: 09ug00240 Oppstilling: HIG 610.7361 Hin 44 Strand, Liv: Fra kaos mot samling, mestring og helhet 610.7368 Strand, Liv Fra kaos mot samling, mestring og helhet : psykiatrisk sykepleie til psykotiske pasienter. - [Oslo] : Gyldendal, 1990. - 143 s. ISBN 978-82-05-19239-3 (h.), 82-05-19239-1 (h.) DOKID: 09ug00341 Oppstilling: HIG Pensum 610.7368 Str 45 Bjarkam, Carsten Reidies: Neuroanatomi 611.8 Bjarkam, Carsten Reidies Neuroanatomi. - København : Munksgaard, c2004. - 248 s. ISBN 87-628-0495-2 (ib.) DOKID: 09ug00198 Oppstilling: HIG 611.8 Bja 46 Graugaard, Christian: Corpus 612 Graugaard, Christian Corpus : rejser i menneskekroppen. - København : Politikens forlag, 2008. - 328 s. ISBN 978-87-567-8284-5 (ib.) DOKID: 09ug00092 Oppstilling: HIG q612 Gra 47 Ovesen, Lars: Ernæring og diætetik 613.2 Ovesen, Lars Ernæring og diætetik. - 9. udg. - København : Nyt Nordisk Forlag, 2007. - 288 s. (Lærebog for sygeplejestuderende) ISBN 978-87-17-03821-9 (ib.), 87-17-03821-9 (ib.) DOKID: 07ug00016 Oppstilling: HIG 613.2 Ove 48 Birketvedt, Grethe Støa: Med kroppen i hodet 613.25 Birketvedt, Grethe Støa, 1942- Med kroppen i hodet : bli arkitekten for din egen kropp. - Oslo : Versal, 2008. - 239 s. ISBN 978-82-8188-026-9 (ib.) : Nkr 349.00 DOKID: 09ug00293 Oppstilling: HIG 613.25 Bir 49 Aas, Kjell: Godt inneklima 613.5 Aas, Kjell Godt inneklima : håndboken for hjemmet. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2009. - 301 s. ISBN 978-82-02-29065-8 (ib.) : Nkr 299.00 DOKID: 09ug00202 Oppstilling: HIG 613.5 Aas 50 Træning 613.7 Træning : i forebyggelse, behandling og rehabilitering / redaktion, Nina Beyer, Hans Lund, Klaus Klinge. - København : Munksgaard, c2008. - 325 s. ISBN 978-87-628-0546-0 (h.) DOKID: 09ug00226 Oppstilling: HIG 613.7 Træ 51 Olsen, Inge: Håndbog i lægemidler 615.14 Olsen, Inge Håndbog i lægemidler : håndbog for sundhedspersonale. - Munksgaard, 2009. - 159 s. ISBN 9788762808621 (h.) DOKID: 09ug00246 Oppstilling: HIG 615.14 Ols 52 Magelssen, Marianne: Pust for livet 615.83 Magelssen, Marianne, 1964- Pust for livet : det viktigste helsegrepet du kan ta. - [Oslo] : Arneberg forl., c2008. - 175 s. ISBN 978-82-91614-89-2 (h.) : Nkr 299.00 DOKID: 09ug00222 Oppstilling: HIG 615.83 Mag 53 Østergaard, Claus: Grundlæggende mikrobiologi og infektionsmedicin 616.01 Østergaard, Claus Grundlæggende mikrobiologi og infektionsmedicin. - København : Munksgaard, 2009. - 400 s. ISBN 978-87-628-0776-1 (h.) DOKID: 09ug00147 Oppstilling: HIG 616.01 Øst 54 Clinical emergency radiology 616.0757 Clinical emergency radiology / edited by J. Christian Fox ; illustrations by Sonia Johnson. - Cambridge : Cambridge University Press, c2008. - XI, 649 s. ISBN 978-0-521-87054-2 (ib.) DOKID: 09ug00244 Oppstilling: HIG q616.0757 Cli 55 Hjertesvigt i klinisk praksis 616.12 Hjertesvigt i klinisk praksis / redaktion Per Hildebrandt, Finn Gustafsson. - København : Munksgaard, 2009. - 264 s. ISBN 978-87-628-0384-8 (h.) DOKID: 09ug00123 Oppstilling: HIG 616.12 Hje 56 Magen 616.33 Magen : bakterier, buller och brak / Peter Benno ... [et al.]. - [Stockholm] : Karolinska institutet university press, 2008. - 168 s. (Karolinska institutets forskare skriver) ISBN 978-91-85565-18-4 (h.) DOKID: 09ug00223 Oppstilling: HIG 616.33 Mag 57 Type 2 diabetes mellitus 616.462 Type 2 diabetes mellitus : an evidence-based approach to practical management / Mark N. Feinglos, Mary Angelyn Bethel (ed.). - Totowa, NJ : Humana Press, 2008. - 474 s. (Contemporary endocrinology) ISBN 978-1-58829-794-5 (ib.) DOKID: 09ug00298 Oppstilling: HIG q616.462 Typ 58 Mørk Hansen, Troels: Reumatologi 616.723 Mørk Hansen, Troels Reumatologi : basisbog. - 2. udg. - København : Munksgaard, 2000. - 246 s. (Munksgaard basisbøger) ISBN 87-16-12269-0 (h.), 87-628-0147-3 (h.) DOKID: 09ug00200 Oppstilling: HIG 616.723 Mør 59 Taylor, Jill Bolte: Med et slag 616.81 Taylor, Jill Bolte Med et slag : hjerneforskerens reise fra hjerneslag til ny innsikt. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2009. - 211 s. ISBN 978-82-02-29472-4 (ib.) : Nkr 329.00 DOKID: 09ug00309 Oppstilling: HIG 616.81 Tay 60 Rydén, Göran: Mentalisering 616.8585 Rydén, Göran Mentalisering : att leka med verkligheten. - Stockholm : Natur & Kultur, c2008. - 335 s. ISBN 978-91-27-02651-3 (ib.) DOKID: 09ug00218 Oppstilling: HIG 616.8585 Ryd 61 Connors, Susan A.: Hva er Tourette Syndrom 616.8589 Connors, Susan A. Hva er Tourette Syndrom : og hvordan påvirker dette læresituasjonen i skolen? [videoopptak]. - Ver. sept. 2006. - Oslo : Norsk Tourette forening, c2006. - 1 plate (DVD-video) (120 min.). DOKID: 09ug00229 Oppstilling: HIG v616.8589 Con 62 Kutscher, Martin L.: Børn med blandingsdiagnoser 616.8589 Kutscher, Martin L. Børn med blandingsdiagnoser : ADHD, indlæringsvanskeligheder, Tourettes og Aspergers syndrom, bipolar lidelse med mere. - [Virum] : Dansk psykologisk forl., 2008. - 270 s. ISBN 978-87-7706-524-8 (h.) DOKID: 09ug00227 Oppstilling: HIG 616.8589 Kut 63 Tourette syndrom (del av: Connors, Susan A.: Hva er Tourette Syndrom 616.8589 Connors, Susan A. Hva er Tourette Syndrom : og hvordan påvirker dette læresituasjonen i skolen? [videoopptak]. - Ver. sept. 2006. - Oslo : Norsk Tourette forening, c2006. - 1 plate (DVD-video) (120 min.). - Tourette syndrom : teksten til Susan Conners [i.e. Connors] foredrag i Norge / oversettelsen er gjort av Lise Hvidsten ; teksten er bearbeidet av Lise og Marianne Oberster. [2006]. - 31 s. ISBN 82-7835-012-4 (h.) DOKID: 09ug00337 Oppstilling: HIG v616.8589 Con 64 Tourette syndrom 616.8589 Tourette syndrom : et møte med fire personer med diagnosen Tourette syndrom [videoopptak]. ver. oct. 2008. - Oslo : Norsk Tourette forening, c2008. - 1 plate (DVD-video) (36 min.). DOKID: 09ug00283 Oppstilling: HIG v616.8589 Tou 65 Youmans, Mariann: Helt hyper? 616.8589 Youmans, Mariann, 1971- Helt hyper? : ADHD ADD ABC. - [Oslo] : Gyldendal, 2008. - 167 s. ISBN 978-82-05-38215-2 (ib.) : Nkr 249.00 DOKID: 09ug00225 Oppstilling: HIG 616.8589 You 66 Seikkula, Jaakko: Öppna samtal 616.8915 Seikkula, Jaakko Öppna samtal : från monolog till levande dialog i sociala nätverk. - Stockholm : Mareld, c1996. - 238 s. ISBN 91-88872-04-1 (ib.) DOKID: 09ug00291 Oppstilling: HIG 616.8915 Sei 67 Griffin, G. Edward: En verden uten kreft 616.994 Griffin, G. Edward En verden uten kreft : historien om vitamin B17. - 2. utg. - [Oslo] : Kolofon, 2007. - 365 s. ISBN 978-82-300-0374-9 (h.) DOKID: 09ug00215 Oppstilling: HIG 616.994 Gri 68 Graviditet og fødsel 618.2 Graviditet og fødsel : alt om unnfangelse, fosterets utvikling og forberedelse til fødsel / hovedredaktør: Dorthe Taxbøl ; norsk konsulent: Nanna Voldner ; oversettere: Bodil Engen ... , Inger-Johanne Sæterdal ... ; forfattere: Anne-Marie Nybo Andersen ... [et al.] ; foto: [hovedsakelig] Heidi Maxmiling ; tegninger: Per Diemer]. - Oslo : Aschehoug, 2009. - 232 s. ISBN 978-82-03-23604-4 (ib.) : Nkr 399.00 DOKID: 09ug00214 Oppstilling: HIG 618.2 Gra 69 Lindeberg, Gunilla: Mat for gravide og ammende 618.2 Lindeberg, Gunilla Mat for gravide og ammende. - Oslo : Spartacus, c2008. - 189 s. ISBN 978-82-430-0449-8 (ib.) DOKID: 09ug00216 Oppstilling: HIG 618.2 Lin 70 Født for tidlig 618.92 Født for tidlig [videoopptak]. - Kristiansand : Sørlandet kompetansesenter, 2009. DOKID: 09ug00356 Oppstilling: HIG v618.92 Fød 71 Hertz, Søren: Børne- og ungdomspsykiatri 618.9289 Hertz, Søren Børne- og ungdomspsykiatri : nye perspektiver og uanede muligheder. - København : Akademisk forlag, 2008. - 356 s. ISBN 978-87-500-3948-8 (h.) DOKID: 09ug00093 Oppstilling: HIG 618.9289 Her 72 Lykkenborg, Liv R.: De skal jo allikevel dø 618.9768983 Lykkenborg, Liv R., 1936- De skal jo allikevel dø. - Oslo : Bazar, c2009. - 234 s. ISBN 978-82-8087-273-9 (ib.) : Nkr 299.00 DOKID: 09ug00201 Oppstilling: HIG 618.9768983 Lyk 73 Assaad, Mohamad: TCP performance over UMTS-HSDPA systems 621.3821 Assaad, Mohamad TCP performance over UMTS-HSDPA systems. - Boca Raton, Fla. : Auerbach Publ., c2007. - XX, 211 s.Finnes også som: 082900787 ISBN 0-8493-6838-3 (ib.), 978-0-8493-6838-7 (ib.) DOKID: 09ug00380 Oppstilling: HIG 621.3821 Ass 74 Hill, Napoleon: Think and grow rich! 650.1 Hill, Napoleon Think and grow rich!. - Wilder Publications, 2008. - 200 s. ISBN 978-1604591873 (h.) DOKID: 09ug00308 Oppstilling: HIG 650.1 Hil 75 Hill, Napoleon: Think and grow rich! 650.1 Hill, Napoleon Think and grow rich! : the 21st-century updated edition. - Rev. ed. - Highroads Media, 2008. - 352 s. ISBN 978-1932429350 (h.) DOKID: 09ug00307 Oppstilling: HIG 650.1 Hil 76 Hansson, Atle: Frilans! 658.11 Hansson, Atle, 1971- Frilans! : komplett håndbok for frilansere. - Pourquoi?, 2008. - 289 s. ISBN 9788299795906 (h.) DOKID: 09ug00197 Oppstilling: HIG 658.11 Han 77 Jessen, Svein Arne: Prosjektledelse trinn for trinn 658.404 Jessen, Svein Arne, 1937- Prosjektledelse trinn for trinn : en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer). - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 194 s. ISBN 978-82-15-01365-7 (h.) DOKID: 09ug00271 Oppstilling: HIG 658.404 Jes 78 Brunstad, Paul Otto: Klokt lederskap 658.409 Brunstad, Paul Otto, 1960- Klokt lederskap : mellom dyder og dødssynder. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 278 s. ISBN 978-82-05-39258-8 (h.) : Nkr 348.00 DOKID: 09ug00266 Oppstilling: HIG 658.409 Bru 79 Samuelsen, Bendik M.: Merkevareledelse på norsk 658.827 Samuelsen, Bendik M. Merkevareledelse på norsk. - Oslo : Cappelen akademisk, c2007. - 388 s. ISBN 978-82-02-24915-1 (h.) : Nkr 498.00 DOKID: 09ug00262 Oppstilling: HIG 658.827 Sam 80 Johansson, Kaj: A Guide to graphic print production 686 Johansson, Kaj A Guide to graphic print production. - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2007. - 455 s. ISBN 978-0-471-76138-9 (ib.), 0-471-76138-9 (ib.) DOKID: 09ug00209 Oppstilling: HIG Pensum 686 Joh 81 Chatelain, Roger: La typographie suisse 686.22 Chatelain, Roger La typographie suisse : du bauhaus a Paris. - PPUR, 2008. - 141 s. ISBN 978-2880747718 (h.) DOKID: 09ug00192 Oppstilling: HIG 686.22 Cha 82 Cresci, Giovanni Francisco: Essemplare 686.22 Cresci, Giovanni Francisco Essemplare. - The Bodley Head, 1968. - 128 s. ISBN 978-0370001708 (ib.) DOKID: 09ug00318 Oppstilling: HIG 686.22 Cre 83 Tschichold, Jan: The form of the book 686.22 Tschichold, Jan The form of the book : essays on the morality of good design. - London : Lund Humphries, 1991. - XVIII, 180 s. ISBN 9780881791167 DOKID: 09ug00191 Oppstilling: HIG 686.22 Tsc 84 Typer & tegn 686.22 Typer & tegn / redigeret af Godfred Hartmann. - [København] : Det kongelige Bibliotek, [1994]. - 80 s. ISBN 87-7023-551-1 DOKID: 09ug00304 Oppstilling: HIG 686.22 Typ 85 Müller, Lars: Helvetica Forever 686.224 Müller, Lars Helvetica Forever : story of a typeface. - Lars Muller Publishers, 2007. - 159 s. ISBN 3037781211 (h.), 978-3037781210 (h.) DOKID: 09ug00168 Oppstilling: HIG q686.224 Mül 86 Twyman, Michael: Images en couleur 686.23 Twyman, Michael Images en couleur : Godefroy Engelmann, Charles Hullmandel et les debuts de la chromolithographie. - Editions du Panama, 2007. - 127 s. ISBN 978-2755702866 (h.) DOKID: 09ug00193 Oppstilling: HIG 686.23 Twy 87 Eskildsen, Jan: Farveprintere og digitale trykmaskiner 686.23042 Eskildsen, Jan Farveprintere og digitale trykmaskiner. - Grafisk litteratur, 2009. - 120 s. ISBN 978-87-91246-03-6 (ib.) DOKID: 09ug00210 Oppstilling: HIG 686.23042 Esk 88 Higgins, Hannah B: The Grid Book 701.8 Higgins, Hannah B The Grid Book. - MIT Press, 2009. - 301 s. ISBN 978-0262512404 (h.) DOKID: 09ug00302 Oppstilling: HIG 701.8 Hig 89 Pastoureau, Michel: Black 701.85 Pastoureau, Michel Black : the history of a color = Noir,histoire d'une couleur. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2008. - 210 s. ISBN 978-0-691-13930-2 (ib.) DOKID: 09ug00139 Oppstilling: HIG 701.85 Pas 90 Barker, Peter: Building sight 720.87 Barker, Peter Building sight : handbook of building and interior design solutions to include the needs of visually impaired people. - Royal National Institute for the Blind Book Sales, 1995. - 182 s. ISBN 9780117019935 (ib.) DOKID: 09ug00322 Oppstilling: HIG q720.87 Bar 91 Gibson, David: The wayfinding handbook 741.6 Gibson, David The wayfinding handbook : information design for public places. - Princeton Architectural Press, 2009. - 152 s. ISBN 978-1568987699 (h.) DOKID: 09ug00232 Oppstilling: HIG 741.6 Gib 92 Graphic design theory 741.6 Graphic design theory : readings from the field / edited by Helen Armstrong. - Princeton Architectural Press, 2009. - 151 s. ISBN 978-1568987729 (h.) DOKID: 09ug00300 Oppstilling: HIG 741.6 Gra 93 Kroeger, Michael: Paul Rand 741.6092 Kroeger, Michael Paul Rand : conversations with students. - New York : Princeton Architectural Press, 2008. - 80 s. (Conversations with students) ISBN 9781568987255 (h.) DOKID: 09ug00301 Oppstilling: HIG 741.6092 Kro 94 Pincas, Stéphane: History of advertising 741.67 Pincas, Stéphane History of advertising : creative promotion. - Taschen GmbH, 2008. - 336 s. (Basic Architecture Series) ISBN 978-3836502122 (ib.) DOKID: 09ug00194 Oppstilling: HIG q741.67 Pin 95 Timmers, Margaret: A century of olympic posters 741.67 Timmers, Margaret A century of olympic posters. - V & A Publishing, 2008. - 144 s. ISBN 978-1851775385 (h.) DOKID: 09ug00257 Oppstilling: HIG q741.67 Tim 96 Herwig, Oliver: Universal design 745.2 Herwig, Oliver Universal design : solutions for a barrier-free living. - Basel : Birkhäuser, c2008. - 175 s. ISBN 978-3-7643-8718-1 (ib.) DOKID: 09ug00233 Oppstilling: HIG q745.2 Her 97 Benson, Richard: The printed picture 760.1 Benson, Richard The printed picture. - New York : Thames & Hudson, 2008. - 338 s. ISBN 978-0-870-70721-6 (ib.) DOKID: 09ug00258 Oppstilling: HIG q760.1 Ben 98 Liodden, Ole Jørgen: Naturfoto 779.3 Liodden, Ole Jørgen, 1973- Naturfoto : digital kameraglede. - Hedalen : Naturfokus, 2008. - 209 s. ISBN 978-82-996654-8-3 (ib.) : Nkr 398.00 DOKID: 09ug00303 Oppstilling: HIG 779.3 Lio 99 Asmussen, Kaj: Når du selv skal skrive det 808.066 Asmussen, Kaj Når du selv skal skrive det : skriveprocessen fra første anslag til sidste punktum. - [København] : Grafisk Litteratur, c1998. - 163 s. ISBN 87-88263-70-3 (ib.) DOKID: 09ug00211 Oppstilling: HIG 808.066 Asm 100 Nygaard, Lynn P.: Writing for scholars 808.066 Nygaard, Lynn P., 1964- Writing for scholars : a practical guide to making sense and being heard. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 195 s. ISBN 978-82-15-01391-6 (Univforl.) ( h.), 978-91-47-08988-8 (Liber) ( h.), 978-87-630-0221-9 (CBSP) ( h.) DOKID: 09ug00340 Oppstilling: HIG 808.066 Nyg

Kategorier:[Siste måned]

Tilvekst HiG-biblioteket februar 2009

1 Gafurov, Davrondzhon: Performance and security analysis of Gait-based user authe 005.8 Gafurov, Davrondzhon Performance and security analysis of Gait-based user authentication. - [Oslo] : [Department of Informatics], Faculty of Mathematics and Natual Sciences, University of Oslo : Unipub, 2008. - XII, 128 s. - (Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo ; nr 753)Finnes også som: 081275781 DOKID: 09ug00149 Oppstilling: HIG 005.8 Gaf 2 Norberg, Johan: Da mennesket skapte verden 128 Norberg, Johan Da mennesket skapte verden. - Stamsund : Orkana forl., c2008. - 510 s. ISBN 978-82-8104-079-3 (h.) : Nkr 220.00 DOKID: 09ug00105 Oppstilling: HIG 128 Nor 3 Brudal, Paul Jan: Drømmens psykologi 154.63 Brudal, Paul Jan, 1939- Drømmens psykologi : ny forståelse og praktisk bruk av drøm. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 192 s. ISBN 978-82-450-0742-8 (ib.) : Nkr 269.00 DOKID: 09ug00088 Oppstilling: HIG 154.63 Bru 4 Bredal, Dag: Samtaler om lykken 158.1 Bredal, Dag, 1948- Samtaler om lykken : menneskets evige søken etter mening. - Oslo : Koloritt, 2008. - 230 s. ISBN 978-82-92395-60-8 (h.) DOKID: 09ug00087 Oppstilling: HIG 158.1 Bre 5 Øiestad, Guro: Selvfølelsen 158.1 Øiestad, Guro, 1960- Selvfølelsen. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 243 s. ISBN 978-82-05-38476-7 (h.) DOKID: 09ug00247 Oppstilling: HIG 158.1 Øie 6 Kvalnes, Øyvind: Se gorillaen! 174 Kvalnes, Øyvind, 1963- Se gorillaen! : etikk i arbeid. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 206 s. ISBN 978-82-15-01356-5 (ib.) DOKID: 09ug00111 Oppstilling: HIG 174 Kva 7 Kvale, Steinar: Interviews 300.72 Kvale, Steinar, 1938-2008 Interviews : learning the craft of qualitative research interviewing. - 2nd ed. - Los Angeles, Calif. : Sage, c2009. - XVIII, 354 s. ISBN 978-0-7619-2542-2 (h.), 978-0-7619-2541-5 (ib.) DOKID: 08ug05551 Oppstilling: HIG 300.72 Kva 8 Kvale, Steinar: InterView 300.72 Kvale, Steinar, 1938-2008 InterView : introduktion til et håndværk. - 2. udg. - Kbh. : Hans Reitzel, 2008. - 376 s. ISBN 9788741251981 (h.) DOKID: 09ug00098 Oppstilling: HIG 300.72 Kva 9 Kvale, Steinar: Interviews 300.72 Kvale, Steinar, 1938-2008 Interviews : learning the craft of qualitative research interviewing. - 2nd ed. - Los Angeles, Calif. : Sage, c2009. - XVIII, 354 s. ISBN 978-0-7619-2542-2 (h.), 978-0-7619-2541-5 (ib.) DOKID: 08ug05549 Oppstilling: HIG 300.72 Kva DOKID: 08ug05550 Oppstilling: HIG 300.72 Kva 10 Kvale, Steinar: Det kvalitative forskningsintervju 300.72 Kvale, Steinar, 1938-2008 Det kvalitative forskningsintervju. - Oslo : Ad notam Gyldendal, 1997. - 236 s. ISBN 82-417-0807-6 (h.), 978-82-417-0807-7 (h.) DOKID: 09ug00104 Oppstilling: HIG Pensum 300.72 Kva 11 Watt Boolsen, Merete: Spørgeskemaundersøgelser 300.72 Watt Boolsen, Merete Spørgeskemaundersøgelser : fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. - København : Hans Reitzels Forlag, c2008. - 238 s. ISBN 978-87-412-5143-1 (h.) DOKID: 09ug00099 Oppstilling: HIG 300.72 Wat 12 Mellom mennesker og samfunn 301 Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene / Elisabeth Brodtkorb, Marianne Rugkåsa (red.). - 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 319 s. ISBN 978-82-05-38823-9 (h.) DOKID: 09ug00251 Oppstilling: HIG Pensum 301 Mel 13 Sosiologisk leksikon 301.03 Sosiologisk leksikon / Olav Korsnes [red.]. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 350 s. ISBN 978-82-15-01380-0 (h.) : Nkr 329.00 DOKID: 09ug00114 Oppstilling: HIG Ref 301.03 Sos 14 Bruce-Mitford, Miranda: Tegn & symboler 302.22 Bruce-Mitford, Miranda Tegn & symboler. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2009. - 352 s. ISBN 978-82-04-15511-5 (ib.) : Nkr 349.00 DOKID: 09ug00115 Oppstilling: HIG 302.22 Teg 15 Readings towards science communication 302.22 Readings towards science communication / edited by David Sless & Rob Wiseman. - Hackett : Communication Research Press, 1996. - X, 301 s. ISBN 0-947170-07-3 (h.) DOKID: 09ug00074 Oppstilling: HIG q302.22 Rea 16 Sless, David: Writing about medicines for people 302.22 Sless, David Writing about medicines for people : usability guidelines for consumer medicine information. - 3rd ed. - Canberra : Communication Research Institute, 2007. - IV, 150 s. ISBN 978-0-646-48711-3 (h.) DOKID: 09ug00065 Oppstilling: HIG 302.22 Sle 17 The informationless society 302.22 The informationless society : papers from the seminar / edited by David Sless. - . - Hackett, A.C.T. : Communication Research Press, 1995. - XII, 83 s. ISBN 0947170065 (h.) DOKID: 09ug00073 Oppstilling: HIG q302.22 Inf 18 1000 icons, symbols + pictograms 302.23 1000 icons, symbols + pictograms : visual communications for every language: 1,000 works / selected by Blackcoffee. - Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, 2009. - 432 s. ISBN 978-1592535323 (h.) DOKID: 09ug00096 Oppstilling: HIG 302.23 One 19 Finke, Gail Deibler: You are here 302.23 Finke, Gail Deibler You are here : graphics that direct, explain and entertain. - Watson-Guptill Publications, 2008. - 192 s. ISBN 978-0823069941 (h.) DOKID: 09ug00145 Oppstilling: HIG q302.23 Fin 20 Palfrey, John: Born digital 303.4833 Palfrey, John Born digital : understanding the first generation of digital natives. - New York : Basic Books, c2008. - VII, 375 s. ISBN 978-0-465-00515-4 (ib.) DOKID: 09ug00097 Oppstilling: HIG 303.4833 Pal 21 Miller, Daniel: The comfort of things 306.4 Miller, Daniel, 1954- The comfort of things. - Cambridge : Polity Press, 2008. - VIII, 302 s. ISBN 978-0-7456-4403-5 (ib.), 978-0-7456-4404-2 (h.) DOKID: 09ug00141 Oppstilling: HIG 306.4 Mil 22 Nitzelius, Tor: Sjukvårdens arbetsmiljö 331.04 Nitzelius, Tor Sjukvårdens arbetsmiljö : praktiska typfall i hälsa- och sjukvården. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2008. - 226 s. ISBN 978-91-39-10972-3 (h.) DOKID: 09ug00044 Oppstilling: HIG 331.04 Nit 23 [uten bindtittel] (Vol. 2009 av: Statens personalhåndbok (trykt utg.) 352.6 Statens personalhåndbok (trykt utg.) Statens personalhåndbok ... - [Oslo] : Departementet.Finnes også som: 991612604 2009: 2009. - 461 s. ISBN 978-82-583-0999-1 (h.) DOKID: 09ug00183 Oppstilling: HIG Ref q352.6 Sta 24 Hjernen er alene 361.0072 Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning / Bjørn Richard Nuland, Bent Sofus Tranøy, Johan Christensen (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2009. - 282 s. ISBN 978-82-15-01368-8 (h.) : Nkr 299.00 DOKID: 09ug00028 Oppstilling: HIG 361.0072 Hje 25 Hemmets vårdetik 362.14 Hemmets vårdetik : om vård av äldre i livets slutskede / Gunilla Silfverberg (red.). - [Lund] : Studentlitteratur, 2007. - 276 s. ISBN 978-91-44-02291-8 (h.) DOKID: 09ug00050 Oppstilling: HIG 362.14 Hem 26 Fekjær, Hans Olav: Rus 362.29 Fekjær, Hans Olav, 1940 Rus : bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 423 s. ISBN 978-82-05-39068-3 (h.) : Nkr 448.00 DOKID: 09ug00250 Oppstilling: HIG 362.29 Fek 27 Søgaard Nielsen, Anette: Alkoholbehandling i praksis 362.292 Søgaard Nielsen, Anette Alkoholbehandling i praksis : redskaber i den ambulante, psykosociale alkoholbehandling. - København : Hans Reitzel, c2008. - 376 s. ISBN 978-87-412-5171-4 (ib.) DOKID: 09ug00043 Oppstilling: HIG 362.292 Nie 28 Grinderud, Paal-André: Aldri mer alene 362.2923 Grinderud, Paal-André, 1962- Aldri mer alene. - Oslo : Aschehoug, 2004. - 171 s. ISBN 82-03-22992-1 (ib.) DOKID: 09ug00184 Oppstilling: HIG 362.2923 Gri 29 Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og 362.293 Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og doping / [redaktører:] Øiseth, Kjeldsen, Sundvoll. - 5. rev. utg. - Oslo : Norsk narkotikapolitiforening, 2008. - 104 s. ISBN 82-7921-032-6(feil ISBN) (h.) DOKID: 09ug00180 Oppstilling: HIG q362.293 Ill DOKID: 09ug00179 Oppstilling: HIG q362.293 Ill DOKID: 09ug00181 Oppstilling: HIG q362.293 Ill 30 Bjerkan, Kristin Ystmark: Funksjonshemmende kollektivtransport? 362.4 Bjerkan, Kristin Ystmark Funksjonshemmende kollektivtransport? : Transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2009. - 62 s. - (NOVA notat ; nr. 2/09) ISBN 978-82-7894-318-2 (h.) DOKID: 09ug00182 Oppstilling: HIG 362.4 Bje 31 Over profesjonelle barrierer 362.7089 Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge / Ketil Eide ... [et al.] (red.). - [Oslo] : Gyldendal akademisk, 2009. - 245 s. ISBN 978-82-05-39239-7 (h.) DOKID: 09ug00249 Oppstilling: HIG 362.7089 Ove 32 Eriksson, Maria: I skuggan av Pappa 362.82 Eriksson, Maria, 1969- I skuggan av Pappa : familjerätten och hanteringen av fäders våld. - Stehag : Gondolin, 2003. - 368 s. ISBN 91-88821-53-6 (h.) DOKID: 09ug00159 Oppstilling: HIG 362.82 Eri 33 Dahle, Rannveig: Foreldreringer - ringer i vann 362.828 Dahle, Rannveig, 1940- Foreldreringer - ringer i vann. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2008. - 34 s. - (NOVA notat ; nr. 7/08) ISBN 978-82-7894-316-8 (h.) DOKID: 09ug00150 Oppstilling: HIG 362.828 Dah 34 Ryggvik, Helge: Adferd, teknologi og system 363.11 Ryggvik, Helge, 1960- Adferd, teknologi og system : en sikkerhetshistorie. - Trondheim : Tapir akademisk forl., c2008. - 148 s. ISBN 978-82-519-2312-5 (h.) : Nkr 330.00 DOKID: 09ug00121 Oppstilling: HIG 363.11 Ryg 35 Lundälv, Jörgen: Trafikmedicin för socialtjänsten 363.125 Lundälv, Jörgen Trafikmedicin för socialtjänsten : om SoL och LSS. - Gävle : Meyers, 2008. - 79 s. ISBN 91-7111-141-7 (h.) DOKID: 09ug00024 Oppstilling: HIG 363.125 Lun 36 Storm, Marianne: Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid 363.2 Storm, Marianne Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 156 s. ISBN 978-82-05-39166-6 (h.) DOKID: 09ug00248 Oppstilling: HIG 363.2 Sto 37 Spatial Management of Risks 363.34 Spatial Management of Risks / edited by Gérard Brugnot. - ISTE Ltd, 2008. - XII, 256 s. ISBN 978-1848210462 (ib.) DOKID: 08ug05556 Oppstilling: HIG 363.34 Spa 38 Enron 364.168 Enron : the smartest guys in the room [videoopptak] / written and directed by: Alex Gibney. - [S.l.] : Lions Gate home Entertainment, c2006. - 1 videoplate (DVD-video) (105 min). DOKID: 09ug00067 Oppstilling: HIG v364.168 Enr 39 Fudenberg, Drew: Game theory 519.3 Fudenberg, Drew Game theory. - Cambridge, Mass. : MIT Press, c1991. - XXIII, 579 s. ISBN 0-262-06141-4 DOKID: 09ug00158 Oppstilling: HIG Pensum 519.3 Fud 40 Neteler, Markus: Open source GIS 526.022 Neteler, Markus Open source GIS : a grass GIS approach. - 3rd ed. - New York : Springer, 2008. - XIX, 406 s. 4b ill. ISBN 978-0-387-35767-6 (ib.) DOKID: 08ug05546 Oppstilling: HIG 526.022 Net 41 Engelsk medisinsk ordbok 610.3 Engelsk medisinsk ordbok : engelsk-norsk/norsk-engelsk / [prosjektleder: Henning Even Larsen]. - Oslo : Kunnskapsforl., 2009. - 324, 152 s. ISBN 978-82-573-1405-7 (ib.) DOKID: 07ug07507 Oppstilling: HIG Ref 610.3 Eng 42 Medisinsk ordbok 610.3 Medisinsk ordbok. - 6. utg. - Oslo : Kunnskapsforl., 2004. - 392 s. Finnes også som: 052316416 ISBN 978-82-573-1406-4 (ib.), 82-573-1406-4 (ib.) DOKID: 09ug00153 Oppstilling: HIG 610.3 Med 43 Språkets hemmelige liv 610.73 Språkets hemmelige liv [videoopptak] / en film av Isabel Coixet. - [S.l] : Arthaus : Star Media, 2007. - 1 plate (DVD-video) (1 t 52 min). (S-film) DOKID: 09ug00174 Oppstilling: HIG v610.73 Spr 44 Clinical simulation 610.73071 Clinical simulation : operations, engineering, and management / [edited by] Richard R. Kyle, Jr., and W. Bosseau Murray. - Amsterdam, Boston : Academic Press, 2007. - XXV, 821 s. ISBN 978-0-12-372531-8 (ib.) DOKID: 08ug05544 Oppstilling: HIG q610.73071 Cli 45 Breisnes, Inger Johanne: Hvordan kan intensivsykepleieren bidra til optimal sederin 610.7361 Breisnes, Inger Johanne Hvordan kan intensivsykepleieren bidra til optimal sedering hos respiratorpasienten?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 50 s. (Studentarbeid / Høgskolen i Gjøvik) DOKID: 09ug00235 Oppstilling: HIG AIO 2008 46 Eriksen, Britt: Observasjoner av traumepasienten på intensivavdelingen 610.7361 Eriksen, Britt Observasjoner av traumepasienten på intensivavdelingen : en klinisk retningslinjeen?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 53 + 21 s. (Studentarbeid / Høgskolen i Gjøvik) DOKID: 09ug00242 Oppstilling: HIG AIO 2008 47 Heggelund, Siv-Berit: Hvordan kan intensivsykepleieren bidra til å forebygge kom 610.7361 Heggelund, Siv-Berit Hvordan kan intensivsykepleieren bidra til å forebygge komplikasjoner som følge av cufftrykket hos den intuberte intensivpasient?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 51 + [10] s. (Studentarbeid / Høgskolen i Gjøvik) DOKID: 09ug00243 Oppstilling: HIG AIO 2008 48 Tøftestuen, Katrine: Er bruk av dagbok hensiktmessig for å fremme bearbeidelse 610.7361 Tøftestuen, Katrine Er bruk av dagbok hensiktmessig for å fremme bearbeidelse an intensivpasientens opplevelser fra intensivoppholdet?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 37 s. (Studentarbeid / Høgskolen i Gjøvik) DOKID: 09ug00231 Oppstilling: HIG AIO 2008 49 Degerfält, Jan: Strålbehandling 615.842 Degerfält, Jan Strålbehandling. - 2.uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 272, IV s. ISBN 9789144045238 (h.) DOKID: 09ug00091 Oppstilling: HIG Ressurs 615.842 Deg DOKID: 09ug00089 Oppstilling: HIG Ressurs 615.842 Deg DOKID: 09ug00090 Oppstilling: HIG Ressurs 615.842 Deg 50 Degerfält, Jan: Strålbehandling 615.842 Degerfält, Jan Strålbehandling : historik, fysik, omvårdnad. - Lund : Studentlitteratur, c1998. - 204 s. ISBN 91-44-00308-0 (h.) DOKID: 09ug00154 Oppstilling: HIG 615.842 Deg 51 Jensen, Niels-Henrik: Praktisk klinisk smertebehandling 616.0472 Jensen, Niels-Henrik Praktisk klinisk smertebehandling : smerter ved cancer og kroniske ikke-maligne tilstande. - 5. udg. - København : Munksgaard, c2009. - 240 s. ISBN 978-87-628-0783-9 (h.) DOKID: 09ug00026 Oppstilling: HIG 616.0472 Eri 52 Rosén, Annika: Lokalanestesi och smärta 616.0472 Rosén, Annika Lokalanestesi och smärta. - Lund : Studentlitteratur, c2008. - 123 s. ISBN 978-91-44-04820-8 (h.) DOKID: 09ug00057 Oppstilling: HIG 616.0472 Ros 53 Andersen, Henrik: Håndbog i blodprøver 616.0756 Andersen, Henrik Håndbog i blodprøver. - København : Munksgaard, c2009. ISBN 978-87-628-0806-5 (ib.) DOKID: 09ug00029 Oppstilling: HIG 616.0756 And 54 Schenck-Gustafsson, Karin: Det brustna kvinnohjärtat 616.12 Schenck-Gustafsson, Karin Det brustna kvinnohjärtat : om kvinnors hjärt-kärlsjukdomar. - Stockholm : Prisma, c2008. - 201 s. ISBN 978-91-5185017-7 (ib.) DOKID: 09ug00045 Oppstilling: HIG 616.12 Sch 55 Seikkula, Jaakko: Åpne samtaler 616.89144 Seikkula, Jaakko Åpne samtaler. - [Oslo] : Tano Aschehoug, c2000. - 195 s. ISBN 978-82-518-3866-5 (h.), 82-518-3866-5 (h.) DOKID: 09ug00155 Oppstilling: HIG Ressurs 616.89144 Sei 56 Björksten, Bengt: Allergi 616.97 Björksten, Bengt Allergi : kampen om en folksjukdom. - Stockholm : Atlantis, 2008. - 223 s. ISBN 978-91-7353-234-1 (ib.) DOKID: 09ug00086 Oppstilling: HIG 616.97 Bjö 57 Kreftsykdommer 616.994 Kreftsykdommer : en basisbok for helsepersonell / Rolf Kåresen og Erik Wist (red.) ; [illustrasjoner: Ane Reppe]. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 441 s. ISBN 978-82-05-38485-9 (ib.) : Nkr 585.00 DOKID: 08ug05241 Oppstilling: HIG Ressurs 616.994 Kre DOKID: 08ug05240 Oppstilling: HIG Ressurs 616.994 Kre DOKID: 08ug05239 Oppstilling: HIG Ressurs 616.994 Kre 58 Ræder, Morten G.: Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin 617.07 Ræder, Morten G., 1939- Grunnbok i kirurgisk patofysiologi og intensivmedisin. - [Oslo] : Institutt for eksperimentell medisinsk forskning & Gastrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo, [2008]. - 526 s. ISBN 978-82-92354-08-7 (ib.) DOKID: 09ug00253 Oppstilling: HIG Pensum q617.07 Ræd DOKID: 09ug00020 Oppstilling: HIG Pensum q617.07 Ræd 59 Operativ gynækologi 618.1 Operativ gynækologi / [redaktion] Lotte Clevin, Jens Jørgen Kjer, Bent Ottesen. - København : Gads Forlag, 2005. - 343 s. ISBN 87-12-03971-3 (ib.) DOKID: 09ug00066 Oppstilling: HIG 618.1 Ope 60 Dagene mine 618.976898 Dagene mine : å lage en livsfortellingsbok i samarbeid med personer med kognitiv svikt / Astrid Andersen ... [et al.]. - Sem : Forlaget aldring og helse, 2008. ISBN 978-82-8061-080-5 (h.) DOKID: 07ug08661 Oppstilling: HIG 618.9768983 Dag 61 Å leve med demens 618.9768983 Å leve med demens : erfaringsbasert utvikling av tilbud : til Arnfinn Eek på 60-årsdagen / redaktør: Ragnhild M. Eidem Krüger ; redaksjonskomité: Per Kristian Haugen ... [et al.]. - Tønsberg : Forl. Aldring og helse, 2008. - 288 s. ISBN 978-82-8061-100-0 (h.) : Nkr 300.00 DOKID: 09ug00084 Oppstilling: HIG 618.9768983 Åle 62 Sixteenth Color Imaging Conference 621.36 Sixteenth Color Imaging Conference : Color Science and Engineering Systems, Technologies, and Applications. Final program and proceedings: 10-15 November 2008, Portland, Oregon. - The Society for Imaging Science and Technology, 2008. - IX, 262 s. ISBN 978-0892082810 (h.) DOKID: 09ug00103 Oppstilling: HIG q621.36 Col 63 Human vision and electronic imaging XIII (Vol. 6806 av: Proceedings of SPIE (trykt utg.) 621.36 Human vision and electronic imaging XIII : 28-31 January 2008, San Jose, California, USA / Bernice E. Rogowitz, Thrasyvoulos N. Pappas, chairs/editors ; sponsored and published by IS&T - the Society for Imaging Science and Technology, SPIE - the International Society for Optical Engineering. - Bellingham, Wash. : SPIE, c2008. - IX, 458 s. (Proceedings of electronic imaging science and technology ; 2008). - (SPIE ; vol. 6806) ISBN 9780819469786 (h.) DOKID: 09ug00187 Oppstilling: HIG q621.36 Hum 64 Adaptation and cross layer design in wireless networks (Vol. 2 av: Adaptation in wireless commun 621.382 Adaptation in wireless communications / edited by Mohamed Ibnkahla. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, [2008], c2009. - 2 b. ISBN 9781420045994 (ib.) Vol. 2: Adaptation and cross layer design in wireless networks / edited by Mohamed Ibnkahla. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2009. - XV, 508 s. (The Electrical engineering and applied signal processing series) ISBN 978-1-4200-4603-8 (ib.) DOKID: 09ug00252 Oppstilling: HIG 621.382 Ada/II 65 Adaptation in wireless communications 621.382 Adaptation in wireless communications / edited by Mohamed Ibnkahla. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, [2008], c2009. - 2 b. ISBN 9781420045994 (ib.) DOKID: 09ug00127 Oppstilling: HIG 621.382 Ada 66 Adaptive signal processing in wireless communications (Vol. 1 av: Adaptation in wireless 621.382 Adaptation in wireless communications / edited by Mohamed Ibnkahla. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, [2008], c2009. - 2 b. ISBN 9781420045994 (ib.) Vol. 1: Adaptive signal processing in wireless communications / edited by Mohamed Ibnkahla. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2009. - XIV, 504 s. (The Electrical engineering and applied signal processing series) ISBN 978-1-4200-4601-4 (ib.) DOKID: 09ug00178 Oppstilling: HIG 621.382 Ada/I 67 Broadband mobile multimedia 621.382 Broadband mobile multimedia : techniques and applications / edited by Yan Zhang ... [et al.]. - Boca Raton : Auerbach Publications, 2008. - XVII, 566 s. (Wireless networks and mobile communications ; v, 9)Finnes også som: 082901414 ISBN 9781420051841 (ib.), 1420051849 (ib.) DOKID: 09ug00176 Oppstilling: HIG 621.382 Bro 68 Unlicensed mobile access technology 621.382 Unlicensed mobile access technology : protocols, architecture, security, standards and applications / edited by Yan Zhang, Laurence T. Yang, Jianhua Ma. - Boca Raton, Fla. : Auerbach, c2009. - XIII, 405 s. (Wireless networks and mobile communications)Finnes også som: 082903603 ISBN 978-1-4200-5537-5 (ib.), 1-4200-5537-2 (ib.) DOKID: 09ug00124 Oppstilling: HIG 621.382 Unl 69 Vasudevan, K.: Digital communication and signal processing 621.382 Vasudevan, K. Digital communication and signal processing. - CRC Press, 2007. - VIII, 293 s. ISBN 978-1420068115 (ib.) DOKID: 09ug00125 Oppstilling: HIG 621.382 Vas 70 Mathisen, Petter: Mentor 658.312 Mathisen, Petter, 1958- Mentor : om mentoring i teori og praksis. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 190 s. ISBN 978-82-450-0417-5 (ib.) : Nkr 269.00 DOKID: 09ug00110 Oppstilling: HIG 658.312 Mat 71 Rognes, Jørn Kjell: Forhandlinger 658.405 Rognes, Jørn Kjell, 1955- Forhandlinger. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 214 s. ISBN 978-82-15-00567-6 (h.) DOKID: 09ug00112 Oppstilling: HIG 658.405 Rog 72 Johannessen, Jon-Arild: Positivt lederskap 658.409 Johannessen, Jon-Arild, 1949- Positivt lederskap : jakten på de positive kreftene. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 337 s. ISBN 978-82-450-0701-5 (h.) : Nkr 419.00 DOKID: 09ug00109 Oppstilling: HIG 658.409 Joh 73 Selvik, Arne: Styreverden 658.42 Selvik, Arne, 1947- Styreverden. - Bergen : Fagbokforl., c2009. - 153 s. (AFF lederbibliotek) ISBN 978-82-450-0407-6 (ib.) : Nkr 299.00 DOKID: 09ug00189 Oppstilling: HIG 658.42 Sel 74 Grønland, Stein Erik: Logistikkledelse 658.5 Grønland, Stein Erik, 1949- Logistikkledelse. - 3. utg. - [Oslo] : Cappelen akademisk, 2008. - 342 s. ISBN 978-82-02-28363-6 (h.) : Nkr 428.00 DOKID: 09ug00113 Oppstilling: HIG 658.5 Grø 75 Adamson, Allen P.: BrandDigital 658.827 Adamson, Allen P. BrandDigital : simple ways top brands succeed in the digital world. - Palgrave Macmillan, 2008. - XIV, 274 s. ISBN 978-0230606043 (ib.) DOKID: 09ug00137 Oppstilling: HIG 658.827 Ada 76 Brunner, Robert: Design matters 658.827 Brunner, Robert Design matters : how great design will make people love your company. - Financial Times/Prentice Hall, 2008. - XVI, 236 s. ISBN 978-0273721970 (h.) DOKID: 09ug00129 Oppstilling: HIG 658.827 Bru 77 Gerzema, John: The brand bubble 658.827 Gerzema, John The brand bubble : the looming crisis in brand value and how to avoid it. - San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, c2008. - X, 252 s. ISBN 978-0-470-18387-8 (ib.) DOKID: 09ug00131 Oppstilling: HIG 658.827 Ger 78 Produkter av stål (Vol. 1 av: Stål 669.1 Stål : håndbok / [hovedredaktør: Kjetil Myhre]. 5. utg. - Oslo : Norsk stålforbund : Standard Norge, 2008- . - b. D. 1: Produkter av stål. 2008. - VI, 234 s. ISBN 978-82-91466-04-0 (ib.) DOKID: 09ug00118 Oppstilling: HIG Ref q669.1 Stå 79 International Research Conference of iarigai : Advances in Printing and Media Technology 686.2 International Research Conference of iarigai (XXXV : 2008 : Valencia, Spain) Advances in Printing and Media Technology : proceedings of the 35th International Research Conference of iarigai. - Darmstad : iarigari, 2008. - VI, 440 s. ISBN 9783981270402 (ib.) DOKID: 09ug00151 Oppstilling: HIG 686.2 Adv 80 Hudson, Graham: The design and printing of ephemera in Britain and America 686.209 Hudson, Graham The design and printing of ephemera in Britain and America, 1720-1920. - London : British Library, 2008. - 119 s. ISBN 978-1-58456-224-5 (Oak Knoll Press) ( ib.), 978-0-7123-4904-8 (British Library) ( ib.) DOKID: 09ug00134 Oppstilling: HIG q686.209 Hud 81 Pedersen, Johs.: Den arabiske bog 686.209 Pedersen, Johs., 1883-1977 Den arabiske bog. - København : Fischers Forlag, 1946. - 159 s. DOKID: 09ug00122 Oppstilling: HIG 686.209 Ped 82 Fournier on typefounding (Vol. 3 av: Fournier, Pierre-Simon: The Manuel typographique of Pierre-S 686.22 Fournier, Pierre-Simon The Manuel typographique of Pierre-Simon Fournier : together with Fournier on typefounding : an English translation of the text. - Darmstadt : Lehrdruckerei Technische Hochschule, 1995. - 3 b. ISBN 3-88607-094-8 (ib.) Vol. 3: Fournier on typefounding. 1995. - 49, XXXVII, 495 s. DOKID: 09ug00255 Oppstilling: HIG 686.22 Fou/III 83 Fournier, Pierre-Simon: The Manuel typographique of Pierre-Simon Fournier 686.22 Fournier, Pierre-Simon The Manuel typographique of Pierre-Simon Fournier : together with Fournier on typefounding : an English translation of the text. - Darmstadt : Lehrdruckerei Technische Hochschule, 1995. - 3 b. ISBN 3-88607-094-8 (ib.) DOKID: 09ug00256 Oppstilling: HIG 686.22 Fou 84 Manual typographique (Vol. 1 av: Fournier, Pierre-Simon: The Manuel typographique of Pierre-S 686.22 Fournier, Pierre-Simon The Manuel typographique of Pierre-Simon Fournier : together with Fournier on typefounding : an English translation of the text. - Darmstadt : Lehrdruckerei Technische Hochschule, 1995. - 3 b. ISBN 3-88607-094-8 (ib.) Vol. 1: Manual typographique. 1995. - XXXII, 323 s., XVI fold. pl. DOKID: 09ug00254 Oppstilling: HIG 686.22 Fou/I 85 Manuel typographique (Vol. 2 av: Fournier, Pierre-Simon: The Manuel typographique of Pierre-S 686.22 Fournier, Pierre-Simon The Manuel typographique of Pierre-Simon Fournier : together with Fournier on typefounding : an English translation of the text. - Darmstadt : Lehrdruckerei Technische Hochschule, 1995. - 3 b. ISBN 3-88607-094-8 (ib.) Vol. 2: Manuel typographique. 1995. - XLIV, 306 s. DOKID: 08ug05414 Oppstilling: HIG 686.22 Fou/II 86 Müller, Lars: Helvetica Forever 686.224 Müller, Lars Helvetica Forever : story of a typeface. - Lars Muller Publishers, 2007. - 159 s. ISBN 3037781211 (h.), 978-3037781210 (h.) DOKID: 09ug00186 Oppstilling: HIG q686.224 Mül 87 Chua, Perry: The best of brochure design 686.2252 Chua, Perry The best of brochure design : 10. - Beverly, Mass : Rockport Publ., 2008. - 224 s. ISBN 978-1592534463 (ib.) DOKID: 08ug05539 Oppstilling: HIG q686.2252 Chu 88 Kvande, Tore: Luftede kledninger 690.2 Kvande, Tore Luftede kledninger : klimapåkjenninger, erfaringer og anbefalinger. - Oslo : SINTEF Byggforsk, c2007. - 42 s. - (Rapport / SINTEF Byggforsk ; 2-2007) ISBN 978-82-536-0974-4 (h.) DOKID: 09ug00117 Oppstilling: HIG q690.2 Kva 89 Carling, Olle: Limtreboka 691.1 Carling, Olle Limtreboka. - Stockholm : Svenskt limträ AB, 2002. - 232 s. ISBN 91-631-1454-2 (h.) DOKID: 09ug00156 Oppstilling: HIG Pensum q691.1 Lim DOKID: 09ug00157 Oppstilling: HIG Pensum q691.1 Lim 90 Teknisk produktdokumentasjon 692.0218 Teknisk produktdokumentasjon : byggetegninger : krav til DAK-manualer. - Lysaker : Standard Norge ; Pronorm, 2008. - 16 s. (Norsk standard ; NS 8353:2008) DOKID: 09ug00116 Oppstilling: HIG Ref q692.0218 Tek 91 Elkins, James: How to use your eyes 701.8 Elkins, James How to use your eyes. - New York : Routledge, 2000. - XIII, 258 s. ISBN 9780415993630 (h.) DOKID: 09ug00142 Oppstilling: HIG q701.8 Elk 92 Skauge, Jørn: Revit Architecture 2009 720.2840285 Skauge, Jørn Revit Architecture 2009 : Villa Uhrskov. - Holsted : Uhrskov, 2008. ISBN 9788792268112 (h.) DOKID: 09ug00023 Oppstilling: HIG Pensum 720.2840285 Ska 93 Universell utforming som kommunal strategi 720.87 Universell utforming som kommunal strategi : erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008. - Oslo : Miljøverndepartementet, 2009. - 102 s.Finnes også som: 090306503 ISBN 978-82-457-0428-0 (h.) DOKID: 09ug00185 Oppstilling: HIG q720.87 Uni 94 Johnston, George Barnett: Drafting culture 720.9 Johnston, George Barnett Drafting culture : a social history of architectural graphic standards. - The MIT Press, 2008. - 280 s. ISBN 978-0262101226 (ib.) DOKID: 09ug00140 Oppstilling: HIG q720.9 Joh 95 Carpman, Janet Reizenstein: Design That Cares 725.5 Carpman, Janet Reizenstein Design That Cares : planning health facilities for patients and visitor s. - 2nd.ed. - Jossey Bass, 2001. - XVII, 310 s. ISBN 978-0787957391 (h.) DOKID: 09ug00135 Oppstilling: HIG q725.5 Car 96 Latin American graphic design 741.6 Latin American graphic design : communicacion visual - the best Latin designers from yesterday and today / editors Julius Wiedemann, Felipe Taborda. - Taschen, 2008. - 544 s. 4C ill. ISBN 3822840351 (h.) DOKID: 09ug00146 Oppstilling: HIG q741.6 Lat 97 Logotype 741.6 Logotype : et utvalg logotyper, alfabeter, frimerker og emballasjer utarbeidet av Leif Frimann Anisdahl over en periode på mer enn 40 år pluss litt stoff til ettertanke ... / Bryne Stavanger Offset. - [S.l.] : Bryne Stavanger Offset, 2008. - 152 s. DOKID: 09ug00160 Oppstilling: HIG 741.6 Ani DOKID: 09ug00161 Oppstilling: HIG 741.6 Ani 98 Scher, Paula: Make it bigger 741.6 Scher, Paula Make it bigger. - New York : Princeton Architectural Press, c2005. - 250 s. ISBN 978-1568985480 (h.) DOKID: 09ug00144 Oppstilling: HIG 741.6 Sch 99 Gateways 741.64 Gateways : an international exhibition of book covers, Portugal. - Studio Andrew Howard, 2008. - 443 s. ISBN 9789899588905 (h.) DOKID: 09ug00132 Oppstilling: HIG 741.64 Gat 100 The best of business card design 6 741.67 The best of business card design 6. - Gloucester, Mass. : Rockport, c2006. - 232 s. ISBN 978-1592532339 (ib.) DOKID: 08ug05540 Oppstilling: HIG q741.67 Bes 101 Bowes, David: London transport posters 741.67 Bowes, David London transport posters : a century of art and design. - Lund Humphries, 2008. - 240 s. ISBN 978-0853319849 (ib.) DOKID: 09ug00133 Oppstilling: HIG q741.67 Bow 102 Lorenc, Jan: What is exhibition design? 745.2 Lorenc, Jan What is exhibition design?. - Mies : RotoVision, c2007. - 256 s. (Essential design handbooks) ISBN 978-2-940361-66-3 (ib.), 2-940361-66-5 (ib.) DOKID: 08ug05537 Oppstilling: HIG 745.2 Lor 103 Krieger, Martin H.: What's wrong with plastic trees? 745.4 Krieger, Martin H. What's wrong with plastic trees? : artifice and authenticity in design. - Westport, Conn. : Praeger, 2000. - XXI, 157 s. ISBN 0-275-96776-x (ib.) DOKID: 09ug00143 Oppstilling: HIG 745.4 Kri 104 Okuefuna, David: The dawn of the color photograph 770.92 Okuefuna, David The dawn of the color photograph : Albert Kahns archives of the planet. - Princetown University Press, 2008. - 336 s. ISBN 9780691139074 (ib.) DOKID: 09ug00138 Oppstilling: HIG 770.92 Oku 105 Sabin, William A.: The Gregg reference manual 808.042 Sabin, William A. The Gregg reference manual. - 10th ed. - New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2004. - XVI, 688 s. ISBN 978-0072936537 (h.) DOKID: 09ug00130 Oppstilling: HIG 808.042 Sab 106 Hoel, Torlaug Løkensgard: Skriving ved universitet og høgskolar 808.066 Hoel, Torlaug Løkensgard, 1939- Skriving ved universitet og høgskolar : for lærarar og studentar. - Oslo : Universitetsforlaget, c2008. - 208 s. ISBN 978-82-15-01339-8 (h.) : Nkr 249.00 DOKID: 09ug00083 Oppstilling: HIG 808.066 Hoe 107 Pavlicin, Karen: Online style guide 808.066 Pavlicin, Karen Online style guide : terms, usage, and tips. - Saint Paul, Minn. : Elva Resa Pub., c1998. - IX, 214 s. ISBN 978-0965748339 (h.) DOKID: 09ug00136 Oppstilling: HIG 808.066 Pav 108 Abela, Andrew: Advanced presentations by design 808.5 Abela, Andrew Advanced presentations by design : creating communication that drives action. - Jossey Bass, 2008. - XVI, 204 s. ISBN 978-0787996598 (h.) DOKID: 09ug00128 Oppstilling: HIG q808.5 Abe

Kategorier:[Siste måned]

Tilvekst HiG-biblioteket januar 2009

mandag 2 februar 2009 Legg igjen en kommentar

Dokumentliste

1 Mulder, Steve: The user is always right 004.019 Mulder, Steve The user is always right : a practical guide to creating and using personas for the web. - Berkelely, CA : New Riders, 2007. ISBN 0-321-43453-6 (h.) DOKID: 08ug05402 Oppstilling: HIG 004.019 Mul 2 Stinson, Barry: PostgreSQL essential reference 005.72 Stinson, Barry PostgreSQL essential reference. - Indianapolis : New Riders, 2001. - XXIII, 400 s. ISBN 978-0735711211 (h.) DOKID: 08ug05548 Oppstilling: HIG 005.75 SQL/Sti 3 Douglas, Korry: PostgreSQL 005.75 Douglas, Korry PostgreSQL : the comprehensive guide to building, programming, and administering PostgresSQL databases. - 2nd ed. - Indianapolis, Ind. : Sams, 2005, c2006. - XXI, 1006 s. (Developer's library) ISBN 0-672-32756-2 (h.) DOKID: 08ug05547 Oppstilling: HIG 005.75 SQL/Dou 4 Norsk informasjonssikkerhetskonferanse : Norsk informasjonssikkerhetskonferanse 005.8 Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (2008 : Kristiansand) Norsk informasjonssikkerhetskonferanse : NISK 2008 : Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder, 17.-19. november 2008. - Trondheim : Tapir akademisk forl., c2008. - 90 s. ISBN 978-82-519-2388-0 (h.) DOKID: 09ug00001 Oppstilling: HIG 005.8 Nor 5 Hagen, Roger: Innføring i personlighetspsykologi 155.2 Hagen, Roger, 1968- Innføring i personlighetspsykologi. - 2. utg. - Trondheim : Tapir akademisk forl., c2009. - 160 s. ISBN 978-82-519-2404-7 (h.) DOKID: 09ug00078 Oppstilling: HIG 155.2 Hag 6 Carlenius, Susanne: Omsorg ved livets slutt 155.937 Carlenius, Susanne, 1959- Omsorg ved livets slutt : møter med pasienter og pårørende. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 139 s. ISBN 978-82-450-0780-0 (h.) : Nkr 229.00 DOKID: 09ug00058 Oppstilling: HIG 155.937 Car 7 Andersen, Jan Atle: Folkeskikk og uskikk på jobben 158.7 Andersen, Jan Atle Folkeskikk og uskikk på jobben : konfliktbehandling på arbeidsplassen. - Son : Barkas forl., 2004. - 165 s. ISBN 82-300-0054-9 (h.) DOKID: 09ug00047 Oppstilling: HIG 158.7 And 8 Vetlesen, Arne Johan: Evil and human agency 170 Vetlesen, Arne Johan, 1960- Evil and human agency : understanding collective evildoing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XII, 313 s. (Cambridge cultural social studies) ISBN 978-0-521-85694-2 (ib.), 0-521-85694-9 (ib.), 978-0-521-67357-0 (h.), 0-521-67357-7 (h.) DOKID: 09ug00077 Oppstilling: HIG 170 Vet 9 Blikshavn, Else Katrine: Medisinsk abort 174 Blikshavn, Else Katrine Medisinsk abort : hvordan kan sykepleieren møte pasienter i forbindelse med medisinsk abort slik at pasienten opplever trygghetet i situasjonen?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 34 s. (Bachelor i sykepleie / Høgskolen i Gjøvik) (Bachelor's thesis) Finnes også som: 090038746 DOKID: 09ug00014 Oppstilling: HIG q174 Bli 10 Etikk i sykepleien 174.9613 Etikk i sykepleien / Berit Støre Brinchmann (red.). - 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 255 s. ISBN 978-82-05-39128-4 (h.) DOKID: 09ug00032 Oppstilling: HIG Pensum 174.9613 Eti 11 Slettebø, Åshild: Sykepleie og etikk 174.9613 Slettebø, Åshild, 1960- Sykepleie og etikk. - 5. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 174 s. ISBN 978-82-05-39032-4 (h.) DOKID: 09ug00031 Oppstilling: HIG Pensum 174.9613 Sle DOKID: 09ug00030 Oppstilling: HIG Ref 174.9613 Sle 12 Creswell, John W.: Research design 300.72 Creswell, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. - 3rd ed. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, c2009. - XXIX, 260 s. ISBN 978-1-4129-6556-9 (ib.), 978-1-4129-6557-6 (h.) DOKID: 08ug05423 Oppstilling: HIG 300.72 Cre 13 Eliasson, Annika: Kvantitativ metod från början 300.72 Eliasson, Annika Kvantitativ metod från början. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 169 s. ISBN 91-44-04594-8 (h.) DOKID: 08ug05400 Oppstilling: HIG 300.72 Eli 14 Prieur, Annick: Pierre Bourdieu 301 Prieur, Annick Pierre Bourdieu : en introduktion. - København : Reitzel, 2006. - 260 s. ISBN 87-412-0369-0 (h.), 978-87-412-0360-0(feil ISBN) (h.), 978-87-412-0369-0 (h.) DOKID: 06ug01820 Oppstilling: HIG 301 Bourdieu,P. 15 Designing information for people 302.2244 Designing information for people : proceedings from the symposium / edited by Robyn Penman and David Sless. - Hackett, A.C.T. : Communication Research Press, 1992. - XVI, 193 s. ISBN 0947170030 (h.) DOKID: 09ug00075 Oppstilling: HIG q302.2244 Des 16 Honneth, Axel: Kamp om anerkjennelse 302.5 Honneth, Axel Kamp om anerkjennelse : om de sosiale konfliktenes moralske grammatikk. - Oslo : Pax, 2008. - 248 s. ISBN 978-82-530-3093-7 (h.) DOKID: 09ug00059 Oppstilling: HIG 302.5 Hon 17 Thorbjørnsen, Svein Olaf: Vinn eller forsvinn! 302.5 Thorbjørnsen, Svein Olaf, 1950- Vinn eller forsvinn! : mennesket i konkurransesamfunnet. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 358 s. ISBN 978-82-450-0688-9 (h.) : Nkr 398.00 DOKID: 09ug00051 Oppstilling: HIG 302.5 Tho 18 Herlitz, Ivar: Kunsten at møde andre kulturer 303.482 Herlitz, Ivar Kunsten at møde andre kulturer. - København : Munksgaard, 2008. - 166 s. ISBN 9788762807792 (h.) DOKID: 09ug00016 Oppstilling: HIG 303.482 Her DOKID: 08ug05563 Oppstilling: HIG 303.482 Her 19 Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold 303.482 Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold : fra utsikt til innsikt / Ann Merete Otterstad (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 316 s. ISBN 978-82-15-01361-9 (h.) : Nkr 369.00 DOKID: 09ug00056 Oppstilling: HIG 303.482 Pro 20 Halve livet 305.26 Halve livet : artikler om aldring og livsløp / Svein Olav Daatland (red.). - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 361 s. ISBN 978-82-450-0787-9 (h.) : Nkr 369.00 DOKID: 09ug00049 Oppstilling: HIG 305.26 Hal 21 Utredning og diagnostisering 362.3 Utredning og diagnostisering : utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker / Jarle Eknes ... [et al.] (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 306 s. ISBN 978-82-15-01301-5 (h.) : Nkr 399.00 DOKID: 09ug00052 Oppstilling: HIG 362.3 Utr 22 Fattigdommens dynamikk 362.5 Fattigdommens dynamikk : perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet / Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 307 s. ISBN 978-82-15-01344-2 (h.) : Nkr 299.00 DOKID: 09ug00061 Oppstilling: HIG 362.5 Fat 23 Helset, Anne: Seniorsentre i innsparingenes tid 362.6 Helset, Anne, 1948 Seniorsentre i innsparingenes tid : en studie av samarbeid om innsparing mellom kommunen og seniorsentrenes brukere. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2008. - 99 s. - (NOVA notat ; nr 5/08 ) ISBN 978-82-7894-313-7 (h.) DOKID: 09ug00010 Oppstilling: HIG 362.6 Hel 24 Kort om barnevern 362.7 Kort om barnevern / Sveinung Horverak og Asgeir Solstad (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 146 s. ISBN 978-82-15-01359-6 (h.) : Nkr 169.00 DOKID: 09ug00082 Oppstilling: HIG 362.7 Kor 25 Mathisen, Anders S.: Evaluering av Aktiv i Re 362.7 Mathisen, Anders S., 1969- Evaluering av Aktiv i Re. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2008. - 51 s. - (NOVA notat ; nr. 6/08 ) ISBN 978-82-7894-314-4 (h.) DOKID: 09ug00011 Oppstilling: HIG 362.7 Mat 26 Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet? (Vol. 2008:16 av: NOVA-rapport (trykt u 362.76 Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet? / Helle Suseg ... [et al.]. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2008. - 104 s. - (NOVA rapport ; 16/2008 ) ISBN 978-82-7894-292-5 (h.) DOKID: 09ug00009 Oppstilling: HIG 362.76 Sek 27 Søftestad, Siri: Avdekking av seksuelle overgrep 362.76 Søftestad, Siri Avdekking av seksuelle overgrep : veier ut av fortielsen. - Oslo : Universitetsforlaget, 2008. - 211 s. ISBN 978-82-15-01287-2 (h.) DOKID: 09ug00095 Oppstilling: HIG 362.76 Søf 28 E-learning 371.334 E-learning : 21st century issues and challenges / Audrey R. Lipshitz and Steven P. Parsons (editor). - New York : Nova Science Publishers, c2007. - 250. ISBN 9781604561562 (ib.) DOKID: 08ug03374 Oppstilling: HIG 371.334 Ele 29 Lesevansker og livsvansker 371.9144 Lesevansker og livsvansker : om dysleksi og psykisk helse / Finn Egil Tønnessen, Edvin Bru, Einar Heiervang (red.). - Stavanger : Hertervig akademisk : Stiftelsen psykiatrisk opplysning, 2008. - 211 s. ISBN 978-82-8217-000-0 (h.) : Nkr 299.00 DOKID: 09ug00038 Oppstilling: HIG 371.9144 Les 30 Mapper i digitale læringskontekstar (Vol. 2008:2 av: Norgesuniversitetets skriftserie 378.17 Mapper i digitale læringskontekstar : erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning / redaktørar: Marit Allern, Knut Steinar Engelsen. - Tromsø : Norgesuniversitetet, [2008]. - 192 s. - (Noregsuniversitetets skriftserie ; nr. 2/2008 ) ISBN 978-82-91308-48-7 (h.) DOKID: 09ug00013 Oppstilling: HIG 378.17 All 31 Synnevåg, Marit C.: Deling av digitale læringsressurser i høyere utdanning 378.17 Synnevåg, Marit C., 1960- Deling av digitale læringsressurser i høyere utdanning : en caseanalyse. - Tromsø : Norgesuniversitetet, [2008]. - 102 s. - (Norgesuniversitetets skriftserie ; nr. 1/2008 ) ISBN 978-82-91308-47-0 (h.) DOKID: 09ug00012 Oppstilling: HIG 378.17 Syn 32 Yttri, Gunnar: Frå skuletun til campus 378.48 Yttri, Gunnar, 1966- Frå skuletun til campus : soga om Høgskulen i Sogn og Fjordane. - [Leikanger] : Skald, c2008. - 304 s. ISBN 978-82-795-9098-9 (ib.) : Nkr 398.00 DOKID: 09ug00017 Oppstilling: HIG q378.48 Ytt 33 Spatial modelling of the terrestrial environment 526.022 Spatial modelling of the terrestrial environment / editors: Richard E.J. Kelly, Nicholas A. Drake, Stuart L. Barr. - Chichester : Wiley, c2004. - XIV, 276 s. ISBN 0-470-84348-9 (ib.) DOKID: 08ug05524 Oppstilling: HIG 526.022 Spa 34 Thematic cartography and geovisualization 526.022 Thematic cartography and geovisualization / Terry A. Slocum ... [et al.]. - 3rd ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2009. - X, 561 s., 48 pl. (Prentice-Hall series in geographic information science) ISBN 978-0-13-229834-6 (ib.) DOKID: 08ug05412 Oppstilling: HIG q526.022 The 35 Irgens, Fridtjov: Formulas in mechanics 531 Irgens, Fridtjov, 1935- Formulas in mechanics : statics, strength of material, dynamics, fluid mechanics. - Trondheim : Tapir Academic Press, c2008. - IX, 72 s. ISBN 978-82-519-2385-9 (h.) : Nkr 95.00, 82-519-2385-9 (h.) DOKID: 08ug05530 Oppstilling: HIG 531 Irg 36 Sjøberg, Nils Olav: Kort og godt kjemi 540 Sjøberg, Nils Olav, 1946- Kort og godt kjemi : med organisk kjemi og cellekjemi. - 6. utg. - Nesbru : Vett & viten, 2008. - 366 s. ISBN 978-82-412-0662-7 (h.) : Nkr 398.00 DOKID: 09ug00046 Oppstilling: HIG q540 Sjø 37 Nielsen, Keld: Skruen uden ende 609 Nielsen, Keld Skruen uden ende : den vestlige teknologis historie. - 3. udg. - København : Nyt Teknisk Forlag, 2005. - 615 s. ISBN 87-571-2516-3 (ib.), 978-87-571-2516-0 (ib.) DOKID: 08ug05395 Oppstilling: HIG 609 Nie 38 Hickson, Mary: Research handbook for health care professionals 610.72 Hickson, Mary Research handbook for health care professionals. - Chichester : Blackwell, 2008. - XIV, 184 s. ISBN 978-1-4051-7737-5 (h.), 1-4051-7737-3 (h.) DOKID: 08ug05560 Oppstilling: HIG 610.72 Hic 39 Roy, Callista: The Roy adaptation model 610.7301 Roy, Callista The Roy adaptation model. - 3rd ed. - Stamford, Conn. : Appleton & Lange, c2009. - 553 s. ISBN 978-0130384973 (h.) DOKID: 08ug05424 Oppstilling: HIG 610.7301 Roy DOKID: 09ug00015 Oppstilling: HIG 610.7301 Roy 40 Å arbeide og undervise kunnskapsbasert 610.73072 Å arbeide og undervise kunnskapsbasert : en arbeidsbok for sykepleiere / Monica W. Nortvedt ... [et al.]. - Oslo : Norsk sykepleierforbund, 2007. - 224 s. ISBN 978-82-726-9120-1 (h.) DOKID: 09ug00071 Oppstilling: HIG Pensum 610.73072 Åar DOKID: 09ug00072 Oppstilling: HIG 610.73072 Åar Kontoret 41 Aardalen, Brita: Kommunikasjon i praksis 610.7365 Aardalen, Brita Kommunikasjon i praksis : hvordan kan sykepleiere gjennom kommunikasjon skape tillitt hos eldre pasienter i hjemmetjenesten for å oppnå tilfredstillende ernæring?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 36 s. (Bachelor i sykepleie / Høgskolen i Gjøvik) (Bachelor's thesis) DOKID: 09ug00080 Oppstilling: HIG q610.7365 Aar 42 Lindwall, Lillemor: Perioperativ vård 610.73677 Lindwall, Lillemor Perioperativ vård : att förena teori och praxis. - 2. [korr.] uppl. - [Lund] : Studentlitteratur, 2008. - 157 s. ISBN 978-91-44-04741-6 (h.) DOKID: 09ug00022 Oppstilling: HIG Pensum 610.73677 Lin 43 Lindberg, Fedon A.: Barn i balanse 613.2083 Lindberg, Fedon A., 1962- Barn i balanse. - Oslo : Gyldendal, 2008. - 303 s. ISBN 978-82-05-32660-6 (ib.) DOKID: 09ug00054 Oppstilling: HIG 613.2083 Lin 44 Estetisk veiledning 615.851 Estetisk veiledning : dialog gjennom kunstuttrykk / Annette Juell Ødegaard og Melinda A. Meyer DeMott (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 206 s. ISBN 978-82-15-01282-7 (h.) : Nkr 269.00 DOKID: 09ug00053 Oppstilling: HIG 615.851 Est 45 PHTLS 616.025 PHTLS : prehospital trauma life support / Prehospital Trauma Life Support Committee of the National Association of Emergency Medical Technicians in cooperation with The Committee of the American College of Surgeons. - 6th ed. - St.Louis, Mo. : Mosby, c2007. - XXIX, 594 s., [2] pl. ISBN 978-0-323-03331-2 (ib.), 0-323-03331-8 (h.) DOKID: 09ug00034 Oppstilling: HIG Pensum q616.025 Pht 46 Radiologi 616.0757 Radiologi / redaktion: Peter Aspelin, Holger Pettersson. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 848 s. ISBN 978-91-44-03887-2 (ib.) DOKID: 08ug05505 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Rad DOKID: 08ug05504 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Rad 47 The 2007 recommendations of the International Commission o 616.0757 The 2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection / editor J. Valentin. - Orlando : Elsevier, 2007. - 332 s. (Annals of the ICRP ; ICRP Publication 103) ISBN 978-0-7020-3048-2 (h.) DOKID: 09ug00004 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Rec DOKID: 09ug00002 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Rec DOKID: 09ug00003 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Rec 48 Jørgen - snart seks 616.462 Jørgen - snart seks [videoopptak]. - Larvik : Sandnes Mediaproduksjoner, 2002. - 1 plate (DVD-video) (10 min). DOKID: 07ug07077 Oppstilling: HIG 616.462 Jør 49 Hartmann, Anders: Nyremedisin 616.61 Hartmann, Anders, 1948- Nyremedisin : en praktisk veileder. - 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 268 s. ISBN 978-82-05-38486-6 (h.) : Nkr 425.00 DOKID: 09ug00027 Oppstilling: HIG 616.61 Har 50 Epilepsi (Vol. 22:4 av: Medisinsk informasjon 616.853 Epilepsi / ansvarlig redaktør Atle Fretheim ; bidragsytere i dette nummeret: Eylert Brodtkorb ... [et al.]. - Oslo : Medlex, 2008. - 31 s. - (Medisinsk informasjon ; årg. 22(2008)nr. 4) ISBN 978-82-7841-557-3 (h.) DOKID: 09ug00005 Oppstilling: HIG 616.853 Epi 51 Arnet, Elisabeth: Terapi 616.891 Arnet, Elisabeth Terapi : hva passer for meg?. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 212 s. ISBN 978-82-05-38898-7 (h.) DOKID: 09ug00033 Oppstilling: HIG 616.891 Arn 52 Nolen, Stephanie: 28 historier om AIDS i Afrika 616.9792 Nolen, Stephanie 28 historier om AIDS i Afrika. - [Oslo] : Arneberg, 2007. - 383 s. ISBN 978-82-91614-47-2 (ib.) : Nkr 399.00 DOKID: 09ug00055 Oppstilling: HIG 616.9792 Nol 53 Nilsen, Tove: Jordmor 618.2 Nilsen, Tove, 1952- Jordmor. - Lysaker : Dinamo forl. ; [Oslo] : I samarbeid med Den norske jordmorforening, c2008. - 302 s. ISBN 978-82-8071-193-9 (ib.) : Nkr 349.00 DOKID: 09ug00094 Oppstilling: HIG 618.2 Nil 54 Flohr, Jane: Barnet som ikke ble 618.3 Flohr, Jane, 1971- Barnet som ikke ble : en bok om spontanabort, senabort og dødfødsel. - Oslo : Emilia forl., c2008. - 264 s. ISBN 978-82-7419-128-0 (h.) : Nkr 198.00 DOKID: 09ug00081 Oppstilling: HIG 618.3 Flo 55 Pediatric critical care 618.92 Pediatric critical care / [edited by] Bradley P. Fuhrman, Jerry J. Zimmerman. - 3rd ed. - Philadelphia, PA : Mosby-Elsevier, c2006. - XXVIII, 1872 s. ISBN 0-323-01808-4 (ib.), 978-0-323-01808-1 (ib.) DOKID: 09ug00035 Oppstilling: HIG Pensum 618.92 Ped 56 Sansehager for personer med demens 618.9768983 Sansehager for personer med demens [videoopptak]. - Tønsberg : Forl. aldring og helse, 2008. - 1 plate (DVD-video) (33 min). DOKID: 09ug00018 Oppstilling: HIG 618.9768983 San 57 Bisharat, Keith A.: Construction graphics 620.0042 Bisharat, Keith A. Construction graphics : a practical guide to interpreting working drawings. - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2008. - X, 468 s. ISBN 978-0-470-13750-5 (ib.) DOKID: 08ug05557 Oppstilling: HIG q620.0042 Bis 58 Casey, Steven: The atomic chef 620.82 Casey, Steven The atomic chef : and other true tales of design, technology, and human error. - Santa Barbara, CA : Aegean Pub. Co., c2006. - 288 s. ISBN 9780963617866 (ib.) DOKID: 08ug05410 Oppstilling: HIG 620.82 Cas 59 Christensen, Terje: Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og k 621.366 Christensen, Terje Bruk av laser og sterke optiske kilder til medisinske og kosmetiske formål. - Østerås : Statens strålevern, 2008. - 48 s. - (Strålevernrapport ; 2008:4) DOKID: 08ug05531 Oppstilling: HIG q621.366 Chr 60 Fazel, Khaled: Multi-carrier and spread spectrum systems 621.382 Fazel, Khaled Multi-carrier and spread spectrum systems. - WileyBlackwell, c2008. - XVI, 360 s. ISBN 978-0470998212 (ib.) DOKID: 08ug05558 Oppstilling: HIG 621.382 Faz 61 Grewal, Mohinder S.: Kalman filtering 621.3848 Grewal, Mohinder S. Kalman filtering : theory and practice using MATLAB. - 3rd ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2008. - XVI, 575 s. ISBN 978-0-470-17366-4 (ib.) DOKID: 08ug05559 Oppstilling: HIG 621.3848 Gre 62 Standard Norge : Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Del 1-1 Del 1-1 Allmenne regl 624.180218 Standard Norge Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner. Del 1-1, Allmenne regler og regler for bygninger. - Lysaker : Standard Norge, 2008. - 223, 19 s. (Norsk standard ; NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 ) DOKID: 09ug00070 Oppstilling: HIG Ref q624.180218 Nor 63 Engebretsen, Bjørn: Automatiseringsanlegg 629.8 Engebretsen, Bjørn Automatiseringsanlegg. - Trondheim : Tapir, c2009. - 336 s. ISBN 978-82-519-2368-2 (h.) DOKID: 09ug00025 Oppstilling: HIG 629.8 Eng 64 Springer handbook of robotics 629.89 Springer handbook of robotics / Bruno Siciliano, Oussama Khatib (Eds.). - Berlin : Springer, c2008. - LX, 1611 s. ISBN 978-3-540-23957-4 (ib.) DOKID: 08ug05553 Oppstilling: HIG 629.89 Spr 65 2008 (del av: Årsregnskapet i teori og praksis (trykt utg.) 657 Årsregnskapet i teori og praksis (trykt utg.) Årsregnskapet i teori og praksis. - Oslo : Gyldendal.Finnes også som: 022632751Fortsettelse av: 97119162x, 1997 - 2008. - 10.utg. 2009. - XXIII, 1193 s. ISBN 978-82-05-39049-2 (h.) DOKID: 09ug00039 Oppstilling: HIG 657 Års 66 Høylie, Knut: God regnskapsføringsskikk 657 Høylie, Knut God regnskapsføringsskikk : med kommentarer til lov og standarder. - Oslo : Gyldendal akademisk, c2009. - 474 s. ISBN 978-82-05-38773-7 (h.) DOKID: 09ug00069 Oppstilling: HIG 657 Høy 67 Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet 657.3 Kristoffersen, Trond, 1956- Årsregnskapet : en grunnleggende innføring. - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl., c2005. - 528 s. ISBN 82-450-0161-9 (h.) DOKID: 09ug00063 Oppstilling: HIG Pensum 657.3 Kri 68 Oskarsson, Björn: Moderne logistikk 658.7 Oskarsson, Björn Moderne logistikk : for økt lønnsomhet. - Trondheim : Tapir akademisk forlag, c2009. - 324 s. ISBN 978-82-519-2360-6 (h.) DOKID: 09ug00041 Oppstilling: HIG 658.7 Osk 69 Boorman, Neil: Bonfire of the brands 658.827 Boorman, Neil Bonfire of the brands : how I learnt to live without labels. - Edinburgh : Canongate Books, 2008. - 261 s. ISBN 978-1847670878 (h.) DOKID: 08ug05534 Oppstilling: HIG 658.827 Boo 70 Heding, Tilde: Brand management 658.827 Heding, Tilde Brand management : theory and practice. - London : Routledge, 2008. - 252 s. ISBN 9780415443272 (h.) DOKID: 08ug05084 Oppstilling: HIG 658.827 Hed 71 Brønn, Peggy Simcic: Åpen eller innadvendt 659.2 Brønn, Peggy Simcic Åpen eller innadvendt : omdømmebygging for organisasjoner. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2009. - 287 s. ISBN 978-82-05-35294-0 (h.) DOKID: 06ug00933 Oppstilling: HIG 659.2 Brø 72 Holstein, Jürgen: Blickfang 686.20942 Holstein, Jürgen Blickfang : Bucheinbände und Schutzumschläge Berliner Verlage 1919-1933 : 1000 Beispiele, illustriert und dokumentiert. - Berlin : J. Holstein, 2005. - 517 s. ISBN 3-00-014786-1 (ib.) DOKID: 08ug05532 Oppstilling: HIG q686.20942 Hol 73 Adrian Frutiger typefaces 686.224 Adrian Frutiger typefaces : the complete works / Heidrun Osterer, Philipp Stamm. - Basel : Birkhauser Verlag, 2008. - 459 s. ISBN 978-3764385811 (ib.) DOKID: 09ug00037 Oppstilling: HIG q686.224 Adr DOKID: 08ug05520 Oppstilling: HIG q686.224 Adr 74 Owen, David: Copies in seconds 686.4 Owe Owen, David, 1955- Copies in seconds : how a lone inventor and an unknown company created the biggest communication breakthrough since Gutenberg : Chester Carlson and the birth of the Xerox machine. - New York : Simon & Schuster, 2005. - 306 s. ISBN 978-0743251181 (h.), 0743251180 (h.) DOKID: 09ug00036 Oppstilling: HIG 686.4 Owe 75 Ibsenhuset, Ishavskatedralen ; Betong på Vestlandet ; CNS' (Vol. 2008 av: Arkitektur i Norg 720.9481 Ibsenhuset, Ishavskatedralen ; Betong på Vestlandet ; CNS' stedsteori , Knut Hjeltnes / Ulf Grønvold, red. - Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2008. - 124 s. - (Arkitektur i Norge ; 2008 ) ISBN 978-82-530-3140-8 (ib.) DOKID: 09ug00007 Oppstilling: HIG q720.9481 Ark/2008 76 Grasby, Richard: Letter cutting in stone 736.5 Grasby, Richard Letter cutting in stone : a workbook. - Rev. ed. - Richard Grasby, 2002. - 146 s. ISBN 0951385828 (h.) DOKID: 08ug05543 Oppstilling: HIG q736.5 Gra 77 Calver, Giles: What is packaging design? 741.6 Calver, Giles What is packaging design?. - Mies : Roto Vision, 2007. - 255 s. (Essential design handbooks) ISBN 2-940361-88-6 (h.), 978-2-940361-88-5 (h.) DOKID: 08ug05536 Oppstilling: HIG 741.6 Cal 78 Evamy, Michael: Logo 741.6 Evamy, Michael Logo. - London : Laurence King Publ., 2007. - 352 s. ISBN 978-1-85669-528-2 (h.), 1-85669-528-x (h.) DOKID: 08ug05409 Oppstilling: HIG 741.6 Eva 79 Letterhead & logo design, 10 741.6 Letterhead & logo design, 10. - Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, c2007. - 240 s. (Letterhead & logo design series ; 10) ISBN 978-1592533756 (ib.) DOKID: 08ug05541 Oppstilling: HIG q741.6 Let 80 Solid gold 741.65 Solid gold : 40 Years of award-winning magazine design from the Society of Publication Designers. - Rockport Publishers, 2005. - 416 s. ISBN 9781592532506 (ib.) DOKID: 08ug05542 Oppstilling: HIG 741.65 Sol 81 The Best of newspaper design 29 741.65 The Best of newspaper design 29 : the 2008 creative competition of the Society for News Design. - North Kingstown, R.I. : Society for News Design, 2008. - 272 s. ISBN 978-1592534760 (ib.) DOKID: 08ug05479 Oppstilling: HIG q741.65 Bes 82 The best of business card design 8 741.67 The best of business card design 8 / Rex Peteet, Sibley Peteet Design. - Gloucester, Mass. : Rockport Publishers, c2008. - 240 s. ISBN 978-1592534036 (ib.) DOKID: 08ug05538 Oppstilling: HIG q741.67 Bes 83 Skjerven, Astrid: Goodwill for Scandinavian Design 745.0948 Skjerven, Astrid Goodwill for Scandinavian Design : Lunningprisen 1951-70. - Oslo : Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo : Unipub, 2001. - III, 364, 22, 4 s. - (Acta humaniora ; nr 113) DOKID: 09ug00108 Oppstilling: HIG 745.0948 Skj 84 Fuad-Luke, Alastair: The eco-design handbook 745.2 Fuad-Luke, Alastair The eco-design handbook : a complete sourcebook for the home and office. - New ed. - London : Thames & Hudson, 2004. - 352 s. ISBN 0-500-28521-7 (h.) DOKID: 08ug05404 Oppstilling: HIG 745.2 Fua 85 Rybakken, Bjørn: Formsans og design 745.2 Rybakken, Bjørn, 1951- Formsans og design. - Oslo : Abstrakt, c2008. - 287 s. ISBN 978-82-7935-239-6 (h.) : Nkr 425.00 DOKID: 08ug05533 Oppstilling: HIG 745.2 Ryb 86 Special packaging 745.54 Special packaging. - Amsterdam : Pepin Press, 2004. - 423 s. ISBN 90-5768-054-8 (h.) DOKID: 08ug05403 Oppstilling: HIG 745.54 Spe 87 Johnston, Edward: Writing & illuminating, & lettering 745.61 Johnston, Edward Writing & illuminating, & lettering. - new ed. - London : A & C Black Publishers, 1994. - XXXVI, 439 s. ISBN 978-0713640014 (h.) DOKID: 08ug05545 Oppstilling: HIG 745.61 Joh Poster uten verdi på MARC-felt 082 på ditt bibliotek: 88 Kroken, Silje: Hvordan kan sykepleiere ivareta pårørende til unge kreftpa Kroken, Silje Hvordan kan sykepleiere ivareta pårørende til unge kreftpasienter i begynnelsen av sykdomsprosessen?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 36 s. (Bachelor i sykepleie / Høgskolen i Gjøvik) (Bachelor's thesis) DOKID: 09ug00079 Oppstilling: HIG q616.994 Kro

Kategorier:[Siste måned]

Tilvekst HiG-biblioteket desember 2008

onsdag 7 januar 2009 Legg igjen en kommentar

Dokumentliste

1 Landstad, Marie: Microsoft Excel 2007 005.369 Landstad, Marie, 1968- Microsoft Excel 2007 : videregående opplæring for engelsk programversjon. - Steinkjer : DataPower Learning, 2008. - 188 s. ISBN 978-82-477-1803-2 (spiralrygg) ( h.) DOKID: 08ug05461 Oppstilling: HIG 005.369 Excel/Lan 2 Skoudis, Ed: Counter hack reloaded 005.8 Skoudis, Ed Counter hack reloaded : a step-by-step guide to computer attacks and effective defenses. - 2nd ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2005, c2006. - XXXII, 748 s. (The Radia Perlman series in computer netrworking and security) ISBN 0-13-148104-5 (h.) DOKID: 08ug05514 Oppstilling: HIG 005.8 Sko 3 Kristensen, Kirsten: Bli kjent med PowerPoint 2007 006.6 Kristensen, Kirsten Bli kjent med PowerPoint 2007. - Oslo : Bookworld, 2008. - 78 s. (Bli kjent med) ISBN 978-82-7772-322-8 (h.) : Nkr 99.00 DOKID: 08ug05552 Oppstilling: HIG 006.6 PowerPoint/Kri 4 Plato: Protagoras 184 Plato Protagoras. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - XIII, 207 s. (Cambridge Greek and Latin classics) ISBN 9780521840446 (ib.), 9780521549691 (h.) DOKID: 08ug05456 Oppstilling: HIG 184 Pla 5 Plato: Clitophon 184 Plato [Clitopho. Engelsk & gresk] Clitophon. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - XV, 360 s. (Cambridge classical texts and commentaries ; 37)Finnes også som: 040450295 ISBN 0-521-62368-5, 9780521031066 (ib.) DOKID: 08ug05457 Oppstilling: HIG 184 Pla 6 Rowe, Christopher: Plato and the art of philosophical writing 184 Rowe, Christopher Plato and the art of philosophical writing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - 290 s. ISBN 978-0-521-85932-5 (ib.) DOKID: 08ug05459 Oppstilling: HIG 184 Pla 7 Jacobsen, Dag Ingvar: Hvordan gjennomføre undersøkelser? 300.72 Jacobsen, Dag Ingvar, 1959- Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode. - 2. utg. - Kristiansand : Høyskoleforl., 2005. - 400 s. ISBN 978-82-7634-663-3 (h.), 82-7634-663-4 (h.) DOKID: 08ug05522 Oppstilling: HIG 300.72 Jac 8 Bury, Michael: Sundhed og sygdom 306.461 Bury, Michael Sundhed og sygdom. - Akademisk Forlag, 2007. - 205 s. ISBN 978-87-500-3908-2 (h.) DOKID: 08ug05062 Oppstilling: HIG 306.461 Bur 9 Sandvik, Kjersti: Ønskebarn 306.87 Sandvik, Kjersti, 1964- Ønskebarn : historier om barnløshet. - [Oslo] : Gyldendal, 2008. - 255 s. ISBN 978-82-05-37849-0 (ib.) : Nkr 299.00 DOKID: 08ug05494 Oppstilling: HIG 306.87 San 10 The Cambridge history of Greek and Roman political thought 320.0938 The Cambridge history of Greek and Roman political thought / edited by Christopher Rowe and Malcolm Schofield ; in association with Simon Harrison and Melissa Lane. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000. - XX, 745 s. ISBN 978-0-521-48136-6 (ib.), 978-0-521-61669-0 (h.), 0-521-48136-8 (ib.), 0-521-61669-7 (h.) DOKID: 08ug05458 Oppstilling: HIG 320.0938 Cam 11 Thomassen, Hilde: Selvmord i familien 362.28 Thomassen, Hilde Selvmord i familien [videoopptak]. - Oslo : Hilde Thomassen, 2005. DOKID: 08ug05178 Oppstilling: HIG v362.28 Tho 12 Gabrielsen, Egil: Unge og voksne med lesevansker 371.9144 Gabrielsen, Egil Unge og voksne med lesevansker. - [Bryne] : Logometrica, 2008. - 147 s. ISBN 978-82-92632-18-5 (h.) DOKID: 08ug05506 Oppstilling: HIG 371.9144 Gab 13 Mossige, Margunn: Fleire vegar mot mål 371.9144 Mossige, Margunn Fleire vegar mot mål : lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole. - Oslo : Cappelen akademisk, c2007. - 233 s. ISBN 978-82-02-26991-3 (h.) : Nkr 298.00 DOKID: 08ug05507 Oppstilling: HIG 371.9144 Mos 14 Leake, James M.: Engineering design graphics 604.2 Leake, James M. Engineering design graphics : sketching, modeling, and visualization. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2008. - VIII, 322 s., [11] bl. ISBN 978-0-471-76268-3 (h.) DOKID: 08ug05488 Oppstilling: HIG 604.2 Lea 15 Engelien, Ragna Ingeborg: Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læres 610.73071 Engelien, Ragna Ingeborg Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner : samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 43 s. - (Høgskolen i Gjøviks rapportserie ; 2008 nr. 3)Finnes også som: 082880484 DOKID: 08ug05569 Oppstilling: HIG q610.73071 Eng 16 Struksnes, Solveig: Utvikling av veiledningsmodell for praksisstudier i sykehj 610.73071 Struksnes, Solveig Utvikling av veiledningsmodell for praksisstudier i sykehjem : et prosjektsamarbeid mellom Gimle sykehjem, Haugtun omsorgssenter,Hovli sykehjem, Lillehammer sykehjem, Østre Toten sykehjem og Høgskolen i Gjøvik. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 13 s. - (Høgskolen i Gjøviks rapportserie ; 2008 nr. 4)Finnes også som: 082889171 DOKID: 08ug05570 Oppstilling: HIG q610.73071 Utv 17 Bjørk, Ida Torunn: Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie 610.73072 Bjørk, Ida Torunn, 1948- Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie : en ressursbok. - Oslo : Akribe, c2008. - 210 s. ISBN 978-82-7950-123-7 (h.) : Nkr 350.00 DOKID: 08ug05491 Oppstilling: HIG 610.73072 Bjø 18 Forsberg, Christina: Att göra systematiska litteraturstudier 610.73072 Forsberg, Christina Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. - 2. utg. - Stockholm : Natur och kultur, 2008. - 215 s. ISBN 978-91-27-10016-9 (ib.) DOKID: 08ug05438 Oppstilling: HIG Ressurs 610.73072 For 19 Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus 614.4 Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus : mikrober og smitteveier / Redaktør: Bjørg Marit Andersen. - [Rev. utg.]. - Oslo : Ullevål universitetssykehus HF, 2008. - 694 s. ISBN 978-82-92230-17-6 (h.) DOKID: 08ug05099 Oppstilling: HIG Pensum 614.4 Hån 20 Mölne, Johan: Inflammation 616.047 Mölne, Johan Inflammation. - Stockholm : Liber, c2007. - 351 s. ISBN 978-91-47-08399-2 (h.) DOKID: 08ug04249 Oppstilling: HIG 616.047 Møl 21 Bushong, Stewart C.: Radiologic science for technologists 616.0757 Bushong, Stewart C. Radiologic science for technologists : physics, biology, and protection. - 9th ed. - St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, c2008. - XIII, 685 s. ISBN 978-0-323-04837-8 (ib.) DOKID: 08ug05109 Oppstilling: HIG Ressurs q616.0757 Bus 22 Kristoffersen, Kjell: Opplevelse av å være søster eller bror til en person med l 616.89 Kristoffersen, Kjell Opplevelse av å være søster eller bror til en person med langvarig mental lidelse. - Bergen : Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen, 1997. - 220 s. ISBN 82-91232-16-4 (h.) DOKID: 08ug04981 Oppstilling: HIG 616.89 Kri 23 Duncan, Barry: I fellesskap for endring 616.891 Duncan, Barry I fellesskap for endring : en håndbok i klient- og resultatstyrt praksis. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 214 s. ISBN 978-82-05-37482-9 (h.) : Nkr 335.00 DOKID: 07ug07107 Oppstilling: HIG 616.891 Dun 24 Nordborg-Løvstad, Kate: GUA - sammenhæng og virkelighed : fortalt af fagfolk og fa 616.8982 Nordborg-Løvstad, Kate GUA - sammenhæng og virkelighed : fortalt af fagfolk og familier. - København : Frydenlund, 2008. - 347 s. ISBN 978-87-7887-550-1 (ib.) DOKID: 08ug05439 Oppstilling: HIG 616.8982 Nor 25 Traumatologi 617.1 Traumatologi / Sten Lennquist, red. - Stockholm : Liber, c2007. - 528 s. ISBN 978-91-47-05216-5 (h.) DOKID: 08ug03567 Oppstilling: HIG 617.1 Tra 26 Rene rutiner 617.14 Rene rutiner [videoopptak] / idé og projektledelse: Benedikte Pio ; sygeplejefaglig ledelse: Vonnie Zimmerdal ; sygeplejefaglig konsulent: Kirsten Müller. - København : Dansk Sygeplejeråd, 2008. - 1 plate (DVD-video). DOKID: 08ug04998 Oppstilling: HIG v617.14 Pio 27 Juvkam, Kari Hilde: Gynekologi 618.1 Juvkam, Kari Hilde, 1953- Gynekologi : kort og godt. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 280 s. ISBN 978-82-15-00790-8 (h.) : Nkr 299.00 DOKID: 08ug05493 Oppstilling: HIG 618.1 Juv 28 Hashimoto, Beverly E.: Practical digital mammography 618.1907572 Hashimoto, Beverly E. Practical digital mammography. - New York : Thieme, c2008. - XII, 207 s. ISBN 978-1-58890-620-5 (ib.), 978-3-13-148041-5 (ib.) DOKID: 08ug05568 Oppstilling: HIG Ressurs q618.1907572 Has 29 Gullestrup, Lise: Fødselsdepression 618.7 Gullestrup, Lise Fødselsdepression. - København : PsykiatriFonden, 2008. - 176 s. ISBN 978-87-90420-59-8 (h.) DOKID: 08ug04997 Oppstilling: HIG 618.7 Gul 30 Craig, Roy R.: Mechanics of materials 620.112 Craig, Roy R. Mechanics of materials. - 2nd ed. - New York : Wiley, c2000. - XIV, 752, [50] s., pl. ISBN 0-471-33176-7 (ib.) DOKID: 08ug05489 Oppstilling: HIG q620.112 Cra 31 Tilley, Alvin R.: The measure of man and woman 620.8 Tilley, Alvin R. The measure of man and woman : human factors in design. - Rev. ed. - New York : Wiley, c2002. - 98 s. ISBN 0-471-09955-4 (ib.) DOKID: 08ug05497 Oppstilling: HIG 620.8 Til 32 Ambrose, James: Simplified engineering for architects and builders 624 Ambrose, James Simplified engineering for architects and builders. - 10th ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2006. - XIV, 642 s. (Parker-Ambrose series of simplified design guides) ISBN 978-0-471-67607-2 (ib.), 0-471-67607-1 (ib.) DOKID: 08ug05487 Oppstilling: HIG 624 Amb 33 Hanssen, Dag Håkon: Programmerbare logiske styringer 629.89 Hanssen, Dag Håkon, 1968- Programmerbare logiske styringer : basert på IEC 61131-3. - 2. utg. - Trondheim : Tapir akademisk forl., 2008. - VIII, 402 s. ISBN 978-82-519-2348-4 (h.) : Nkr 495.00 DOKID: 08ug05471 Oppstilling: HIG 629.89 Han 34 Teigen, Anneline: Sykefraværssamtalen 658.312 Teigen, Anneline, 1967- Sykefraværssamtalen. - 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 120 s. ISBN 978-82-05-37310-5 (h.) : Nkr 239.00 DOKID: 08ug05495 Oppstilling: HIG 658.312 Tei 35 Docherty, Peter: Creating sustainable work systems 658.402 Docherty, Peter Creating sustainable work systems : developing social sustainability. - 2nd ed. - London : Routledge, 2008. - XXV, 296 s. ISBN 9780415772723 (h.) DOKID: 08ug05083 Oppstilling: HIG 658.402 Doc 36 Jan Tschichold 686.22092 Jan Tschichold : master typographer : his life, work and legacy / [edited by] Cees W. de Jong. - Thames & Hudson, 2008. - 384 s. ISBN 978-0500513989 (ib.) DOKID: 08ug05496 Oppstilling: HIG q686.22092 Jan 37 Indie fonts 3 686.224 Indie fonts 3 : a compendium of digital type from independent foundries / Richard Kegler, James Grieshaber, Tamye Riggs, editors. - Beverly, Mass. : Rockport Publishers, 2007. - 414 s. ISBN 9781592533138 (h.) DOKID: 08ug05499 Oppstilling: HIG 686.224 Ind 38 Wallis, Lawrence W.: Modern encyclopedia of typefaces, 1960-90 686.224 Wallis, Lawrence W. Modern encyclopedia of typefaces, 1960-90. - New York : Van Nostrand Reinhold, c1990. - 192 p. ISBN 0442308094 (h.), 9780442308094 (h.) DOKID: 08ug05416 Oppstilling: HIG Ref q686.224 Wal 39 Dokken, Ståle: Å få folk med 686.406 Dokken, Ståle Å få folk med : en fagfortelling om organisasjonsendring. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 267 s. (Kompleksitet og ledelse i organisasjoner) ISBN 978-82-05-35296-4 (h.) DOKID: 06ug00928 Oppstilling: HIG 686.406 Dok 40 Ching, Francis D.K.: Building construction illustrated 690 Ching, Francis D.K. Building construction illustrated. - 4th ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2008. - 1 b. (flere pag.). ISBN 978-0-470-08781-7 (h.) DOKID: 08ug05483 Oppstilling: HIG q690 Chi 41 Gunnarsjaa, Arne: Arkitekturleksikon 720.3 Gunnarsjaa, Arne Arkitekturleksikon. - 2. utg., rev. - Oslo : Abstrakt forl., 2007. - 912 s. ISBN 978-82-7935-197-9 (h.) : Nkr 495.00 DOKID: 08ug05529 Oppstilling: HIG Ref 720.3 Gun 42 Arabesque 741.6 Arabesque : graphic design from the Arab world and Persia [ edited by Ben Wittner, Sascha Thoma and Nicolas Bourquin]. - Berlin : Gestalten Verlag, 2008. - 192 s. ISBN 978-3-89955-206-5 (ib.) DOKID: 08ug05500 Oppstilling: HIG q741.6 Ara 43 Forms of inquiry 741.6 Forms of inquiry : the architecture of critical graphic design / edited by Zac Kyes and Mark Owens. - London : Architectural Association Publications, 2007. - 168 s. ISBN 9781902902623 (h.) DOKID: 08ug05299 Oppstilling: HIG 741.6 For 44 The AZ of modern design 745.2 The AZ of modern design / Bernd Polster ... [et al.] ; [translated by Richard Hooton and Ulrich Bolz]. - London : Merrell, 2006. - 539 s. ISBN 978-1-8589-4330-5 (h.), 1-8589-4330-2 (h.) DOKID: 08ug05498 Oppstilling: HIG Ref 745.2 Azo 45 80 millioner bilder 779.9481 80 millioner bilder : norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 / Jonas Ekeberg og Harald Østgaard Lund (red.) ; [bilderedaksjon: Bjørn Brekke, Harald Østgaard Lund]. - Oslo : Forl. Press, 2008. - 432 s. (noen fold.). ISBN 978-82-7547-315-6 (ib.) : Nkr 498.00 DOKID: 08ug05526 Oppstilling: HIG q779.9481 Ått 46 Andersen, Merete Morken: Skriveboka 808.066 Andersen, Merete Morken, 1965- Skriveboka. - Oslo : Aschehoug, 2008. - 766 s. ISBN 978-82-03-19356-9 (ib.) : Nkr 499.00 DOKID: 08ug05392 Oppstilling: HIG 808.066 And

Kategorier:[Siste måned]

Tilvekst HiG-biblioteket november 2008

mandag 1 desember 2008 Legg igjen en kommentar

Dokumentliste

1 Best practices in quantitative methods 001.42 Best practices in quantitative methods / edited by Jason W. Osborne. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2008. - XII, 596 s. ISBN 978-1-4129-4065-8 (ib.) DOKID: 08ug05422 Oppstilling: HIG 001.42 Bes 2 Beyond the desktop metaphor 004.019 Beyond the desktop metaphor : designing integrated digital work environments / edited by Victor Kaptelinin and Mary Czerwinski. - Cambridge, Mass. : MIT Press, c2007. - VI, 360 s. ISBN 026211304x (ib.), 9780262113045 (ib.) DOKID: 08ug05353 Oppstilling: HIG 004.019 Bey 3 HCI remixed 004.019 HCI remixed : reflections on works that have influenced the HCI community / edited by Thomas Erickson and David W. McDonald. - Cambridge, Mass. : MIT Press, 2008. - 344 s. ISBN 9780262050883 (ib.) DOKID: 08ug05352 Oppstilling: HIG 004.019 Hci 4 Endnote X2 005.369 Endnote X2 : bibliographies made easy : getting started guide. - [Berkeley, Calif.] : Thomson, c2008. - 88 s. DOKID: 08ug05386 Oppstilling: HIG 005.369 End DOKID: 08ug05384 Oppstilling: HIG 005.369 End DOKID: 08ug05382 Oppstilling: HIG 005.369 End 5 Endnote X2 005.369 Endnote X2 : bibliographies made easy : getting started guide. - [Berkeley, Calif.] : Thomson, c2008. - 94 s. DOKID: 08ug05389 Oppstilling: HIG 005.369 End 6 Endnote X2 005.369 Endnote X2 : bibliographies made easy : getting started guide. - [Berkeley, Calif.] : Thomson, c2008. - 88 s. DOKID: 08ug05385 Oppstilling: HIG 005.369 End 7 Endnote X2 005.369 Endnote X2 : bibliographies made easy : getting started guide. - [Berkeley, Calif.] : Thomson, c2008. - 94 s. DOKID: 08ug05388 Oppstilling: HIG 005.369 End DOKID: 08ug05390 Oppstilling: HIG 005.369 End DOKID: 08ug05391 Oppstilling: HIG 005.369 End 8 Endnote X2 005.369 Endnote X2 : bibliographies made easy : getting started guide. - [Berkeley, Calif.] : Thomson, c2008. - 88 s. DOKID: 08ug05383 Oppstilling: HIG 005.369 End 9 Endnote X2 005.369 Endnote X2 : bibliographies made easy : getting started guide. - [Berkeley, Calif.] : Thomson, c2008. - 94 s. DOKID: 08ug05387 Oppstilling: HIG 005.369 End 10 Harvey, Greg: Microsoft Office Excel 2007 for dummies 005.369 Harvey, Greg Microsoft Office Excel 2007 for dummies. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2007. - XVIII, 384 s., pl. (-for dummies) ISBN 978-0-470-03737-9 (h.), 0-470-03737-7 (h.) DOKID: 08ug05465 Oppstilling: HIG 005.369 Excel/Har 11 Kvaløyseter, Liv-Toril: Håndbok 005.369 Kvaløyseter, Liv-Toril, 1963- Håndbok : Microsoft Excel 2007. - Horten : Eduke opplæringsm@teriell, 2007. - 230 s. ISBN 978-82-487-0429-4 (spiralrygg) DOKID: 08ug05462 Oppstilling: HIG q005.369 Excel/Kva 12 Nyhus, Jes: Bli kjent med Excel 2007 005.369 Nyhus, Jes Bli kjent med Excel 2007. - Oslo : Bookworld, 2008. - 72 s. (Bli kjent med-) ISBN 978-82-7772-314-3 (h.) : Nkr 99.00 DOKID: 08ug05460 Oppstilling: HIG 005.369 Excel/Nyh 13 Nordengen, Jostein: IT·2 006.696 Nordengen, Jostein, 1968- IT·2 : multimedieutvikling i Flash CS3 Professional. - Bokmål[utg.]. - Halden : Gyldendal undervisning, c2008. - 157 s. (Gyldendals databøker) ISBN 978-82-05-38175-9 (h.) DOKID: 08ug05260 Oppstilling: HIG 006.696 Nor 14 Fields, Anne M: Fostering community through digital storytelling 027.7 Fields, Anne M Fostering community through digital storytelling : a guide for academic libraries. - Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2008. - 128 s. ISBN 9781591585527 (h.) DOKID: 08ug05348 Oppstilling: HIG 027.7 Fie 15 Bertron, Aurelia: Designing exhibitions 069.5 Bertron, Aurelia Designing exhibitions : a compendium for architects, designers and museum professionals = Ausstellungen entwerfen : Kompendium für Architekten, Gestalter und Museologen [Authoren: Ulrich Schwarz, Aurelia Bertron, Claudia Frey ; mit Beiträgen von Lizza May David ... [et al.] ; übersetzung: Joseph O'Donnell]. - Basel : Birkhäuser, c2006. - 264 s. ISBN 3-7643-7207-9 (ib.), 978-3-7643-7207-1 (ib.) DOKID: 08ug05407 Oppstilling: HIG 069.5 Ber 16 Kobre, Kenneth: Photojournalism 070.49 Kobre, Kenneth Photojournalism : the professionals' approach. - 6th ed. - Amsterdam : Focal Press, c2008. - VIII, 502 s. ISBN 978-0-7506-8593-1 (h.) DOKID: 08ug05351 Oppstilling: HIG q070.49 Kob 17 Meningsmangfold eller ensretting under den kalde krigen (Vol. 10 av: Pressehistoriske skrifter 070.9 Meningsmangfold eller ensretting under den kalde krigen. - [Oslo] : Norsk pressehistorisk forening, c2008. - 149 s. - (Pressehistoriske skrifter ; 10/2008) ISBN 82-92587-09-1(feil ISBN) (h.) DOKID: 08ug05521 Oppstilling: HIG 070.9 Men 18 Fighting stress 155.9 Fighting stress : reviews of meditation research / edited by Svend Davanger, Halvor Eifring, Anne Grete Hersoug. - Oslo : ACEM, c2008. - 191 s. ISBN 978-82-91-40516-2 (h.) DOKID: 08ug05333 Oppstilling: HIG 155.9 Fig 19 Krisepsykologi i praksis 155.93 Krisepsykologi i praksis / Kari Dyregrov og Atle Dyregrov (red.). - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 237 s. ISBN 978-82-450-0743-5 (h.) : Nkr 386.00 DOKID: 08ug05369 Oppstilling: HIG 155.93 Dyr 20 Gjestvang, Birgitte: Ung sorg 155.937 Gjestvang, Birgitte, 1961- Ung sorg : 14 unge om døden og livet videre. - Oslo : Aschehoug, c2008. - 256 s. ISBN 978-82-03-23574-0 (h.) : Nkr 349.00 DOKID: 08ug05005 Oppstilling: HIG 155.937 Gje 21 Johansen, Vegard: Det lille kvantitative metodeheftet 300.72 Johansen, Vegard Det lille kvantitative metodeheftet. - Lillehammer : Østlandsforskning, 2007. - 48 s. - (ØF-notat ; nr 17/2007) DOKID: 08ug05398 Oppstilling: HIG q300.72 Joh 22 Ringdal, Kristen: Enhet og mangfold 300.72 Ringdal, Kristen Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode. - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl., c2007. - 502 s. ISBN 978-82-450-0569-1 (ib.) : Nkr 459.00 DOKID: 08ug05399 Oppstilling: HIG 300.72 Rin 23 Sociologiske metoder 300.72 Sociologiske metoder : fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative studier / Ole Bjerg og Kaspar Villadsen (red.). - Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2006. - 178 s. ISBN 87-593-1174-6 (h.) DOKID: 08ug05401 Oppstilling: HIG 300.72 Soc 24 Jamieson, Harry: Visual communication 302.222 Jamieson, Harry Visual communication : more than meets the eye. - Bristol : Intellect, 2007. - 132 s. ISBN 978-1-84150-141-3 (h.) DOKID: 08ug05336 Oppstilling: HIG 302.222 Jam 25 Å være på nett 303.4833 Å være på nett : kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier / Svein Østerud, Egil G. Skogseth (red.). - [Oslo] : Cappelen akademisk forl., 2008. - 295 s. ISBN 978-82-02-27895-3 (h.) : Nkr 348.00 DOKID: 08ug05270 Oppstilling: HIG 303.4833 Åvæ 26 Fugelli, Per: Nokpunktet 306.461 Fugelli, Per, 1943- Nokpunktet : essays om helse og verdighet. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 195 s. ISBN 978-82-15-01347-3 (h.) : Nkr 269.00 DOKID: 08ug05373 Oppstilling: HIG 306.461 Fug 27 Regjeringens handlingsplan 306.76 Regjeringens handlingsplan : bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner : 2009-2012 / Barne- og likestillingsdepartementet. - Oslo : Barne- og likestillingsdepartementet, 2008. - 46 s. DOKID: 08ug05397 Oppstilling: HIG q306.76 Reg 28 Regjeringen : Regjeringens eierpolitikk 338.9481 Regjeringen Regjeringens eierpolitikk. - [Oslo] : Nærings- og handelsdepartementet, [2008]. - 75 s. DOKID: 08ug05322 Oppstilling: HIG 338.9481 Reg 29 [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Hedlund, Mary-Ann: Likestillings- og diskrimineringslovene 346.012 Hedlund, Mary-Ann, 1949- Likestillings- og diskrimineringslovene : med kommentarer. - Bergen : Fagbokforl., c2008-. - b. B. 1: c2008. - 666 s. ISBN 978-82-450-0280-5 (ib.) : Nkr 898.00 DOKID: 08ug05517 Oppstilling: HIG 346.012 Hed 30 Dalrymple, Jane: Anti-oppressive practice 361 Dalrymple, Jane Anti-oppressive practice : social care and the law. - 2nd ed. - Buckingham ; Philadelphia : Open University Press, 2007. - 343 s. Finnes også som: 08083860x ISBN 0-335-21802-4 (ib.), 978-0-335-21801-1 (h.) DOKID: 08ug05429 Oppstilling: HIG 361 Dal 31 Popple, Keith: Analysing community work 361.8 Popple, Keith Analysing community work : its theory and practice. - Buckingham : Open University Press, 1995. - X, 131 s. ISBN 0-335-19408-7 (h.), 0-335-19409-5 (h.) DOKID: 08ug05430 Oppstilling: HIG 361.8 Pop 32 Garsjø, Olav: Institusjonssosiologi 362.16 Garsjø, Olav, 1955- Institusjonssosiologi : perspektiver på helse- og omsorgsinstitusjoner. - 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 235 s. ISBN 978-82-05-38620-4 (h.) DOKID: 08ug05320 Oppstilling: HIG 362.16 Gar 33 Hjem 362.16 Hjem : eldre og hjemlighet / Solveig Hauge og Frode F. Jacobsen (red.). - Oslo : Cappelen Akademisk, c2008. - 177 s. ISBN 978-82-02-28374-2 (h.) DOKID: 08ug05276 Oppstilling: HIG 362.16 Hje 34 Rehabilitering 362.178 Rehabilitering : teori & praksis / redaktion: Liselotte Jensen, Lotte Petersen & Gitte Stokholm. - København : FADL's Forlag, c2007. - 326 s. ISBN 978-87-7749-442-0 (h.) DOKID: 08ug04191 Oppstilling: HIG 362.178 Reh 35 Skåden, Magne: I míne drømmer åpnes hus! 362.19683 Skåden, Magne, 1977- I míne drømmer åpnes hus! : fablisert møte mellom hjerneskade og helsevesen. - [Evenskjær] : Skániid girjie, 2008. - 80 s. ISBN 978-82-91973-26-5 (ib.) DOKID: 08ug05368 Oppstilling: HIG 362.19683 Skå 36 Heroin (Vol. 22:3 av: Medisinsk informasjon 362.293 Heroin / ansvarlig redaktør Atle Fretheim ; bidragsytere: Ellen J. Amundsen, Gorm Are Grammeltvedt og Ingeborg Rossow. - Oslo : Medlex, 2008. - 31 s. - (Medisinsk informasjon ; årg. 22(2008)nr. 3) ISBN 978-82-7841-552-8 (h.) DOKID: 08ug05441 Oppstilling: HIG 362.293 Her 37 Borg, Elin: Holdninger til funksjonshemmede i Norge 1999-2005 362.4 Borg, Elin Holdninger til funksjonshemmede i Norge 1999-2005. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2008. - 35 s. - (NOVA notat ; nr 4/08) ISBN 978-82-7894-312-0 (h.) DOKID: 08ug05449 Oppstilling: HIG 362.4 Bor 38 Daatland, Svein Olav: Aldring som provokasjon 362.6 Daatland, Svein Olav, 1946- Aldring som provokasjon : tekster om aldring og samfunn. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 216 s. ISBN 978-82-450-0785-5 (h.) : Nkr 335.00 DOKID: 08ug05331 Oppstilling: HIG 362.6 Daa 39 Elster, Ellen: Eldre og medvirkning 362.6 Elster, Ellen Eldre og medvirkning : også eldre har sko som trykker-. - Oslo : Kommuneforl., 2001. - 114 s. ISBN 82-446-0778-5 (h.) DOKID: 08ug05475 Oppstilling: HIG Pensum 362.6 Els DOKID: 08ug05474 Oppstilling: HIG Pensum 362.6 Els 40 Pritchard, Colin: The child abusers 362.76 Pritchard, Colin The child abusers : research and controversy. - Maidenhead : Open University Press, 2004. - XII, 221 s.Finnes også som: 071424377 ISBN 0-335-21033-3 (ib.), 0-335-21032-5 (h.) DOKID: 08ug05431 Oppstilling: HIG 362.76 Pri 41 Christiansen, Kikkan Ustvedt: Mødregrupper - et tilbakeblikk 362.83 Christiansen, Kikkan Ustvedt Mødregrupper - et tilbakeblikk : en oppfølgingsstudie av deltakere i mødregrupper. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2008. - 86 s. - (NOVA rapport ; 14/2008) ISBN 978-82-7894-290-1 (h.) DOKID: 08ug05451 Oppstilling: HIG 362.83 Chr 42 Danielsen, Kirsten: Flytting i nytt land 363.596 Danielsen, Kirsten Flytting i nytt land : flyktningers bosetting og flytting på 2000-tallet. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2008. - 125 s. - (NOVA rapport ; 13/2008)Finnes også som: 082722293 ISBN 978-82-7894-289-5 (h.) DOKID: 08ug05450 Oppstilling: HIG 363.596 Dan 43 Justis- og politidepartementet : Straff som virker 364.6 Justis- og politidepartementet Straff som virker : mindre kriminalitet - tryggere samfunn. - [Oslo] : Justis- og politidepartementet, [2008]. - 63 s. DOKID: 08ug05329 Oppstilling: HIG 364.6 Jus 44 Strandberg, Leif: Vygotsky i praksis 370.15 Strandberg, Leif Vygotsky i praksis : blant pugghester og fuskelapper. - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2008. - 226 s. ISBN 978-82-05-38335-7 (h.) DOKID: 08ug05278 Oppstilling: HIG 370.15 Str 45 Christensen, Clayton M.: Disrupting class 371.3 Christensen, Clayton M. Disrupting class : how disruptive innovation will change the way the world learns. - New York : McGraw-Hill, c2008. - XIII, 238 s. ISBN 978-0-07-1592062 (ib.), 0-07-159206-7 (ib.) DOKID: 08ug05417 Oppstilling: HIG 371.3 Chr 46 Allen, Michael W.: Michael Allen's guide to e-learning 371.334 Allen, Michael W. Michael Allen's guide to e-learning : building interactive, fun, and effective learning programs for any company. - Hoboken, N.J. : John Wiley, c2003. - XXX, 326 s. ISBN 0-471-20302-5 (h.) DOKID: 08ug05300 Oppstilling: HIG Pensum 371.334 All 47 Engenes, Eva Margareta: Fra vegring til mestring 371.9144 Engenes, Eva Margareta, 1945- Fra vegring til mestring : hvordan hjelpe den voksne eleven med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid. - Gjøvik : Øverby kompetansesenter, 2007. - 115 s. - (Statped skriftserie ; nr. 52) ISBN 978-82-90847-26-0 (h.) DOKID: 08ug05508 Oppstilling: HIG q371.9144 Eng DOKID: 08ug05509 Oppstilling: HIG q371.9144 Eng 48 Digitale utfordringer (Vol. 2007:6 av: Rapport (Høgskolen i Bergen) 378.17 Digitale utfordringer : hvordan fremme læring gjennom fellesskap på nett? : rapport fra Nettverksuniversitetets konferanse ved Høgskolen i Bergen 13.-14. mars 2007. - Bergen : Høgskolen i Bergen, 2007. - 185 s. - (Skiftserien ; nr 6 - 2007) ISBN 978-82-7709-098-6 (h.) DOKID: 08ug05065 Oppstilling: HIG 378.17 Dig 49 Concise Oxford English dictionary 423 Concise Oxford English dictionary / edited by Catherine Soanes, Angus Stevenson. - 11th ed., revised. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XX, 1708 s. ISBN 978-0-19-929634-7 (ib.), 0-19-929634-0 (ib.), 978-0-19-929635-4 (ib.), 0-19-929635-9 (ib.) DOKID: 08ug05477 Oppstilling: HIG Ref 423 Con 50 Engelsk blå ordbok 423 Engelsk blå ordbok : engelsk-norsk/norsk-engelsk / [hovedredaksjon: Petter Henriksen og Vibecke C.D. Haslerud]. - Oslo : Kunnskapsforl., 2001. - 1280, LX, 976 s.Finnes også som: 060049790 ISBN 82-573-1303-3 (ib.) DOKID: 06ug00770 Oppstilling: HIG Ref 423 Eng 51 Oxford dictionary of English 423 Oxford dictionary of English. - 2nd ed., rev. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XXI, 2088 s. ISBN 978-0198610571 (ib.) DOKID: 08ug05476 Oppstilling: HIG Ref 423 Oxf 52 Kolman, Bernhard: Discrete mathematical structures 510.285 Kolman, Bernhard Discrete mathematical structures. - 6th. - Upper Saddle River : Pearson Education, 2008. - 522 s. ISBN 9780132078450 (h.) DOKID: 08ug05334 Oppstilling: HIG 510.285 Kol 53 Triola, Mario F.: Elementary statistics 519.5 Triola, Mario F. Elementary statistics : with multimedia study guide. - Boston : Addison Wesley, 2007. - XXXIV, 868 s. ISBN 9780321460929 (ib.) DOKID: 08ug05205 Oppstilling: HIG q519.5 Tri 54 Nordling, Carl: Physics handbook 530.02 Nordling, Carl Physics handbook : for science and engineering. - 7th ed. - Lund : Studentlitteratur, 2004. - 499 s. ISBN 91-44-03152-1 (h.) DOKID: 08ug04971 Oppstilling: HIG Ref 530.02 Nor 55 National Research Council (U.S.) Board on Physics and Astronomy. Committee on CMMP 2010 : Condensed- 530.41 National Research Council (U.S.). Board on Physics and Astronomy. Committee on CMMP 2010 Condensed-matter and materials physics : the science of the world around us. - Washington, D.C. : National Academies Press, 2007. - XIX, 284 s. ISBN 9780309109697 (h.), 9780309109703 DOKID: 08ug05420 Oppstilling: HIG 530.41 Nat 56 CRC handbook of chemistry and physics 540.212 CRC handbook of chemistry and physics : a ready-reference book of chemical and physical data / editor-in-chief: David R. Lide. - 88th ed., 2007-2008. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2008. - 1 b. (flere pag.). ISBN 978-0-8493-0488-0 (ib.) DOKID: 08ug05350 Oppstilling: HIG Ref 540.212 Crc 57 Medicinske fag 610 Medicinske fag / Vibeke von der Lieth ... [et al.]. - 2. udg. - København : Munksgaard, 2008. - 480 s. ISBN 9788762808089 (h.) DOKID: 08ug05419 Oppstilling: HIG 610 Med 58 Evidensbaseret praksis 610.73072 Evidensbaseret praksis / Rob Herbert ... [et al.]. - København : Munksgaard Danmark, 2008. ISBN 978-87-628-0834-8 (h.) DOKID: 08ug05442 Oppstilling: HIG 610.73072 Evi 59 Vårdvetenskap och hermeneutik (Vol. 3 av: Gryning 610.73072 Gryning / [redigert av] Katie Eriksson, Unni Å. Lindström. - Vasa : Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, 2000- . - 3 b. III: Vårdvetenskap och hermeneutik. 2007. - 108, [8] s. ISBN 978-952-12-1975-7 (h.) DOKID: 08ug04995 Oppstilling: HIG 610.73072 Gry 60 Hyldig, Jette: Sundhedsfremme og forebyggelse 613 Hyldig, Jette Sundhedsfremme og forebyggelse : en teoretisk bog til det praktiske arbejde. - Københanv : Munkgsgaard, c2008. - 164 s. ISBN 978-87-628-0780-8 (h.) DOKID: 08ug05303 Oppstilling: HIG 613 Hyl 61 Blomhoff, Rune: Antioksidanter 613.28 Blomhoff, Rune, 1955- Antioksidanter : den sanne historien. - Oslo : Kagge, c2008. - 160 s. ISBN 978-82-489-0831-9 (ib.) : Nkr 228.00 DOKID: 08ug05325 Oppstilling: HIG 613.28 Blo 62 Reisen til helseland 614 Reisen til helseland : propaganda i folkehelsens tjeneste / Kari Tove Elvbakken og Dag Stenvoll (red.). - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 206 s. ISBN 978-82-450-0758-9 (h.) : Nkr 319.00 DOKID: 08ug05377 Oppstilling: HIG 614 Rei 63 Myskja, Audun: Blomstermedisin 615.32 Myskja, Audun, 1953- Blomstermedisin : til vekst og helbredelse. - Oslo : Noras ark, c2007. - 285 s. ISBN 978-82-7979-053-2 (h.) DOKID: 08ug05375 Oppstilling: HIG 615.32 Mys 64 Myskja, Audun: På vei mot en integrert medisin 615.5 Myskja, Audun, 1953- På vei mot en integrert medisin : en innføring i komplementær og alternativ behandling. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 310 s. ISBN 978-82-450-0240-9 (h.) : Nkr 325.00 DOKID: 08ug05378 Oppstilling: HIG 615.5 Mys 65 Medisinsk mikrobiologi 616.01 Medisinsk mikrobiologi / Miklos Degré, Berit Hovig, Halvor Rollag, (red):[illustrasjoner: Karl F. Kaltenborn, Kari C. Toverud]. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 803 s. ISBN 978-82-05-31590-7 (ib.) DOKID: 07ug02643 Oppstilling: HIG 616.01 Med 66 Magnusson, Stefan: Långvarig smärta 616.0472 Magnusson, Stefan Långvarig smärta : behandling och rehabilitering. - Lund : Studentlitteratur, c2008. - 194 s. ISBN 978-91-44-05051-5 (h.) DOKID: 08ug05374 Oppstilling: HIG 616.0472 Mag 67 Almen patologi 616.07 Almen patologi : teori og praksis / redaktion, Claus Fenger ... [et al.]. - 2. udg. - København : FADL, 2005. - 402 s. ISBN 87-7749-405-9 (ib.) DOKID: 08ug04990 Oppstilling: HIG 616.07 Alm 68 Shellock, Frank G: Reference manual for magnetic resonance safety, implants a 616.07548 Shellock, Frank G Reference manual for magnetic resonance safety, implants and devices : 2008. - Los Angeles, LA : Biomedical Research Publishing Group, 2008. - 577 s. ISBN 978-0974641041 (h.) DOKID: 08ug05349 Oppstilling: HIG 616.07548 She 69 Brambs, Hans-Juergen: Gastrointestinal imaging 616.0757 Brambs, Hans-Juergen Gastrointestinal imaging. - Stuttgart : Thieme, c2008. - viii, 261 s. (Direct diagnosis in Radiology) ISBN 978-3-13-145101-9 (h.), 978-1-60406-040-9 (h.) DOKID: 08ug05357 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Bra 70 Radiologi 616.0757 Radiologi / redaktion: Peter Aspelin, Holger Pettersson. - Lund : Studentlitteratur, 2008. - 848 s. ISBN 978-91-44-03887-2 (ib.) DOKID: 08ug05376 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Rad 71 Urogenital imaging 616.0757 Urogenital imaging / Bernd Hamm...[et al.]. - Stuttgart : Thieme, 2008. - VIII, 251 s. (Direct diagnosis in radiology) ISBN 978-3-13-145151-4 (h.) DOKID: 08ug05355 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Uro 72 Kendrick, Malcolm: Det store kolesterolbedraget 616.1 Kendrick, Malcolm Det store kolesterolbedraget. - Oslo : Lille Måne, c2008. - 267 s. ISBN 978-82-92605-60-8 (ib.) : Nkr 329.00 DOKID: 08ug05436 Oppstilling: HIG 616.1 Ken 73 Blomhoff, Rune: Hjelp, jeg har fått høyt blodtrykk 616.13 Blomhoff, Rune, 1955- Hjelp, jeg har fått høyt blodtrykk : hva nå?. - [Oslo] : Birkeland Publications, 2007. - 144 s. ISBN 978-82-997423-1-3 (h.) : Nkr 250.00 DOKID: 08ug05381 Oppstilling: HIG 616.13 Blo 74 Møllehave, Inge: Fibromyalgi 616.74 Møllehave, Inge Fibromyalgi : en dysfunktion i centralnervesystemet. - København : Frydenlund, 2008. - 115 s. ISBN 978-87-7887-626-3 (h.) DOKID: 08ug05394 Oppstilling: HIG 616.74 Møl 75 Personlighedsforstyrrelser 616.858 Personlighedsforstyrrelser / redigeret af Erik Simonsen. - København : Psykiatrifonden, 2008. - 444 s. ISBN 978-87-90420-62-8 (h.) DOKID: 08ug05305 Oppstilling: HIG 616.858 Per 76 Holmgren, Anette: Terapifortællinger 616.8914 Holmgren, Anette Terapifortællinger : narrativ terapi i praksis. - Virum : Dansk psykologisk forlag, 2008. - 264 s. ISBN 978-87-7706-539-2 (h.) DOKID: 08ug05370 Oppstilling: HIG 616.8914 Hol 77 Oestrich, Irene Henriette: Livskundskab og modstandskraft 616.8914 Oestrich, Irene Henriette Livskundskab og modstandskraft. - [Virum] : Dansk Psykologisk Forlag, 2008. - 292 s. ISBN 978-87-7706-249-0 (h.) DOKID: 08ug05372 Oppstilling: HIG 616.8914 Oes 78 Berge, Christian: I kampens hete 616.994 Berge, Christian, 1973- I kampens hete : og kreften er ennå ikke overvunnet. - Trondheim : Communicatio forl., 2008. - 202 s. ISBN 978-82-92400-39-5 (ib.) : Nkr 299.00 DOKID: 08ug05324 Oppstilling: HIG 616.994 Ber 79 Håtun, Anbjørg Sætre: Livslyst 616.99449 Håtun, Anbjørg Sætre, 1972- Livslyst : om å møte og mestre motgang. - Oslo : Aschehoug, 2008. - 214 s. ISBN 978-82-03-23634-1 (ib.) : Nkr 399.00 DOKID: 08ug05326 Oppstilling: HIG 616.99449 Håt 80 Falck Larsen, Claus: Traumatologi 617.1 Falck Larsen, Claus Traumatologi. - København : Munksgaard, c2008. - 512 s. ISBN 978-87-628-0601-6 (ib.), 87-628-0601-7 (ib.) DOKID: 08ug05274 Oppstilling: HIG 617.1 Fal 81 Traumesystem i Norge 617.1 Traumesystem i Norge : forslag til organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter : innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av de regionale helseforetakene. - Hamar : Helse Øst, 2006. - 78 s. DOKID: 08ug05519 Oppstilling: HIG 617.1 Tra 82 Sykepleie og oral helse 617.6 Sykepleie og oral helse : guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt / Tiril Willumsen ... [et al.]. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 99 s. ISBN 978-82-05-37995-4 (spiralrygg) DOKID: 08ug05277 Oppstilling: HIG 617.6 syk 83 Fischer, Uwe: Breast imaging 618.1907572 Fischer, Uwe Breast imaging. - Stuttgart ; New York : Thieme, c2008. - VII, 246 s. (Direct diagnosis in radiology) ISBN 978-3-13-145121-7 (h.) DOKID: 08ug05354 Oppstilling: HIG Ressurs 618.1907572 Fis 84 Hashimoto, Beverly E.: Practical digital mammography 618.1907572 Hashimoto, Beverly E. Practical digital mammography. - New York : Thieme, c2008. - XII, 207 s. ISBN 978-1-58890-620-5 (ib.), 978-3-13-148041-5 (ib.) DOKID: 08ug05356 Oppstilling: HIG Ressurs q618.1907572 Has 85 Obstetrik 618.2 Obstetrik / Henrik Hagberg, Karel Marsál, Magnus Westgren. - [Lund] : Studentlitteratur, 2008. - 768 s. ISBN 978-91-44-00731-1 (ib.) DOKID: 08ug05380 Oppstilling: HIG 618.2 Obs 86 Grøholt, Berit: Lærebok i barnepsykiatri 618.9289 Grøholt, Berit, 1942- Lærebok i barnepsykiatri. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 499 s. ISBN 978-82-15-01355-8 (ib.) : Nkr 499.00 DOKID: 08ug05371 Oppstilling: HIG 618.9289 Grø 87 Wetterberg, Peter: Demenshåndboken 618.9768983 Wetterberg, Peter, 1958- Demenshåndboken. - [3. rev. utg.]. - Lysaker : Pfizer, [2007]. - 130 s. ISBN 978-82-997621-1-3 (h.) DOKID: 08ug05379 Oppstilling: HIG 618.9768983 Wet 88 Dieter, George E.: Engineering design 620.0042 Dieter, George E. Engineering design. - 4th ed. - Boston : McGraw-Hill, 2009. - XXIV, 827, [34] s. ISBN 978-007-126341-2 (h.), 007-126341-1 (h.) DOKID: 08ug05321 Oppstilling: HIG 620.0042 Die 89 Alfredsson, Alf: Elkraft 621.31 Alfredsson, Alf Elkraft. - Stockholm : Liber, 2000. - 416 s. ISBN 9789147015498 (h.) DOKID: 08ug05183 Oppstilling: HIG 621.31 Alf 90 Wizelius, Tore: Vindkraft i teori och praktik 621.312136 Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik. - 2.utg. - Lund : Studentlitteratur, c2007. - 399 s. ISBN 978-91-44-02660-2 (h.) DOKID: 08ug05281 Oppstilling: HIG 621.312136 Wiz 91 Boylestad, Robert L.: Introductory circuit analysis 621.3192 Boylestad, Robert L. Introductory circuit analysis. - 11th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2007. - XVI, 1156 s. ISBN 0-13-198826-3 (h.) DOKID: 08ug05433 Oppstilling: HIG q621.3192 Boy 92 Floyd, Thomas L.: Electronics fundamentals 621.3815 Floyd, Thomas L. Electronics fundamentals : circuits, devices, and applications. - 7th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education, c2007. - XV, 1040 s. ISBN 0-13-199585-5 (h.) DOKID: 08ug05464 Oppstilling: HIG q621.3815 Flo 93 Gardner, Floyd M.: Phaselock techniques 621.3815 Gardner, Floyd M. Phaselock techniques. - 3rd ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2005. - XXII, 425 s. ISBN 978-0-471-43063-6 (ib.), 0-471-43063-3 (ib.) DOKID: 08ug05466 Oppstilling: HIG 621.3815 Gar 94 Mano, M. Morris: Digital design 621.3815 Mano, M. Morris Digital design. - 4th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2007. - XV, 608 s. ISBN 0-13-198924-3 (ib.), 9780132340434 (h.) DOKID: 08ug05463 Oppstilling: HIG 621.3815 Man 95 Proakis, John G.: Digital communications 621.382 Proakis, John G. Digital communications. - 5th ed. - Boston : McGraw-Hill, 2008. - XVIII, 1150 s. ISBN 978-007-126378-8 (h.), 007-126378-0 (h.) DOKID: 08ug05437 Oppstilling: HIG 621.382 Pro 96 Chiueh, Tzi-Dar: OFDM baseband receiver design for wireless communications 621.384 Chiueh, Tzi-Dar, 1960 OFDM baseband receiver design for wireless communications. - Singapore ; Hoboken, NJ : John Wiley and Sons (Asia), c2007. - XIII, 258 s. ISBN 9780470822340 (ib.) DOKID: 08ug05343 Oppstilling: HIG 621.384 Chi 97 IST Mobile and Wireless Communications Summit : Advances in Mobile and Wireless Communications 621.384 IST Mobile and Wireless Communications Summit (16th : 2007 : Budapest, Hungary) Advances in Mobile and Wireless Communications : Views of the 16th IST Mobile and Wireless Communication Summit. - Berlin : Springer, 2008. - 407 s. ISBN 978-3540790402 (ib.) DOKID: 08ug05347 Oppstilling: HIG 621.384 Ist 98 Hjelm, Johan: Why IPTV 621.3881 Hjelm, Johan Why IPTV : interactivity, technologies and services. - Chichester : Wiley, 2008. - 384 s. ISBN 9780470998052 (h.) DOKID: 08ug05342 Oppstilling: HIG 621.3881 Hje 99 Digital systems and applications (del av: The Computer engineering handbook 621.39 The Computer engineering handbook / edited by Vojin G. Oklobdzija. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, c2008. - 2 b. (Computer engineering series) ISBN 978-0-8493-8600-8 (set.) ( ib.), 0-8493-8600-4 (set.) ( ib.) - Digital systems and applications. c2008. - 1 b. (flere pag.). ISBN 978-0-8493-8619-0 (ib.), 0-8493-8619-5 (ib.) DOKID: 08ug05528 Oppstilling: HIG 621.39 Com 100 Digital design and fabrication (del av: The Computer engineering handbook 621.39 The Computer engineering handbook / edited by Vojin G. Oklobdzija. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, c2008. - 2 b. (Computer engineering series) ISBN 978-0-8493-8600-8 (set.) ( ib.), 0-8493-8600-4 (set.) ( ib.) - Digital design and fabrication. c2008. - 1 b. (flere pag.). ISBN 978-0-8493-8602-2 (ib.) DOKID: 08ug05527 Oppstilling: HIG 621.39 Com 101 The Computer engineering handbook 621.39 The Computer engineering handbook / edited by Vojin G. Oklobdzija. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, c2008. - 2 b. (Computer engineering series) ISBN 978-0-8493-8600-8 (set.) ( ib.), 0-8493-8600-4 (set.) ( ib.) DOKID: 08ug05472 Oppstilling: HIG 621.39 Com 102 Standard Norge : Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 624.0218 Standard Norge Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt = Simplified Norwegian building- and civil engineering contract. - Lysaker : Standard Norge, 2006. - 15 s. (Norsk standard ; NS 8406) DOKID: 08ug05315 Oppstilling: HIG Ref q624.0218 Sta 103 McCormac, Jack C.: Structural analysis 624.17 McCormac, Jack C. Structural analysis : using classical and matrix methods. - 4th ed. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2007. - XXVI, 584 s. ISBN 978-0-470-03608-2 (ib.), 0-470-03608-7 (ib.) DOKID: 08ug05485 Oppstilling: HIG 624.17 Mcc 104 Autonomous mobile robots 629.89 Autonomous mobile robots : sensing, control, decision-making, and applications / [edited by] Shuzhi Sam Ge, Frank L. Lewis. - Boca Raton, FL : CRC/Taylor & Francis, 2006. - XXI, 709 s. (Control engineering; 22) ISBN 9780849337482 (ib.) DOKID: 08ug05467 Oppstilling: HIG 629.89 Aut 105 Lewis, Frank L.: Robot manipulator control 629.89 Lewis, Frank L. Robot manipulator control : theory and practice. - 2nd ed. - New York : Marcel Dekker, c2004. - XVII, 614 s. (Control engineering ; 16) Finnes også som: 071035257 ISBN 0-8247-4072-6 (ib.) DOKID: 08ug05470 Oppstilling: HIG 629.89 Lew 106 Murray, Richard M.: A mathematical introduction to robotic manipulation 629.89 Murray, Richard M. A mathematical introduction to robotic manipulation. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, c1994. - XIX, 456 s. ISBN 0-8493-7981-4 (ib.) DOKID: 08ug05468 Oppstilling: HIG 629.89 Mur 107 Sahin, Ferat: Practical and experimental robotics 629.89 Sahin, Ferat Practical and experimental robotics. - Boca Raton, Fla. : CRC Press, c2008. - XXI, 439 s. ISBN 978-1-4200-5909-0 (ib.), 1-4200-5909-2 (ib.) DOKID: 08ug05469 Oppstilling: HIG 629.89 Sah 108 Skou Jensen, Lene: Amming 649.33 Skou Jensen, Lene Amming : få en god start. - Oslo : Aschehoug, c2008. - 144 s. ISBN 978-82-03-23636-5 (h.) : Nkr 249.00 DOKID: 08ug05323 Oppstilling: HIG 649.33 SKO 109 Solem, Per Erik: Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft 658.3008 Solem, Per Erik, 1944- Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft. - Oslo : Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, c2008. - 122 s. - (NOVA rapport ; 12/2008) ISBN 978-82-7894-288-8 (h.) DOKID: 08ug05448 Oppstilling: HIG 658.3008 Sol 110 Haugen, Trond: Lure ledere 658.314 Haugen, Trond Lure ledere : begeistringsledere skaper vinnere og enestående resultater. - [Oslo] : Hegnar media, 2008. - 278 s. ISBN 978-82-7146-201-7 (ib.) : Nkr 389.00 DOKID: 08ug05192 Oppstilling: HIG 658.314 Hau 111 Westhagen, Harald: Prosjektarbeid 658.404 Westhagen, Harald Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse. - 6. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 352 s. ISBN 978-82-05-38361-6 (h.) DOKID: 08ug05427 Oppstilling: HIG Pensum 658.404 Wes DOKID: 08ug05279 Oppstilling: HIG Pensum 658.404 Wes DOKID: 08ug05428 Oppstilling: HIG Pensum 658.404 Wes 112 Neumeier, Marty: The brand gap 658.827 Neumeier, Marty The brand gap : how to bridge the distance between business strategy and design : a whiteboard overview. - Rev. ed. - Berkekley, Calif. : New Riders, c2006. - 194 s. ISBN 0-321-34810-9 (h.) DOKID: 08ug05362 Oppstilling: HIG 658.827 Neu 113 Wheeler, Alina: Designing brand identity 658.827 Wheeler, Alina Designing brand identity : a complete guide to creating, building and maintaining strong brands. - 2nd ed. - Hoboken, N.J. : John Wiley, c2006. - VII, 280 s. ISBN 0-471-74684-3 (ib.) DOKID: 08ug05361 Oppstilling: HIG q658.827 Whe 114 Besslich, Susanne: Register zum Gutenberg-Jahrbuch 1976-1986 686.2 Besslich, Susanne Register zum Gutenberg-Jahrbuch 1976-1986 : Autorenverzeichnis, Personen-, Orts- und Sachregister : mit einem Anhang: Typographisches Register zu den Gutenberg-Jahrbüchern. - Mainz : Gutenberg-Gesellschaft, 1989. - 58 s. ISBN 3775540024 (ib.) DOKID: 08ug05426 Oppstilling: HIG q686.2 Gut 115 Janssen, Frans: Technique and design in the history of printing 686.2 Janssen, Frans Technique and design in the history of printing : 26 essays. - 'tGoy-Houten : HES & De Graaf, 2004. - 380 s. ISBN 90-6194-289-6 (ib.) DOKID: 08ug05411 Oppstilling: HIG 686.2 Jan 116 Burnhill, Peter: Type spaces 686.224 Burnhill, Peter Type spaces : in-house norms in the typography of Aldus Manutius. - London : Hyphen Press, 2003. - 143 s. ISBN 0-907259-19-7 (h.) DOKID: 08ug05292 Oppstilling: HIG 686.224 Bur 117 Font 686.224 Font : the sourcebook / Nadine Käthe Monem (editor). - London : Black Dog Publishing London, 2008. - 319 s. ISBN 978-1906155414 (h.) DOKID: 08ug05346 Oppstilling: HIG 686.224 Fon 118 Phillips, Arthur: Computer peripherals and typesetting 686.224 Phillips, Arthur Computer peripherals and typesetting : a study of the man - machine interface incorporating a survey of computer peripherals and typographic composing equipment. - London : Her Majesty's stationery office, 1968. - XXVI, 672 s., ill.fig. tab. DOKID: 08ug05415 Oppstilling: HIG 686.224 Phi 119 Sutton, James: An atlas of typeforms 686.224 Sutton, James An atlas of typeforms. - London : Lund Humphries, 1968. - 122 p. (4 fold.) of illus., facsims. DOKID: 08ug05393 Oppstilling: HIG q686.224 Sut 120 Godfrey, Jason: The best of brochure design 686.2252 Godfrey, Jason The best of brochure design : 9. - Beverly, Mass : Rockport Publ., 2006. - 240 s. ISBN 9781592532827 (ib.) DOKID: 08ug05408 Oppstilling: HIG q686.2252 God 121 Hagentoft, Carl-Eric: Vandrande fukt, strålande värme 690.2 Hagentoft, Carl-Eric Vandrande fukt, strålande värme : så fungerar hus. - [Lund] : Studentlitteratur, c2002. - 200 s. ISBN 91-44-04218-3 (ib.) DOKID: 08ug05070 Oppstilling: HIG 690.2 Hag 122 Norges standardiseringsforbund : Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 692.0218 Norges standardiseringsforbund Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. - 2. utg. - Oslo : NSF, 1994. - 19 s. DOKID: 08ug05454 Oppstilling: HIG Ref q692.0218 Nor 123 Norges standardiseringsforbund : Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt 692.0218 Norges standardiseringsforbund Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. - 1. utg. - Oslo : NSF, 1987. - 4 s. DOKID: 08ug05440 Oppstilling: HIG Ref q692.0218 Nor 124 Standard Norge : Norsk bygge- og anleggskontrakt 692.0218 Standard Norge Norsk bygge- og anleggskontrakt = Norwegian building and civil engineering contract. - Lysaker : Standard Norge, 2008. - 32 s. (Norsk standard ; NS 8405:2008) DOKID: 08ug05314 Oppstilling: HIG Ref q692.0218 Sta 125 Standard Norge : Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygg 692.0218 Standard Norge Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider = Norwegian contract for sub-contracts conserning the execution of building and civil engineering works. - Lysaker : Standard Norge, 2008. - 40 s. (Norsk standard ; NS 8415:2008) DOKID: 08ug05317 Oppstilling: HIG Ref q692.0218 Sta 126 Standard Norge : Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførel 692.0218 Standard Norge Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge-og anleggsarbeider = Simplified norwegian contract for sub-contracts conserningthe execution of building and civil engineering works. - Lysaker : Standard Norge, 2008. - 18 s. (Norsk standard ; NS 8416:2008) DOKID: 08ug05318 Oppstilling: HIG Ref q692.0218 Sta 127 Standard Norge : Bygningsdeltabell 692.0218 Standard Norge Bygningsdeltabell = Table of building elements. - 3. utg. - Oslo : Standard Norge, 2006. - 33 s. (Norsk Standard ; NS 3451) DOKID: 08ug05481 Oppstilling: HIG Ref q692.0218 Sta 128 Figursamling 693.8 Figursamling : byggebransjens våtromsnorm / [redaksjon: Nan Karlsson og Solveig Øyri]. - Oslo : Fagrådet for våtrom : SINTEF byggforsk, 2008. - 269 s. (noen fold.). ISBN 978-82-536-1032-0 (spiralrygg) DOKID: 08ug05421 Oppstilling: HIG Ref 693.8 Fig 129 Larsen, Peter: Kunsten å lese bilder 701.1 Larsen, Peter, 1943- Kunsten å lese bilder. - Oslo : Spartacus, c2008. - 448 s. ISBN 978-82-430-0393-4 (ib.) : Nkr 398.00, 978-82-430-0464-1 DOKID: 08ug05518 Oppstilling: HIG 701.1 Lar 130 Økland, Einar: Damsleth 741.092 Økland, Einar, 1940- Damsleth : han teikna for Norge. - Bergen : Vigmostad & Bjørke, 2008. - 256 s. ISBN 978-82-419-0417-2 (ib.) : Nkr 398.00 DOKID: 08ug05345 Oppstilling: HIG q741.902 Økl 131 Barnard, Malcolm: Graphic design as communication 741.6 Barnard, Malcolm Graphic design as communication. - London : Routledge, 2005. - XI, 196 s. ISBN 0-415-27812-0 (ib.), 0-415-27813-9 (h.) DOKID: 08ug05364 Oppstilling: HIG 741.6 Bar 132 Exhibition graphics 741.6 Exhibition graphics : ticket, flyer, DM, invitation, catalog, poster ... - Tokyo : Pie Books, 2005. - 155 s. ISBN 9784894443872(feil ISBN) (h.), 9784894443877 (h.) DOKID: 08ug05406 Oppstilling: HIG q741.6 Exh 133 Gerstner, Karl: Karl Gerstner 741.6 Gerstner, Karl Karl Gerstner : Rückblick auf sieben Kapitel konstruktive Bilder. Etc. - Ostfildern : Hatje Cantz, 2003. - 255 s. ISBN 3-7757-9151-5 (ib.) DOKID: 08ug05453 Oppstilling: HIG q741.6 Ger 134 Heller, Steven: Illustration 741.6 Heller, Steven Illustration : a visual history. - New York : HNA Books, 2008. - 272 s. ISBN 978-0810972841 (ib.) DOKID: 08ug05413 Oppstilling: HIG q741.6 Hel 135 Designing magazines 741.65 Designing magazines : inside periodical design, redesign, and branding / edited by Jandos Rothstein. - New York, NY : Allworth Press, c2007. - 197 s. ISBN 9781581154993 (h.), 1581154992 (h.) DOKID: 08ug05363 Oppstilling: HIG q741.65 Rot 136 Miedzynarodowe Biennale Plakatu : 20 Miedzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2006 741.65 Miedzynarodowe Biennale Plakatu (20 : 2006 : Warszawa) 20 Miedzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2006 : 40 lat istniena biennale : [1996-2006] = 20th International Poster Biennale, Warsaw 2006 : 40 years of biennale : [1996-2006]. - Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2006. - 303 s. ISBN 83-7100-383-8 (h.) DOKID: 08ug05446 Oppstilling: HIG q741.65 Mie 137 The Best of newspaper design 28 741.65 The Best of newspaper design 28 : the 2006 creative competition of the Society for News Design. - North Kingstown, R.I. : Society for News Design, 2007. - 384 s. ISBN 978-1592533763 (ib.) DOKID: 08ug05478 Oppstilling: HIG q741.65 Bes 138 Norske plateomslag 741.66 Norske plateomslag : et tilbakeblikk på norsk musikks utseende / red. Magnus Andersen Bettum. - [Høvik] : Lundesgaard forl., c2008. - 255 s. ISBN 978-82-997473-5-6 (ib.) : Nkr 349.00 DOKID: 08ug05435 Oppstilling: HIG 741.66 Nor 139 Aulich, James: War posters 741.67 Aulich, James War posters : weapons of mass communication. - London : Thames & Hudson, 2007. - 256 s. ISBN 978-0-500-25141-6 (ib.) DOKID: 08ug05338 Oppstilling: HIG q741.67 Aul 140 Bonnell, Victoria E.: Iconography of power 741.67 Bonnell, Victoria E. Iconography of power : Soviet political posters under Lenin and Stalin. - Berkeley, Calif. : University of California Press, 1999. - XXII, 363 s. (Studies on the history of society and culture ; 27) ISBN 0-520-22153-2 DOKID: 08ug05358 Oppstilling: HIG 741.67 Bon 141 Heller, Steven: Iron fists 741.67 Heller, Steven Iron fists : branding the 20th century totalitarian state. - London : Phaidon Press, 2008. - 223 s. ISBN 978-0-7148-4846-4 (ib.) DOKID: 08ug05443 Oppstilling: HIG q741.67 Hel 142 Lafont, Maria: Soviet posters 741.67 Lafont, Maria Soviet posters : the Sergo Grigorian collection. - Munich : Prestel, 2007. - 285 s. ISBN 3791337521 (h.) DOKID: 08ug05359 Oppstilling: HIG 741.67 Laf 143 Miedzynarodowe Biennale Plakatu : 21 Miedzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2008 741.67 Miedzynarodowe Biennale Plakatu (21 : 2008 : Warszawa) 21 Miedzynarodowe Biennale Plakatu, Warszawa 2008 = 21th International Poster Biennale, Warsaw 2008. - Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2008. - 343 s. ISBN 978-83-7100-873-3 (h.) DOKID: 08ug05447 Oppstilling: HIG q741.67 Mie 144 Ward, Alex: Power to the people 741.67 Ward, Alex Power to the people : early Soviet propaganda posters in the Israel Museum, Jerusalem. - Jerusalem : The Israel Museum ; Burlington : Ashgate, 2007. - 165 s. ISBN 978-0853319818 (ib.) DOKID: 08ug05360 Oppstilling: HIG q741.67 War 145 Design research now 745.2 Design research now : essays and selected projects / Ralf Michel (ed.) ; [translation from German into English: Robin Benson]. - Basel : Birkhäuser, c2007. - 254 s. ISBN 978-3-7643-8471-5 (ib.) DOKID: 08ug05365 Oppstilling: HIG q745.2 Des 146 Frascara, Jorge: User-centred graphic design 745.2 Frascara, Jorge User-centred graphic design : mass communication and social change. - London : Taylor & Francis, c1997. - xi, 147 s. ISBN 0-7484-0672-7 DOKID: 08ug05293 Oppstilling: HIG 745.2 Fra 147 Design dictionary 745.203 Design dictionary : perspectives on design terminology / Michael Erlhoff, Tim Marshall (eds.) ; [translation from German into English: Laura Bruce, Steven Lindberg]. - Basel : Birkhauser, c2008. - 465 s. ISBN 978-3-7643-7739-7 (h.) DOKID: 08ug05434 Oppstilling: HIG Ref 745.203 Des 148 Making magazines 745.203 Making magazines. - New York : Princeton Architectural Press, 2007. - 127 s. ISBN 1-56898-698-x (h.), 978-1-56898-698-2 (h.) DOKID: 08ug05337 Oppstilling: HIG 741.65 Mak 149 Guide de l'épigraphiste 745.61 Guide de l'épigraphiste : bibliographie choisie des épigraphies antiques et médiévales / François Bérard ... [et al.] ; avec des contributions de Dominique Briquel ... [et al.]. - 3e éd. entièrement ref. - Paris : Éditions Rue d'Ulm, 2001. - 428 s. (Guides et inventaires bibliographiques ; 6) ISBN 2-7288-0254-8 (h.) DOKID: 08ug05425 Oppstilling: HIG 745.61 Gui Poster uten verdi på MARC-felt 082 på ditt bibliotek: 150 Bekkelien, Anja Eline: Technical student at CERN Bekkelien, Anja Eline Technical student at CERN. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 38 s. (Bachelor i informatikk/ Høgskolen i Gjøvik) (Bachelor's thesis) DOKID: 08ug05511 Oppstilling: HIG Bachelor 2008 Informatikk 151 Bjørklund, Petter: Web-applikasjonstesting Bjørklund, Petter Web-applikasjonstesting : Beste praksis, metodikk og verktøy. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 191 s. (flere pag.). (Bachelor i informasjonssikkerhet/ Høgskolen i Gjøvik) (Bachelor's thesis) DOKID: 08ug05523 Oppstilling: HIG Bachelor 2008 Informasjonssikkerhet 152 Brennskag, Roy: Mobil applikasjon og bluetooth autentisering Brennskag, Roy Mobil applikasjon og bluetooth autentisering. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 98 s. (Bachelor i informatikk/ Høgskolen i Gjøvik) (Bachelor's thesis) DOKID: 08ug05513 Oppstilling: HIG Bachelor 2008 Data 153 Haugen, Stig Atle: RFID - Auto logoff Haugen, Stig Atle RFID - Auto logoff. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 125 s. (Bachelor i informatikk/ Høgskolen i Gjøvik) (Bachelor's thesis) DOKID: 08ug05510 Oppstilling: HIG Bachelor 2008 Informatikk 154 Haziraj, Alban: Klientbasert reservering av standard kalenderapplikasjoner Haziraj, Alban Klientbasert reservering av standard kalenderapplikasjoner. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - 96 s. (Bachelor i informatikk/ Høgskolen i Gjøvik) (Bachelor's thesis) DOKID: 08ug05512 Oppstilling: HIG Bachelor 2008 Data 155 Mejtoft, Thomas: Institutional arrangements and competitive posture Mejtoft, Thomas Institutional arrangements and competitive posture : effects of company structures in the commercial printing industry. - Stockholm : KTH, School of Computer Science and Communication, 2008. - XIII, 271 s. - (Trita-CSC-A ; 2008:16) ISBN 978-91-7415-148-0 (h.) DOKID: 08ug05328 Oppstilling: HIG 686.2 Mej

Kategorier:[Siste måned]

Tilvekst HiG-biblioteket oktober 2008

mandag 3 november 2008 Legg igjen en kommentar

Dokumentliste

1 Modellbygge och simulering 003.3 Modellbygge och simulering : övningsbok / Peter Lindskog ... [et al.]. - 2.utg. - Lund : Studentlitteratur, c2007. - 294 s. ISBN 9789144050799 (h.) DOKID: 08ug05194 Oppstilling: HIG 003.3 Mod 2 IT 1 004 IT 1 : basisbok for informasjonsteknologi 1 / Hans Olav Bøe ... [et al.]. - Bokmål[utg.]. - Halden : Gyldendal undervisning, c2007. - 198 s. (Gyldendals databøker) ISBN 978-82-05-37090-6 (h.) DOKID: 08ug05257 Oppstilling: HIG q004 It1 3 Sørensen, Frode: Innføring i nettverk 004.6 Sørensen, Frode Innføring i nettverk. - 2. utg. - Oslo : Bookworld, 2008. - V, 458 s. ISBN 978-82-7772-332-7 (h.) : Nkr 498.00 DOKID: 08ug05256 Oppstilling: HIG 004.6 Sør 4 Nätt, Tom Heine: IT·2 005.133 Nätt, Tom Heine, 1981- IT·2 : programmering av dynamiske web-sider i C#. - Bokmål[utg.]. - Halden : Gyldendal undervisning, c2008. - 257 s. (Gyldendals databøker) ISBN 978-82-05-38178-0 (h.) DOKID: 08ug05259 Oppstilling: HIG q005.133 C/Næt 5 Stallings, William: Operating systems 005.43 Stallings, William Operating systems : internals and design principles. - 6th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Education International, c2009. - XVIII, 822 s. (The William Stallings books on computer and data communications technology) ISBN 978-0-13-603337-0 (h.), 0-13-603337-7 (h.) DOKID: 08ug05238 Oppstilling: HIG 005.43 Sta 6 Gigstad, Lars Olav: Reducing false positives in intrusion detection by means o 005.8 Gigstad, Lars Olav Reducing false positives in intrusion detection by means of frequent episodes. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - XV, 79 s. (Master's thesis, Master of Science in Information Security) (Master i informasjonssikkerhet / Høgskolen i Gjøvik)Finnes også som: 082494126 DOKID: 08ug05245 Oppstilling: HIG Masteroppgave 2008 Informasjonssikkerhet 7 Hammersland, Rune: Finding weaknesses in web applications through the means o 005.8 Hammersland, Rune Finding weaknesses in web applications through the means of fuzzing. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - XV, 64 s. (Master's thesis, Master of Science in Information Security) (Master i informasjonssikkerhet / Høgskolen i Gjøvik)Finnes også som: 082504857 DOKID: 08ug05250 Oppstilling: HIG Masteroppgave 2008 Informasjonssikkerhet 8 Holien, Kjetil: Gait recognition under non-standard circumstances 005.8 Holien, Kjetil Gait recognition under non-standard circumstances. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - XIII, 105 s. (Master's thesis, Master of Science in Information Security) (Master i informasjonssikkerhet / Høgskolen i Gjøvik)Finnes også som: 082510024 DOKID: 08ug05252 Oppstilling: HIG Masteroppgave 2008 Informasjonssikkerhet 9 Risa, Terje: Zero effort security for the home PC users? 005.8 Risa, Terje Zero effort security for the home PC users?. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - XV, 81 s. (Master's thesis, Master of Science in Information Security) (Master i informasjonssikkerhet / Høgskolen i Gjøvik) Finnes også som: 082510407 DOKID: 08ug05254 Oppstilling: HIG Masteroppgave 2008 Informasjonssikkerhet 10 Watne, Knut Steinar: Thermal imaging of ear biometrics for authentication purpo 005.8 Watne, Knut Steinar Thermal imaging of ear biometrics for authentication purposes. - Gjøvik : Høgskolen i Gjøvik, 2008. - XI, 61 s. (Master's thesis, Master of Science in Information Security) (Master i informasjonssikkerhet / Høgskolen i Gjøvik)Finnes også som: 08250959x DOKID: 08ug05251 Oppstilling: HIG Masteroppgave 2008 Informasjonssikkerhet 11 Waldner, Jean-Baptiste: Nanocomputers and swarm intelligence 006.3 Waldner, Jean-Baptiste Nanocomputers and swarm intelligence. - Hoboken, NJ : ISTE/John Wiley, 2008. - 267 s. ISBN 9781848210097 (ib.) DOKID: 08ug05309 Oppstilling: HIG 006.3 Wal 12 Duda, Richard O.: Pattern classification 006.4 Duda, Richard O. Pattern classification. - 2nd ed. - New York : Wiley, c2001. - XX, 654 s. ISBN 0-471-05669-3 (ib.), 7-111-13687-x (h.) DOKID: 08ug05204 Oppstilling: HIG Pensum 006.4 Dud 13 Theodoridis, Sergios: Pattern recognition 006.4 Theodoridis, Sergios Pattern recognition. - 3rd ed. - Amsterdam : Elsevier, c2006. - XVI, 837 s.Finnes også som: 080279627 ISBN 0-12-369531-7 (ib.), 978-0-12-369531-4 (ib.) DOKID: 08ug05202 Oppstilling: HIG Pensum 006.4 The 14 Nordengen, Jostein: IT·2 006.696 Nordengen, Jostein, 1968- IT·2 : programmering i ActionScript 3.0 : Flash CS3 professional. - Bokmål[utg.]. - Halden : Gyldendal undervisning, c2008. - 304 s. (Gyldendals databøker) ISBN 978-82-05-38177-3 (h.) DOKID: 08ug05258 Oppstilling: HIG q006.696 Nor 15 Spangen, Inger Cathrine: Når katalogen omfatter mer enn bøker- 025.34 Spangen, Inger Cathrine Når katalogen omfatter mer enn bøker- : katalogisering av ikke-boklig materiale. - Oslo : Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, 2004. - 81 s. ISBN 82-579-4319-3 (h.) DOKID: 04ug01633 Oppstilling: HIG q025.34 Spa 16 Oosterom, Peter van: Creating Spatial Information Infrastructures 025.4 Oosterom, Peter van Creating Spatial Information Infrastructures : towards the spatial semantic web. - Boca Raton CRC Press, 2008. - XXIII, 216 s. ISBN 978-1420070682 (ib.) DOKID: 08ug05199 Oppstilling: HIG 025.4 Oos 17 Estetisk teori 111 Estetisk teori : en antologi / Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 561 s. ISBN 978-82-15-01074-8 (h.) : Nkr 449.00 DOKID: 08ug05271 Oppstilling: HIG 111 Est 18 Karlsen, Pål Johan: Hva er hukommelse 153.1 Karlsen, Pål Johan, 1975- Hva er hukommelse. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 155 s. (Hva er ; 26) ISBN 978-82-15-01252-0 (h.) : Nkr 149.00 DOKID: 08ug05275 Oppstilling: HIG 153.1 Kar 19 Kåver, Anna: Å leve livet sammen 158.2 Kåver, Anna Å leve livet sammen. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 150 s. ISBN 978-82-05-38540-5 (h.) : Nkr 225.00 DOKID: 08ug05264 Oppstilling: HIG 158.2 Kåv 20 Eikeland, Olav: The ways of Aristotle 185 Eikeland, Olav, 1955- The ways of Aristotle : Aristotelian phrónêsis, Aristotelian philosophy of dialogue, and action research. - Bern : Peter Lang, c2008. - 560 s. (Studies in vocational and continuing education ; vol. 5) ISBN 978-3-03911-471-9 (h.), 3-03911-471-9 (h.) DOKID: 08ug05230 Oppstilling: HIG 185 Eik 21 Den Udødelige 198.9 Den Udødelige : Kierkegaard læst værk for værk / udgivet af Søren Kierkegaard Selskabet i 150-året for Kierkegaards død i samarbejde med Forening for Boghaandværk ; redigeret af Tonny Aagaard Olesen & Pia Søltoft. - København : Reitzel, 2005. - 412 s. ISBN 87-7876-412-2 (h.) DOKID: 08ug05119 Oppstilling: HIG 198.9 Kie 22 Askheim, Ola Gaute Aas: Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag 300.72 Askheim, Ola Gaute Aas, 1961- Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 189 s. ISBN 978-82-15-01000-7 (h.) : Nkr 299.00 DOKID: 08ug05153 Oppstilling: HIG 300.72 Ask 23 Gillham, Bill: Research interviewing 300.72 Gil Gillham, Bill Research interviewing : the range of techniques. - Maidenhead : Open University Press, 2005. - X, 173 s. ISBN 0-335-21587-4 (ib.), 0-335-21586-6 (h.) DOKID: 08ug05209 Oppstilling: HIG 300.72 Gil 24 Börjesson, Mats: Diskurser och konstruktioner 302.2 Börjesson, Mats, 1962- Diskurser och konstruktioner : en sorts metodbok. - Lund : Studentlitteratur, c2003. - 205 s. ISBN 91-44-02773-7 (h.) DOKID: 08ug05185 Oppstilling: HIG 302.2 Bør 25 Fehr, Drude von der: Når kroppen tenker 306.461 Fehr, Drude von der, 1945- Når kroppen tenker. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 150 s. ISBN 978-82-15-01371-8 (h.) : Nkr 269.00 DOKID: 08ug05272 Oppstilling: HIG 306.461 Feh 26 Hall, Peter: Cities of tomorrow 307.12 Hall, Peter, 1932- Cities of tomorrow : an intellectual history of urban planning and design in the twentieth century. - 3rd ed. - Oxford : Blackwell, 2002. - XVIII, 553 s. ISBN 0-631-23264-8 (ib.), 0-631-23252-4 (h.) DOKID: 08ug05291 Oppstilling: HIG 307.12 Hal 27 Nordic statistical yearbook 2008, vol. 46 (Vol. 2008:1 av: NORD 314.8 Nordic statistical yearbook 2008, vol. 46 = Nordisk statistisk årsbok 2008, vol. 46 / edited by Ulla Agerskov. - Copenhagen : Nordic Council of Ministers, 2008. - 144 s. - (NORD ; 2008:1) ISBN 978-92-893-1753-5, 978-92-893-1551-7(feil ISBN) (h.) DOKID: 08ug05301 Oppstilling: HIG Ref 314.8 Nor 28 Hovedtariffavtalen i staten 331.891 Hovedtariffavtalen i staten : 1. mai 2008 - 30. april 2010 : med lønnsplanhefte nr. 46 / Fornyings- og administrasjonsdepartementet. - [Oslo] : Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2008. - 56 s.Finnes også som: 071447970 ISBN 978-82-583-0971-7 (h.) DOKID: 08ug05237 Oppstilling: HIG q331.891 Hov 29 Bjureke, Kristina: Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbruket 333.95 Bjureke, Kristina, 1957- Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Vest- og Aust-Agder, med en vurdering av kunnskapsstaus. - Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 2008. - 118 s. - (Utredning / Direktoratet for naturforvaltning ; 2008-4) ISBN 978-82-7072-751-3 (h.) DOKID: 08ug05311 Oppstilling: HIG q333.95 Bju 30 Møller, Arvid: Først i sporet 338.768 Møller, Arvid, 1939- Først i sporet : på Madshus-ski gjennom 100 år. - Oslo : Kagge, c2006. - 294 s. ISBN 978-82-489-0614-8, 978-82-489-0614(feil ISBN) (rettet) ( ib.), 82-489-0614-0, 82-489-0614-8(feil ISBN) (rettet) ( ib.) : Nkr 399.00 DOKID: 08ug05310 Oppstilling: HIG q338.768 Møl 31 Andresen, Espen: Fri fra avhengighet 362.29092 Andresen, Espen, 1965- Fri fra avhengighet. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2008. - 182 s. ISBN 978-82-02-27992-9 (ib.) : Nkr 329.00 DOKID: 08ug05004 Oppstilling: HIG 362.29092 And 32 Utviklingshemning, autonomi og avhengighet 362.3 Utviklingshemning, autonomi og avhengighet / Turid Helene Bjørnrå, Willy Guneriussen og Viktor Sommerbakk (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 178 s. ISBN 978-82-150-1327-5 (h.) : Nkr 289.00 DOKID: 08ug05304 Oppstilling: HIG 362.3 Utv 33 Mæland, John Gunnar: Veileder i trygdemedisin 2008-2009 368.4 Mæland, John Gunnar Veileder i trygdemedisin 2008-2009. - 5. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 140 s. (Gyldendals medisinske håndbøker) ISBN 978-82-05-38786-7 (h.) DOKID: 08ug05130 Oppstilling: HIG 368.4 Mæl 34 Pocket Oxford Russian dictionary 491.7 Pocket Oxford Russian dictionary / edited by Della Thompson. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XL, 920 s. ISBN 978-0-19-861006-9 (h.), 0-19-861006-8 (h.) DOKID: 08ug05227 Oppstilling: HIG Ref 491.7 Poc DOKID: 08ug05226 Oppstilling: HIG 491.7 Poc 35 Bengtsson, Lars: Transformer 511.3 Bengtsson, Lars, 1963- Transformer : från jw till Wavelets. - [Lund] : Studentlitteratur, 2007. - 388 s. ISBN 978-91-44-04701-0 (h.) DOKID: 08ug05198 Oppstilling: HIG 511.3 Ben 36 Elementär algebra 512 Elementär algebra / Lennart Hellström... [et al.]. - Andra uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2002. - 462 s. ISBN 91-44-01911-4 (h.) DOKID: 08ug05196 Oppstilling: HIG 512 Ele 37 Petermann, Eike: Linjär geometri och algebra 512.1 Petermann, Eike Linjär geometri och algebra. - Lund : Studentlitteratur, 2001. - 192 s. ISBN 9789144021195 (h.) DOKID: 08ug05197 Oppstilling: HIG 512.1 Pet 38 Roy, A. E.: Orbital motion 521.3 Roy, A. E. Orbital motion. - 4th ed. - Bristol : IoP Publishing, c2005. - xviii, 526 s. ISBN 0-7503-1015-4 (h.) DOKID: 08ug05208 Oppstilling: HIG 521.3 Roy 39 Geographic visualization 526.022 Geographic visualization : concepts, tools and applications / edited by Martin Dodge, Mary McDerby and Martin Turner. - Chichester : Wiley, c2008. - XXIV, 325 s. ISBN 978-0470515112 (ib.) DOKID: 08ug05286 Oppstilling: HIG 526.022 Geo 40 Samama, Nel: Global positioning 526.1 Samama, Nel, 1963 Global positioning : technologies and performance. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2008. - 408 s. ISBN 9780471793762 (ib.) DOKID: 08ug05283 Oppstilling: HIG 526.1 Sam 41 Iliffe, Jonathan C: Datums and map projections for remote sensing, GIS and sur 526.9 Iliffe, Jonathan C Datums and map projections for remote sensing, GIS and surveying. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2008. - 208 s. ISBN 978-1904445470 (h.) DOKID: 08ug05200 Oppstilling: HIG 526.9 Ili 42 Lindskog, Jan: Mätvärdesbehandling och rapportering av mätresultat 530.801 Lindskog, Jan Mätvärdesbehandling och rapportering av mätresultat. - 3. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 129 s. ISBN 9789144005126 (h.) DOKID: 08ug05195 Oppstilling: HIG 530.801 Lin 43 Wyszecki, Günter: Color science 535.6 Wyszecki, Günter Color science : concepts and methods, quantitative data and formulae. - 2nd ed., Wiley classics library ed. - New York : John Wiley & Sons, 2000. - XV, 950 s. (Wiley classics library) (Wiley-Interscience publication) ISBN 0-471-39918-3 (h.), 0-471-02106-7 (h.) DOKID: 08ug05206 Oppstilling: HIG Pensum 535.6 Wys 44 Sundén, Bengt: Värmeöverföring 536.2 Sundén, Bengt Värmeöverföring. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 387 s. ISBN 9789144000879 (h.), 91-44-00087-1 (h.) DOKID: 08ug05071 Oppstilling: HIG 536.2 Sun 45 Manual of simulation in healthcare 610.73071 Manual of simulation in healthcare / edited by Richard H. Riley. - Oxford : OUP Oxford, 2008. - 352 s. ISBN 978-0199205851 (h.) DOKID: 08ug05243 Oppstilling: HIG 610.73071 Man 46 Terapianbefaling (Vol. 2001:2 av: Statens legemiddelverk publikasjon 610.7361 Terapianbefaling : palliativ behandling på sykehus og i hjemmet. - Oslo : Statens legemiddelkontroll, 2001. - 92 s. - (Statens legemiddelverk, publikasjon ; 2001:02)Finnes også som: 041110781 DOKID: 01ug00473 Oppstilling: HIG 610.7361 Ter 47 Holand, Aasmund: Bevegelsens årsak 612.76 Holand, Aasmund, 1944- Bevegelsens årsak : elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse. - Oslo : Cappelen akademisk forl., c2008. - 116 s. ISBN 978-82-02-28367-4 (h.) : Nkr 238.00 DOKID: 08ug05307 Oppstilling: HIG 612.76 Hol 48 Brambs, Hans-Juergen: Gastrointestinal imaging 616.0757 Brambs, Hans-Juergen Gastrointestinal imaging. - Stuttgart : Thieme, c2008. - viii, 261 s. (Direct diagnosis in Radiology) ISBN 978-3-13-145101-9 (h.), 978-1-60406-040-9 (h.) DOKID: 08ug05216 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Bra 49 Kompendium i diagnostisk radiologi 616.0757 Kompendium i diagnostisk radiologi / [redaktör Göran Osterman]. - [Umeå] : [Norrlands universitetssjukhus], 1994. - 177 s. DOKID: 08ug05236 Oppstilling: HIG q616.0757 Kom DOKID: 08ug05235 Oppstilling: HIG q616.0757 Kom 50 Reiser, M.F.: Musculoskeletal imaging 616.0757 Reiser, M.F. Musculoskeletal imaging. - Stuttgart ; New York : Thieme, c2008. - VIII, 333 s. (Direct diagnosis in radiology) ISBN 978-3-13-145161-3 (h.), 978-1-60406-085-0 (h.) DOKID: 08ug05253 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Rei DOKID: 08ug05214 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Rei 51 Urogenital imaging 616.0757 Urogenital imaging / Bernd Hamm...[et al.]. - Stuttgart : Thieme, 2008. - VIII, 251 s. (Direct diagnosis in radiology) ISBN 978-3-13-145151-4 (h.) DOKID: 08ug05213 Oppstilling: HIG Ressurs 616.0757 Uro 52 Workbook and laboratory manual for Radiologic science for (del av: Bushong, Stewart C.: Radiolog 616.0757 Bushong, Stewart C. Radiologic science for technologists : physics, biology, and protection. - 9th ed. - St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, c2008. - XIII, 685 s. ISBN 978-0-323-04837-8 (ib.) - Workbook and laboratory manual for Radiologic science for technologists. - 9th ed. c2009 [i.e. 2008]. - 454 s. ISBN 978-0-323-04838-5 (h.) DOKID: 08ug05110 Oppstilling: HIG Ressurs q616.0757 Bus 53 Blodsykdommer 616.15 Blodsykdommer / Stein A. Evensen ... [et al.] (red.). - 6. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 412 s. ISBN 978-82-05-38468-2 (h.) : Nkr 540.00 DOKID: 08ug05128 Oppstilling: HIG 616.15 Blo 54 Giæver, Petter: Lungesykdommer 616.24 Giæver, Petter, 1952- Lungesykdommer. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 252 s. ISBN 978-82-150-1152-3 (h.) : Nkr 399.00 DOKID: 08ug05306 Oppstilling: HIG q616.24 Giæ 55 Handbook of dialysis 616.61 Handbook of dialysis / edited by John T. Daugirdas, Peter G. Blake, Todd S. Ing. - 4th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer; Lippincott Williams & Wilkins, c2007. - XX, 774 s.Finnes også som: 080658954 ISBN 0-7817-5253-1 (h.), 978-0-7817-5253-4 (h.) DOKID: 08ug05280 Oppstilling: HIG 616.61 Han 56 Dietrichs, Espen: Den lille parkinsonboken 616.83 Dietrichs, Espen, 1956- Den lille parkinsonboken. - Oslo : Nevrolitterære klubb, c2005. - 2 b. DOKID: 08ug05188 Oppstilling: HIG 616.83 Die 57 Komplisert parkinsonisme (Vol. 2 av: Dietrichs, Espen: Den lille parkinsonboken 616.83 Dietrichs, Espen, 1956- Den lille parkinsonboken. - Oslo : Nevrolitterære klubb, c2005. - 2 b. B. 2: Komplisert parkinsonisme. - c2005. - 77 s. ISBN 82-996059-3-8 (h.) DOKID: 08ug05190 Oppstilling: HIG 616.83 Die 58 Livet med parkinson 616.83 Livet med parkinson : slik vi opplever sykdommen / redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs ; [faglig bistand: Magne Roland ; litografier laget av Øivind S. Jorfald]. - Oslo : Norges parkinsonforbund, 2008. - 112 s. DOKID: 08ug05187 Oppstilling: HIG 616.83 Liv 59 Myskja, Audun: Å finne rytmen 616.83 Myskja, Audun, 1953- Å finne rytmen. - Oslo : Norges Parkinsonforbund, 2005. DOKID: 08ug05191 Oppstilling: HIG 616.83 Mys 60 Parkinsons sykdom og andre former for parkinsonisme (Vol. 1 av: Dietrichs, Espen: Den li 616.83 Dietrichs, Espen, 1956- Den lille parkinsonboken. - Oslo : Nevrolitterære klubb, c2005. - 2 b. B. 1: Parkinsons sykdom og andre former for parkinsonisme. - c2005. - 63 s. ISBN 82-996059-1-1 (h.) DOKID: 08ug05189 Oppstilling: HIG 616.83 Die 61 Å leve med Parkinsons sykdom 616.83 Å leve med Parkinsons sykdom : en filmsamling [videoopptak]. - Oslo : Norges Parkinsonforbund, u.å. - 1 DVD. DOKID: 08ug05255 Oppstilling: HIG v616.83 Åle DOKID: 08ug05186 Oppstilling: HIG v616.83 Åle 62 Kringlen, Einar: Psykiatri 616.89 Kringlen, Einar, 1931- Psykiatri. - 9. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 634 s. ISBN 978-82-05-38785-0 (h.) : Nkr 545.00 DOKID: 08ug05129 Oppstilling: HIG Pensum 616.89 Kri DOKID: 08ug05273 Oppstilling: HIG Pensum 616.89 Kri 63 Levander, Sonja: Om psykoser och psykosbehandling 616.898 Levander, Sonja Om psykoser och psykosbehandling. - Stockholm : Mareld, 2007. - 149 s. ISBN 978-91-88872-83-8 (h.) DOKID: 08ug03324 Oppstilling: HIG 616.898 Lev 64 McClannahan, Lynn E.: Aktivitetsplaner for barn med autisme 616.8982 McClannahan, Lynn E. Aktivitetsplaner for barn med autisme : trening av selvstendig atferd. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 144 s. ISBN 978-82-05-38555-9 (h.) : Nkr 299.00 DOKID: 08ug05265 Oppstilling: HIG 616.8982 Mcc 65 Prehospital trauma care 617.1 Prehospital trauma care / edited by Eldar Søreide, Christopher M. Grande. - New York : Marcel Dekker, c2001. - XXIV, 806 s.Finnes også som: 052003868 ISBN 0-8247-0537-8 (ib.) DOKID: 08ug05244 Oppstilling: HIG 617.1 Pre 66 Trauma nursing 617.1 Trauma nursing : from resuscitation through rehabilitation / [edited by] Karen A. McQuillan, Mary Beth Flynn Makic, Eileen Whalen. - 4th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, c2009. - XVIII, 974 s. ISBN 978-1-4160-3772-9 (ib.) DOKID: 08ug05228 Oppstilling: HIG 617.1 Tra 67 Traumesystem i Norge 617.1 Traumesystem i Norge : forslag til organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter : innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av de regionale helseforetakene. - Hamar : Helse Øst, 2006. - 78 s. DOKID: 08ug05242 Oppstilling: HIG 617.1 Tra 68 Fischer, Uwe: Breast imaging 618.1907572 Fischer, Uwe Breast imaging. - Stuttgart ; New York : Thieme, c2008. - VII, 246 s. (Direct diagnosis in radiology) ISBN 978-3-13-145121-7 (h.) DOKID: 08ug05212 Oppstilling: HIG Ressurs 618.1907572 Fis 69 Bovbjerg, Anne: Det traumatiserede barn 618.928 Bovbjerg, Anne Det traumatiserede barn : symptomer, konsekvenser og behandling. - København : Frydenlund, 2007. - 256 s. ISBN 978-87-7887-509-9 (ib.) DOKID: 08ug03323 Oppstilling: HIG 618.928 Bov 70 Lösningar (del av: Dahlberg, Tore: Teknisk hållfasthetslära 620.112 Dahlberg, Tore Teknisk hållfasthetslära. - 3. uppl. - Lund : Studentlitteratur, c2001. - 391 s. ISBN 91-44-01920-3 (h.) - Lösningar. - 3. uppl. c2002. - 350 s. ISBN 91-44-02057-0 (h.) DOKID: 08ug05224 Oppstilling: HIG 620.112 Dah 71 Gerdeen, James C.: Engineering design with polymers and composites 620.19 Gerdeen, James C. Engineering design with polymers and composites. - Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2006. - 349 s. (Materials engineering ; 30) ISBN 0-8247-2379-1 (ib.), 978-0-8247-2379-8 (ib.) DOKID: 08ug05207 Oppstilling: HIG 620.19 Ger 72 Gasman, Lawrence: Nanotechnology applications and markets 620.5 Gasman, Lawrence Nanotechnology applications and markets. - Boston : Artech House, c2006. - XXV, 210 s. ISBN 978-1-59693-006-3 (ib.), 1-59693-006-3 (ib.) DOKID: 08ug05210 Oppstilling: HIG 620.5 Gas 73 Elkraftsystem 1 (del av: Elkrafthandboken 621.31 Elkrafthandboken. - Stockholm : Liber, 2002-2003. - 3 bind. - Elkraftsystem 1. - Stockholm : Liber, 2007. - 474 s. ISBN 9789147051762 (ib.) DOKID: 08ug05181 Oppstilling: HIG 621.31 Elk 74 Elkraftsystem 2 (del av: Elkrafthandboken 621.31 Elkrafthandboken. - Stockholm : Liber, 2002-2003. - 3 bind. - Elkraftsystem 2. - 2. uppl. - Stockholm : Liber, 2008. - 474 s. ISBN 9789147051779 (ib.) DOKID: 08ug05182 Oppstilling: HIG 621.31 Elk 75 Elmaskiner (del av: Elkrafthandboken 621.31 Elkrafthandboken. - Stockholm : Liber, 2002-2003. - 3 bind. - Elmaskiner. - 2. uppl. - Stockholm : Liber, 2008. - 470 s. ISBN 9789147051564 (ib.) DOKID: 08ug05179 Oppstilling: HIG 621.31 Elk 76 Color imaging 621.367 Color imaging : fundamentals and applications / Erik Reinhard ... [et al.]. - Wellesley, Mass : A K Peters, 2007. - XV, 1058 s. ISBN 9781568813448 (ib.) DOKID: 08ug05308 Oppstilling: HIG 621.367 Rei 77 Anderson, Norman A.: Instrumentation for process measurement and control 629.83 Anderson, Norman A. Instrumentation for process measurement and control. - 3rd ed. - CRC Press, 1997. - IX, 498 s. ISBN 978-0849398711 (ib.) DOKID: 08ug05268 Oppstilling: HIG 629.83 And 78 Ralston, Bill: The scenario-planning handbook 658.4012 Ralston, Bill The scenario-planning handbook : a practitioner's guide to developing and using scenarios to direct strategy in today's uncertain times. - Mason, Ohio : Thomson South-Western, c2006. - VIII, 264 s. ISBN 0-324-31285-7 (ib.) DOKID: 08ug05222 Oppstilling: HIG 658.4012 Ral 79 Dahler-Larsen, Peter: Kvalitetens beskaffenhed 658.4013 Dahler-Larsen, Peter Kvalitetens beskaffenhed. - Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2008. - 186 s. - (University of Southern Denmark studies in history and social sciences ; 358) ISBN 97-887-7674-277-5 (h.) DOKID: 08ug03409 Oppstilling: HIG 658.4013 Dah 80 Karlsen, Jan Terje: Prosjektledelse 658.404 Karlsen, Jan Terje, 1970- Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 496 s. ISBN 978-82-15-01363-3 (h.) : Nkr 429.00 DOKID: 08ug05193 Oppstilling: HIG 658.404 Kar 81 Ørjasæter, Elin: Lederboka 658.409 Ørjasæter, Elin, 1962- Lederboka : hodejegerens beste tips. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2008. - 286 s. ISBN 978-82-02-27642-3 (ib.) : Nkr 349.00 DOKID: 08ug05150 Oppstilling: HIG 658.409 Ørj 82 Loney, Norman W.: Applied mathematical methods for chemical engineers 660.01 Loney, Norman W. Applied mathematical methods for chemical engineers. - 2nd ed. - Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, c2007. - 454 s. ISBN 978-0-8493-9778-3 (ib.), 0-8493-9778-2 (ib.) DOKID: 08ug05266 Oppstilling: HIG 660.01 Lon 83 Darby, Ron: Chemical engineering fluid mechanics 660.28 Darby, Ron Chemical engineering fluid mechanics. - 2nd ed., rev. and expanded. - New York : Marcel Dekker, c2001. - XVI, 559 s.Finnes også som: 05199982x ISBN 0-8247-0444-4 (ib.) DOKID: 08ug05267 Oppstilling: HIG 660.28 Dar 84 Romagnoli, José A.: Introduction to process control 660.28 Romagnoli, José A. Introduction to process control. - Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis, 2006. - 528 s. (Chemical industries ; 107) ISBN 0-8493-3496-9 (ib.), 978-0-8493-3496-2 (ib.) DOKID: 08ug05269 Oppstilling: HIG 660.28 Rom 85 Environmental impacts of treated wood 674.3 Environmental impacts of treated wood / edited by Timothy G. Townsend, Helena Solo-Gabriele. - Boca Raton, FL : Taylor&Francis, 2006. - 520 s. ISBN 0-8493-6495-7 (ib.), 978-0849364952 (ib.) DOKID: 08ug05211 Oppstilling: HIG 674.3 Tow 86 Dreyfus, John: Into print 686.2 Dreyfus, John Into print : selected writings on printing history, typography and book production. - London : British Library, 1994. - X, 339 s. (The British Library studies in the history of the book) ISBN 0-7123-0343-x DOKID: 08ug05294 Oppstilling: HIG 686.2 Dre 87 Typographica (Vol. 138 av: Kungl. bibliotekets utställningskatalog 686.22 Typographica : Sept. 10, 2002-Jan. 10, 2003 : an exhibition of 20th century typography and graphic design / compiled and edited by C.F. Hultenheim. - Stockholm : Royal Library, 2002. - [80] s. - (Exhibition catalogue / Royal Library ; no. 138) ISBN 91-7000-208-8 (h.) DOKID: 08ug05330 Oppstilling: HIG 686.22 Typ 88 Bryan, Tony: Construction technology 690 Bryan, Tony Construction technology : analysis and choice. - Malden, Mass. : Blackwell Publ., 2005. - X, 260 s. ISBN 1-4051-2295-1 (h.), 978-1-4051-2295-5 (h.) DOKID: 08ug05288 Oppstilling: HIG 690 Bry 89 Emmitt, Stephen: Barry's introduction to construction of buildings 690 Emmitt, Stephen Barry's introduction to construction of buildings. - Oxford : Blackwell Publishing, 2005. - 715 s. ISBN 978-1405110556 (h.) DOKID: 08ug05287 Oppstilling: HIG 690 Emm 90 Surveying and engineering 690 Surveying and engineering : principles and practice / Paul Watson ... [et al.]. - Oxford : Blackwell Publ., 2008. - XVIII, 286 s. ISBN 978-1-4051-5923-4 (h.), 1-4051-5923-5 (h.) DOKID: 08ug05290 Oppstilling: HIG 690 Sur 91 BIM handbook 690.0285 BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors / Chuck Eastman ... [et al.]. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2008. - XIV, 490 s., pl. ISBN 0-470-18528-7 (ib.), 978-0-470-18528-5 (ib.) DOKID: 08ug05285 Oppstilling: HIG 690.0285 Bim 92 Mindham, C. N.: Roof construction and loft conversion 692 Mindham, C. N. Roof construction and loft conversion. - 4th ed. - Oxford : Blackwell Publ., 2006. - VIII, 246 s. ISBN 978-1-4051-3963-2 (h.), 1-4051-3963-3 (h.) DOKID: 08ug05289 Oppstilling: HIG 692 Min 93 Alexander, Christopher: The timeless way of building 720.1 Alexander, Christopher The timeless way of building. - New York : Oxford University Press, 1979. - xv,552 s. (Center for Environmental Structure series ; 1) ISBN 0-19-502248-3, 0-19-502402-8 (ib.) DOKID: 08ug05295 Oppstilling: HIG 720.1 Ale 94 The Oregon experiment 720.1 The Oregon experiment / Christopher Alexander ... [et al.]. - New York : Oxford University Press, 1975. - 190 s. ([Center for Environmental Structure series] ; 3) ISBN 0-19-501824-9 DOKID: 08ug05296 Oppstilling: HIG 720.1 Ore 95 Bergan, Susanne Lund: ADT Bogen 720.2840285 Bergan, Susanne Lund ADT Bogen : architectural desktop 2007. - Risskov : CADoing, 2007. - 426 s. DOKID: 08ug04926 Oppstilling: HIG q720.2840285 Ber 96 Lupton, Ellen: Graphic design 741.6 Lupton, Ellen Graphic design : the new basics. - New York : Princeton Architectural Press ; Baltimore, Md. : Maryland Institute College of Art, c2008. - 247 s. ISBN 978-1-56898-770-5 (ib.), 978-1-56898-702-6 (h.) DOKID: 08ug05297 Oppstilling: HIG 741.6 Lup 97 Sagmeister, Stefan: Things I have learned in my life so far 741.6092 Sagmeister, Stefan, 1962 Things I have learned in my life so far. - New York : Abrams, 2007. - upag,. ISBN 9780810995291 (h.), 0810995298 (h.) DOKID: 08ug05261 Oppstilling: HIG 741.6092 Sag 98 Fully booked 741.64 Fully booked : cover art and design for books / edited by Robert Klanten & Matthias Hübner. - Berlin : Gestalten, 2008. - 121, 141 s. ISBN 978-3899552096 (ib.) DOKID: 08ug05262 Oppstilling: HIG q741.64 Ful 99 Cross, Nigel: Designerly ways of knowing 745.2 Cross, Nigel Designerly ways of knowing. - Basel : Birkhäuser, 2007. - 138 s. ISBN 978-3-7643-8484-5 (h.) DOKID: 08ug05298 Oppstilling: HIG 745.2 Cro 100 Viktig og vakkert (Vol. 51 av: ABM-skrift (trykt utg.) 779 Viktig og vakkert : utvalgsprinsipper for fotografi. - Oslo : ABM-utvikling, 2008. - 79 s. - (ABM-skrift ; #51) ISBN 978-82-8105-068-6 (h.) DOKID: 08ug05319 Oppstilling: HIG 779 Vik 101 Kråkevik, Herborg : Annleis enn i går 789.3 Kråkevik, Herborg Annleis enn i går [lydopptak]. - [Oslo] : Universal, 2008. - 1 plate (CD). Lilletvedt, Helge, piano ; Økland, Torbjørn, gitarer ; Lindvall, Per, trommer ; Lindvall, Sven, bass ; Raaen, Skjalg, pedal steel/el-gitar DOKID: 08ug05302 Oppstilling: HIG CD Musikk 102 Færch, Ulrika: Politikens bog om babysvømning 797.2 Færch, Ulrika Politikens bog om babysvømning. - København : Politiken, 2007. - 120 s. ISBN 978-87-567-8222-7 (ib.) DOKID: 08ug01293 Oppstilling: HIG 797.2 Fær 103 Hauge, Leif: Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbruket q333.95 Hauge, Leif Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Sogn og Fjordane. - Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, 2008. - 78 s. - (Utredning / Direktoratet for naturforvaltning ; 2008-6) ISBN 978-82-7072-755-1 (h.) DOKID: 08ug05312 Oppstilling: HIG q333.95 Hau

Kategorier:[Siste måned]